Flere skifter navn for at få et bedre liv

Numerologien er på fremmarch, og flere og flere følger numerologernes anvisninger

Et bogstav for meget eller for lidt i dit navn. Eller et helt andet navn. Det kan ifølge numerologerne betyde, at du kommer lettere igennem livet, da numerologien gennem talkombinationer ser på den påståede energi bag både fødselsdag og navn. Hvis energierne ikke passer sammen, kan en simpel navneændring ifølge læren om tal gøre alting bedre. Institut for Navneforskning ved Københavns Universitet samarbejder med Kirkeministeriet i sager om navneændring, hvor navnet ikke er anerkendt. Navneforsker Michael Lerche Nielsen fortæller, at antallet af sager, der lander hos Institut for Navneforskning, på ti år er steget fra 300 til 700 sager om året. Sidste år kunne 500 af de 700 sager tilskrives numerologi. - For det meste lader vi folk få det navn, de ønsker, hvis det ikke er i strid med de gældende regler. Kan navnet ikke udtales med dansk udtale, får de eksempelvis ikke lov, siger Michael Lerche Nielsen og giver det eksempel, at man ikke kan få lov at hedde Kirhsten i stedet for Kirsten. I sager med børnenavne er man mere forsigtig med at acceptere meget anderledes navne, da man ifølge navneloven skal tage hensyn til børn, så navnet ikke bliver en ulempe for dem, understreger Michael Lerche Nielsen. Annet Kofoed har været numerolog på fuld tid i 16 år. Hendes kalender er fyldt helt til april med aftaler med folk, der gerne vil have lagt deres numeroskop. - Numerologien kan rette op på energier, så man kan komme lettere gennem livet. Hvis energierne i fødselsdagen og navnet ikke passer sammen, kan man eksempelvis tage et bogstav ud af sit navn eller lægge et til. Man kan også helt ændre sit navn, siger Annet Kofoed, der selv oprindelig hed Inger. Numerologien siger, at man bliver pålagt en skæbne i form af det navn, man får tildelt af sine forældre, men de energier passer ikke nødvendigvis til ens fødselsdato, og man må derfor lave navnet om. Numerolog Annet Kofoed vurderer, at hun opfordrer mindst 80 procent af alle dem, der kommer til hendes konsultation, til at ændre navn, for at de kan få rettet op på deres energier. - Der er naturligvis nogle, der skal overveje det en ekstra gang, inden de skifter navn, men det er stort set alle, som ender med at gøre det, siger Annet Kofoed. Flere navneændringer På landets kirkekontorer, hvor navneændringerne administreres, mærker man, at en stigende del af dem, der søger om navneændring, gør det efter besøg hos en numerolog. - Mit gæt er, at en ud af ti af de navneændringssager, vi har, kan tilskrives råd fra en numerolog, siger Gösta Thygesen, kordegn i Karlebo Sogn. Hvert år har sognet omkring 100 navneændringssager. Anne-Marie Nybo er præst i Vigersted-Kværkeby sogne. Hun er nytiltrådt i sit embede efter en stilling på Mors. Herfra har hun erfaringer med navneændringer på grund af numerologi. - Jeg var meget overrasket over, at der selv blandt de sindige morsingboere var flere eksempler på folk, der skulle have ændret deres navn, fordi en numerolog havde sagt, de skulle, siger Anne-Marie Nybo, der i flere tilfælde måtte ringe til Kirkeministeriet for at spørge, om hendes sognebørn kunne ændre navne til noget, der ikke var anerkendt som danske navne. - Ofte ville de have tilføjet et eller to ekstra bogstaver til deres navn, så de kommer til at stemme overens med numerologens anvisninger, fortæller Anne-Marie Nybo. Kordegneassistent Gertrud Bohlbro ved Roskilde Domsogn kalder navneændringssager, der skyldes numerologi, for en af kirkekontorets yndlingsaversioner. - De seneste par år har vi haft flere sager. Det er ikke fordi, de er en administrativ byrde, men de fylder meget i vores bevidsthed, fordi vi er irriterede på dem, siger Gertrud Bohlbro, der giver et eksempel på en kvinde, der søgte om navneændring efter numerologens anvisninger og efter kun tre måneder ville ændre sit navn igen, fordi en anden numerolog havde fortalt hende, at hun skulle skifte til noget helt andet. Den erfaring har sognepræst i Fredens-Nazaret Sogn, Niels Underbjerg, også. - Vi har tilfælde om folk, der ændrer navn fire til fem gange om året, men ingen af dem, jeg kender, er blevet lykkeligere af den grund. De er stadig lige så alene, siger han. Niels Underbjerg er tilknyttet IKON Danmark, der er en kirkeligt organisation, som går i dialog med nye religioner og bevægelser. Han mener, der er to grunde til, at så mange finder numerologien interessant. - For det første er folk bange for at tage valg. For det andet er der mangel på fællesskaber, hvor man kan drøfte problemer, og hvor man kan blive hjulpet til at tage de valg, der er nødvendige. Her kan numerologien træffe valgene og give den enkelte en livsvejledning, som de ikke kan få andre steder, siger Niels Underbjerg, der ikke vil afvise, at kirken i mange tilfælde har været for tilbageholdende med at vejlede folk, der har svært ved at træffe valg. Fakta Numerologi Numerologi er læren om tal. Den siger, at der i alle tal findes energier, og hvert bogstav har en talværdi. Man tager udgangspunkt i personens navn og fødselsdato, og ud fra de værdier, de har, er det ifølge numerologien muligt at afsløre en persons indre og dybe jeg. Den energi, som kombinationerne af talværdierne i navnet giver, skal harmonere med energien i fødselsdatoen. Da man ikke kan ændre sin fødselsdato, må man derimod ændre sit navn, hvis der ikke er harmoni. Numerologien kan også bruges til at lave forudsigelser om, hvad fremtiden vil bringe, og den kan se på, hvordan livet har været indtil nu for den, der får lavet et numeroskop. En tid hos en numerolog koster cirka 950 kroner. Fakta Navneændring Der føres ikke statistikker over, hvor mange navneændringer der foretages i Danmark. Ændring af fornavn, mellemnavn og/eller efternavn kan i de fleste tilfælde ske på kirkekontoret i bopælssognet. Ændring kan kun ske, hvis fødselen er registreret i folkekirkens ministerialbøger. Ændringen er gratis. Der er knap 14.000 godkendte drenge- og pigenavne i Danmark. I tilfælde, hvor navnet ikke er godkendt, kontakter kirkekontorerne Kirkeministeriet, der med hjælp fra Institut for Navneforskning vurderer, om navnet skal godkendes. Hvis ændring af efternavnet ikke kan ske via kirkekontoret, skal man søge statsamtet om lov til at ændre efternavn. Det koster 3000 kroner.