Prøv avisen

Folkekirken bygger kirke for 140 millioner kroner

"Kirken skal altid være der, hvor mennesker slår sig ned," Anders Gadegaard, domprovst i Vor Frue-Vesterbro provsti. Her ses han på vej til den jødiske synagoge, efter terrorangrebet. Foto: AFP

Der er opstået nye kvarterer i København med tusinder af tilflyttere, men der er endnu ingen kirke. Københavns Stift har netop godkendt en finansieringsplan for en helt ny kirke i den sydlige del af hovedstaden, som vil stå færdig i løbet af et par år

Den første frugt af kirkelukningerne i København kan nu høstes. Ved at lukke tre sognekirker på Vesterbro er der nu så meget luft i det kirkelige budget, at der er råd til at bygge og drive en ny, stor kirke i de nye boligområder i den sydlige del af hovedstaden. Prisen bliver 140 millioner kroner til køb af grund og opførelse af kirken.

Allerede nu bor der godt 17.500 mennesker i Sydhavn Sogn, som kommer til at rumme den nye kirke. Men når de tre boligområder Teglholmen, Sluseholmen og Enghave Brygge er fuldt udbygget, bliver sognet meget større. Lige nu er der kun en enkelt, mindre kirke i sognet.

”Vi trænger i allerhøjeste grad til en større kirke, for vi kan mærke en stor interesse for, hvad der foregår i vores nuværende kirke Frederiksholm Kirke, hvor vi ud over gudstjenesterne har tilbud til alle generationer,” siger menighedsrådsformand Lone Rasmussen.

I januar godkendte det kirkelige budgetudvalg og Københavns Domprovsti den foreløbige finansieringsplan, så der kan købes grund på området Teglholmen, der hvor kirken skal placeres, i løbet af de næste par måneder.

Derefter kan der udskrives en arkitektkonkurrence om et af Københavns mest spændende byggeprojekter. Domprovst Anders Gadegaard vil ikke lægge sig helt fast på, hvornår spaden sættes i jorden, fordi der endnu udestår en række aftaler blandt andet med Københavns Kommune. Men et godt bud kunne være omkring nytår 2016/2017.

”Vi har gjort det, som hele tiden har været planen med ændringerne i den kirkelige struktur i København, at lukke kirker, der hvor folk flytter fra, for at få råd til at bygge nyt, der hvor folk flytter til,” siger domprovst i Vor Frue-Vesterbro Provsti, Anders Gadegaard.

I de fleste tilfælde, når man bygger kirke, er der en etableret menighed i forvejen. Men den nye kirke rodfæstes efter planen på en anden måde i befolkningen.

”Kirken skal altid være der, hvor mennesker slår sig ned. Når grunden er købt, vil vi med det samme markere, at her kommer der en ny kirke. Det vil uden tvivl sætte gang i en kirkesagsbevægelse, som vil aktivere folk lokalt. Der skal ikke være tale om en beslutning, som kommer ovenfra og ned, men en proces, hvor mennesker lokalt aktiverer sig i det nye kirkebyggeri og den nye kirkes muligheder og selv kan være med til at præge dem,” siger Anders Gadegaard.

Efter menighedsrådets ønske bliver der tale om en multifunktionskirke, som kombinerer kirkeliv og en funktion som kulturhus for hele området. Man har i forbindelse med de første skitseprojekter gjort klart, at man ønsker en tydelig og synlig kirke, som er moderne og flot, og som kan matche det øvrige boligbyggeri på Teglholmen, Sluseholmen og Enghave Brygge.

”Det bliver et spændende sted at lave kirkearkitektur, fordi der allerede findes en mangfoldighed af ny arkitektur, og området er gennemskåret af en slags hollandske kanaler,” siger Lone Rasmussen.

Oven i det budget, som Sydhavn Sogn allerede har, bliver der årligt brug for tilførelse af to-tre millioner kroner til den nye kirkes drift, vedligeholdelse og personaleudgifter. Pengene er blandt andet kommet til veje gennem at spare ved at nedlægge tre sognekirker i provstiet.

Menighedsrådet har selv sparet 40 millioner kroner op til byggeriet, resten kommer fra Københavns Stift, blandt andet gennem et lån. Den nuværende Frederiksholm Kirke, som er den eneste i det store sogn, vil i fremtiden blive annekskirke, men ikke nedlagt.

Endnu er det uvist, hvilken farve kirken får, ligesom der heller ikke er taget stilling til navnet. Det kunne være nærliggende at kalde den nye kirke for Teglholmen Kirke efter dens fysiske placering.

”Det er måske lidt kedeligt. Vi skal nok finde på et navn som tydeligt gør den nye kirke kendt ud over Københavns bygrænser,” siger Lone Rasmussen.

Cand. theol. og ph.d.-studerende Karen Marie Leth-Nissen har sammen med religionssociolog Astrid Krabbe Trolle undersøgt befolkningens sammensætning i Sydhavn Sogn.

”Den nye kirke står over for en udfordring i forhold til at være kirke for ret forskellige befolkningsgrupper, viser vores data fra Kirkefondet. Babysalmesang er populært blandt småbørnsforældre i Sydhavn og trækker forældre fra de nye boligområder Sluseholmen og Teglholmen over til den nuværende kirke. Vi ved fra en undersøgelse fra Århus Universitet, at babysalmesang tiltrækker flest forældre med videregående uddannelse, og dem bor der flest af i det nye område,” siger Karen Marie Leth-Nissen.