Flere vil anerkendes som jøder

Der findes mange mennesker med jødisk identitet, som ikke anerkendes som jøder efter den rabbinske, bibelske lov. Derfor har Mosaisk Troessamfund i Danmark nedsat et udvalg, der skal drøfte, om der skal være andre kriterier for at anerkende et menneske som jøde, end dem der i dag giver adgang til medlemskab af Mosaisk Troessamfund. I dag anerkendes et menneske som jøde, hvis dets mor er jøde. Eller hvis man er konverteret hos en rabbiner, der er anerkendt af rabbinatet i Israel. Men langt flere føler, at de er jøder, selvom de ikke anerkendes som sådan. Ledelsen i Mosaisk Troessamfund ønsker ikke at udtale sig, før drøftelserne om kriterier er tilendebragt. - Jeg tror, der bliver fundet en løsning. Jødedommen er jo kendt for at forholde sig til den virkelighed, den eksisterer i, siger hun. Det er ikke bare i Danmark, at jøder i stadigt stigende omfang gifter sig uden for religionen og dermed i nogle tilfælde får børn, der ikke anerkendes som jøder. Det er en udvikling, der foregår i hele verden, også i Israel. Grænserne er langt mere åbne mellem religioner end tidligere. - I Israel løser man spørgsmålet ved, at børn af jødiske fædre kan konver-tere til jødedommen. Der er simpelthen oprettet konversionshold. Der er også hold, der bruges til konversion af eksempelvis russiske jøder i Israel. Konversion sker også i Danmark, men kun individuelt, siger Ina Rosen. Hun tror til gengæld, at nogle af jøderne i Danmark vil modsætte sig at skabe jøder her, som ikke kan anerkendes i Israel. - Men det er svært rent socialt for mennesker, som identificerer sig som jøder. De kan godt komme i synagogen, men de kan ikke optages som medlemmer af Mosaisk Troessamfund. De kan være medlemmer i nogle jødiske foreninger, men ikke i andre. Det må der kunne findes en acceptabel løsning på, selvom jeg tvivler på, at den vil holde i rabbinsk forstand, siger hun. Kirke og tro side 6