Prøv avisen

Folkekirken har sjældent haft udeståender med Darwin

Skabelsesmuseet i Petersburg, Kentucky i USA, viser en fundamentalistisk skabelses­opfattelse, hvor Jorden er 6000 år, og hvor dinosaurer levede side om side med mennesker. I Danmark har kristne ikke haft interesse i at kritisere evolutionsteorien, siger teologer. – Foto: Jim West/Science Photo Library/Ritzau Scanpix

Det er usædvanligt, at der for tiden er en folkekirkelig debat om evolutionsteorien. I luthersk tradition har man kun i begrænset omfang været i konflikt med naturvidenskaben, men inspiration fra USA kan føre til, at det i højere grad bliver et tema i fremtiden, siger universitetsteologer

Det er på mange måder en ny og på alle måder en usædvanlig kirkelig diskussion, der er sat i gang af sognepræst i Sct. Marie Sogn Mads Jakob Jakobsen. I det lokale kirkeblad skrev han i oktober en kritisk artikel om evolutionsteorien, som han betvivlede og beskyldte for at være årsag til et moralsk forkasteligt verdenssyn. Det medførte en biskoppelig påtale med opfordring om at tage imod efteruddannelse i forholdet mellem naturvidenskab og tro.

De følgende dage har præsten fået både kritik for og støtte til sit standpunkt i flere avisers debatspalter. Det er usædvanligt, siger professor i systematisk teologi ved Københavns Universitet Niels Henrik Gregersen. Han skrev i 2009 en artikel om danske kristnes reaktion på Darwin og evolutionsteorien, men dengang var der ikke mange eksempler på konflikt mellem kirke og naturvidenskab at tage af. Mest af alt fordi de konservative kristne i Danmark ikke er optaget af spørgsmålet på samme måde som de amerikanske konservative.

”Amerikanske fundamentalister opfatter kristendommen som en totalløsning, hvor Bibelen skal give svaret på alt. Dermed er den også bedre end både Niels Bohr, Isaac Newton og Charles Darwin, når det gælder naturvidenskab. Dem, vi kalder fundamentalister i Danmark, er ikke fundamentalister på samme måde. For dem er det evangeliet og Jesu ord, der står i centrum, frem for for eksempel Jordens tilblivelse. Derfor tror jeg, at præsten fra Sønderborg tilhører et lille mindretal blandt de meget konservative præster i folkekirken. Der er ikke tal på, hvor mange præster der afviser evolutionsteorien, men man må antage, at det kun er få, fordi det kun sjældent har været et tema i den kirkelige debat,” siger han.

De første kirkelige konflikter med Darwins teori kom i 1870’erne fra en række grundtvigianere. Ifølge Niels Henrik Gregersen var deres største indvending mod teorien, at den gjorde op med menneskets særstilling. De gengav Grundtvigs ord om, at ”mennesket er ingen abekat”, men siden da har der stort set været stille, lyder det fra teologiprofessoren, som i øvrigt blev kontaktet af biskop over Haderslev Stift Marianne Christiansen, da hun ville have hjælp til at tilrettelægge et efteruddannelsesforløb for den evolutionsskeptiske Mads Jakob Jakobsen fra Sct. Marie Sogn i Sønderborg. Det bliver dog ikke aktuelt med efteruddannelse, da præsten ikke ønsker at følge biskoppens opfordring.