Folkekirken opprioriterer fokus på ældre

Efter i mange år at have jagtet børnefamilier vender folkekirken nu blikket mod sin ældre målgruppe

De seneste år er der oprettet stillinger som hjemmepleje- og gerontopræster, der tager på hjemmebesøg og arrangerer gudstjenester, salmesang og højtlæsning. Derudover holdes der løbende kurser og konferencer om, hvordan arbejdet kan gribes an, og tidligere på året gjorde Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter kirkens ældrearbejde til et satsningsområde. Arkivfoto
De seneste år er der oprettet stillinger som hjemmepleje- og gerontopræster, der tager på hjemmebesøg og arrangerer gudstjenester, salmesang og højtlæsning. Derudover holdes der løbende kurser og konferencer om, hvordan arbejdet kan gribes an, og tidligere på året gjorde Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter kirkens ældrearbejde til et satsningsområde. Arkivfoto.

Babysalmesang, tumlingehold, spaghettigudstjenester, minikonfirmander, studenter- og ungdomspræster, gravidsamtaler – og meget mere.

Over de seneste årtier er et væld af tilbud for børnefamilier dukket op i folkekirken som en del af et vigtigt hvervearbejde, og det er sket på bekostning af en anden stor gruppe, nemlig de ældre. Men denne prioritering lader nu til at ændre sig, lyder det fra præster inden for området. Heriblandt præst på Danmarks største plejehjem, Sølund Plejecenter i København, Jeppe Carsce Nissen.

”Kirken er ved at vågne op og indse, at der efterhånden sidder mange mennesker med åndelige og eksistentielle behov, som har brug for særlige tilbud både fra kirken og den kommunale plejesektor. Jeg synes stadig, at man i folkekirken burde prioritere ældreområdet højere, men mit indtryk er, at biskopper og præster er klar,” siger han.

De seneste år er der oprettet stillinger som hjemmepleje- og gerontopræster, der tager på hjemmebesøg og arrangerer gudstjenester, salmesang og højtlæsning. Derudover holdes der løbende kurser og konferencer om, hvordan arbejdet kan gribes an, og tidligere på året gjorde Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter kirkens ældrearbejde til et satsningsområde.

At området indtil nu er blevet underprioriteret, kan ifølge Jeppe Carsce Nissen blandt andet skyldes, at arbejdet er hårdt.

”Der er meget lidelse på et plejehjem. Mange er i sorg over tabet af deres partner, og man kan opleve, at samtalerne med de demensramte kører i ring. Arbejdet kan derfor virke mindre tiltalende og mere opslidende end det med børn og unge.”

Til gengæld er de ældre på nogle punkter nemmere at arbejde med, mener præst i Hundslund og Torrild Sogne ved Odder Sonja Nicolaisen, der i 2013 blev landets første hjemmeplejepræst.

”Du skal ikke bruge lokkemidler for at få dem ind i kirken. De kommer, fordi de gerne vil og har behovet, og de skal ikke have underholdning, men indgydes livsmod og trøst. Det er jo meget det, vores kerneopgave er,” siger hun og tilføjer, at der i dag findes mange tilbud til ældre og lige nu særligt sker en opprioritering af arbejdet med demente. Til gengæld er der mindre status i arbejdet med ældre.

”Det virker, som om det i dag er et succeskriterium, når børnefamilier kommer i kirken, men ikke, når de ældre gør det,” siger præsten.

Vikarpræst i Lumby og Stige Sogne ved Odense Povl Götke er tidligere lektor i religionspædagogik og har stået bag kurser og konferencer om, hvordan folkekirken kan være en ressource for ældre og demente. Ifølge ham har ældre samme behov for forskellige aktiviteter som børnefamilier, men de har ikke kæmpet for at få mere plads og flere ressourcer.

”Men virkeligheden er, at der er flere ældre i dag end tidligere, og der kommer flere i fremtiden, og de ældre kan leve længe med sygdomme som demens. Derfor er det vigtigt, at vi som kirke er der for dem, som kommer ind i den tredje alder og også har behov for fællesskaber og meningsfulde tilbud.”

I Ballerup Kommune er en frivilligkoordinator til ældreområdet blevet ansat til blandt andet at skabe en tættere dialog med kirkerne, og formand for social- og sundhedsudvalget Lolan M. Ottesen (S) finder det ekstremt vigtigt, at kirken generelt tænker mere på de ældre og ikke kun på børnefamilier og småbørnsgrupper.

”Vi oplever, at flere og flere ældre, særligt de hjemmeboende, er ensomme, og det skal præster og menigheder være opmærksomme på. Jeg oplever, at kirken bliver bedre til at invitere sig selv ind på plejecentrene, hvor de tilbyder aktiviteter, og det vil være rigtig fint at gøre mere ud af det arbejde.”