Overblik: Følg de fattiges rockstjerne på tour i USA

Tirsdag aften lander den katolske pave Frans for første gang i USA, hvor han både skal tale for Kongressen, besøge en katolsk skole i Harlem og holde folkefest. Men hvorfor besøger han netop disse steder? Katolsk kommentator, Andreas Rude, giver her sit bud

Amerikanske medier har blandt andet skrevet, at nu "kommer håbet til New York". Tirsdag aften lander pave Frans for første gang i USA. Billedet er fra Cuba, hvor pave Frans lige nu er på besøg, før han flyver videre til USA.
Amerikanske medier har blandt andet skrevet, at nu "kommer håbet til New York". Tirsdag aften lander pave Frans for første gang i USA. Billedet er fra Cuba, hvor pave Frans lige nu er på besøg, før han flyver videre til USA. Foto: Luis Acosta/AFP.

Når pave Frans - der i flere udenlandske medier bliver kaldt "de fattiges rockstjerne" - for første gang sætter sine fødder på amerikansk grund tirsdag aften og begynder sit officielle besøg i USA, vil det have stor betydning for mange amerikanere, at de endelig skal møde det katolske overhoved.

Paven vil have stor interesse i at møde folket i verdens fjerdestørste katolske land.

Men han vil højst sandsynligt også benytte lejligheden til at bringe mere moralske argumenter ind i den politiske debat, når han på rejsen skal tale i Kongressen i Washington og besøge FN's generalforsamling i New York.

Selvom pave Frans er kendt for at være en egenrådig herre, så er der nok ingen tvivl om, at besøget i USA er timet og tilrettelagt ned til mindste detalje. Kristeligt Dagblad har bedt mag.art. i litteraturvidenskab og kommentator på katolske forhold, Andreas Rude, om at give sit bud på, hvilket formål der ligger bag nogle af de forskellige besøg i storbyerne Washington, New York og Philadelphia, som pave Frans skal forbi på sin rundtur.

1. Besøg hos præsident Obama i Det Hvide Hus i Washington
Når en prominent person kommer til et land som USA, er der tradition for at aflægge visit hos præsidenten i Det Hvide Hus. Derfor starter pave Frans sit officielle program med at trykke hænder med præsident Obama.
 
" Pave Frans er både leder for den katolske kirke, men han er også formelt set overhoved for Vatikanstaten. Det er rent formelt, men på den anden side en vigtig måde at synliggøre kirken i civilsamfundet på," siger Andreas Rude.

2. Middagsbøn med biskopper i Washingtons katolske domkirke, Saint Matthews Cathedral
I det katolske miljø vil der også være mange kirkelige overhoveder, som er interesserede i at få et håndtryk eller få sagt et par kollegiale ord til paven. Det bliver der rig lejlighed til, når paven i løbet af sit besøg vil deltage i kirkelige begivenheder i alle tre byer.
 
"Når paven rejser ud, så er det altid meget vigtigt for ham at mødes med det lokale hierarki af biskopper. Der er en kollegialitet her, der skal understreges med de øvrige biskopper, siger Andreas Rude." 

3. Taler i kongressen i Washington 
"Det bliver en super spændende begivenhed. Det er en stor gestus fra amerikanernes side, at paven bliver inviteret ind og kan henvende sig direkte til USA’s lovgivende forsamling. For paven er det en fantastisk chance til at prøve på at gøre religiøse og moralske argumenter stuerene i den politiske debat.

At sige: 'Jeg går ikke ind og fortæller jer, at I skal stemme demokratisk eller republikansk, men jeg har nogle overvejelser, som fortjener at blive taget med'. Det vil også understrege kirken som en samfundsmæssig aktør. Han vil jo fremhæve, at kirken har et helhedsperspektiv på samfundet, som politikerne og de forskellige interesseorganisationer ofte sætter over styr," forklarer Andreas Rude. 

4. Aftenbøn i New Yorks katolske domkirke, Saint Patricks Cathedral
"Det er nok mest en intern katolsk affære, hvor paven møder præster og ordensfolk. Ligesom den store kirke i Washington (Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception) er et katolsk landemærke, så er Saint Patricks Cathedral selvfølgelig også en kirke, som alle kender. Den er et katolsk fyrtårn, så det ville være højst mærkværdigt, hvis han ikke kom der."

5. Taler i FN's Generalforsamling
"Her har pave Frans mulighed for at markere kirken som en global medspiller, som går langt ud over interesseorganisationens perspektiv. Han vil forsøge at fremstille kirken som en institution, der har noget at byde på, og som tager et helhedsansvar for, hvordan verden udvikler sig," siger Andreas Rude.

"Lige præcis i FN i New York har paven den fordel, at han repræsenterer en institution, som måske er den mest globale institution, man overhovedet kan forestille sig – ikke engang Coca Cola kan komme derop. Der findes virkelig katolikker alle steder under alle mulige forhold, hvor alle sociale og etniske grupper er repræsenteret. Derfor giver det enorm god mening, at han taler.

Han går jo ikke ud med en special politisk dagsorden, men han vil påpege nogle ting, som skal bringes i orden. Det vil helt sikkert være flygtningesituationen og klimatopmødet – og mere bredt plejer han at tale om fredelig sameksistens." 

6. Besøger katolsk skole i Harlem, New York

"Undervisning og sundhedsvæsenet er et af de områder, hvor den katolske kirke traditionelt har markeret sig og fortsætter med at markere sig. Oprindeligt var det beregnet på de katolske menigheder, som skulle have nogle ordentlige skoler og hospitaler.

Men udviklingen er sådan, at skolen også er et sted, hvor kirken møder mange andre end katolikkerne, og hvor kirken især indenfor undervisning, kan byde på noget, som resten af samfundet synes er meget eftertragtet. Det er med andre ord godt at få sine børn på katolsk skole.

Men besøget er også en vigtig del af kirkens sociale mission. Det er Harlem han tager til og ikke Upper West Side, hvor der også ligger katolske skoler.

Pave Frans går op i at komme ud i periferien af samfundet, hvor folk har det skidt og skal hjælpes. Det er her kirken virkelig kan gøre en forskel, for hele integrationsspørgsmålet og spørgsmålet om at løfte folk og give dem social mobilitet er jo noget, der er særligt påtrængende i kvarterer som Harlem," mener Andreas Rude. 

7. Messe i Madison Square Garden i New York
"Nu har paven mødtes med politikerne, biskopperne og præsterne, så nu skal han mødes med folket. Madison Square Garden er et sted, hvor andre paver også har holdt messe, så der vil være en tradition omkring det. Det er der, hvor paven vil vise sig som almindelig sognepræst med de præstelige og pastorale instinkter.

Her vil han møde helt almindelige mennesker, ligesom han gør på Peterspladsen og alle andre steder. Det er også her, at katolikkerne virkelig får en chance for at samles om paven.

Der vil altid være nogle katolikker, som synes, at pave Frans er for meget til den ene eller til den anden side. Men når han kommer og fejrer messe sådan et sted, er han et symbol på enheden. Her bringer han alle fløjene fra kirken sammen." 

8. Besøger Curran-Fromholdfængslet i Philadelphia
"Det er selvfølgelig for at komme ud og besøge de helt marginaliserede mennesker, som har lavet noget skidt og fået deres straf, men som også vil have enormt vanskeligt ved at komme ind i samfundet igen. Det vil være meget vigtigt for en pave med sådan en profil som Frans' at vise, 'jeg tænker også på jer'.

I USA er der også hele tiden en underlæggende debat om dødsstraf. Jeg tror ikke, at han decideret vil gå ud og tale imod dødsstraf, men det er i hvert fald et sted, hvor han kan tale om straf i mere bred forstand." 

9. Friluftsmesse ved familiernes verdensmøde i Philadelphia
"Det store katolske familiestævne er hele grunden til, at paven kommer til USA. Her skal man huske på, at det er en international begivenhed - det er ikke kun amerikanere, som deltager her.

Lidt ligesom besøget hos FN, så kommer det globale i spil her. Hvis man skulle sammenligne det med messen i Madison Square Garden, som er en mere amerikansk begivenhed, så vil vi her igen se det globale perspektiv, hvor han vil komme ind på de udfordringer, som familien står overfor globalt. Det kan være skilsmisser i den vestlige verden og polygami og barnebrude i den tredje verden.

Han vil helt sikkert forsøge at korrigere for, at man ikke kun skal se familieperspektivet i en vestlig optik," siger Andreas Rude.

I grafikken herunder kan du se hele pave Frans program i USA, som han gæster fra den 22. til den 27. september.