Prøv avisen

Folkekirken skal rustes til fremtiden

Mogens Mogensen, forfatter til ny bog om den danske folkekirkes særtræk, vil have kirken til at investere mere i liv og vækst. – Foto: .

DEN DANSKE MODEL: Ny bog om folkekirken foreslår tættere samarbejde mellem kirke og kirkelige organisationer

Man skal ikke nødvendigvis gøre alting selv. Det er et budskab, danske sogne måske nødigt vil tage til sig, men skal folkekirken i fremtiden nå ud i hele den mangfoldige menighed, så hedder sangen samarbejde. Nærmere bestemt mellem folkekirken i den bredeste forstand og de frie kirkelige organisationer.

Konsulent Mogens Mogensen leverer noderne i bogen Den Danske Model, som udkommer i morgen på Unitas Forlag.

Kirkelige kredse har i mange år diskuteret, hvordan man forholder sig til en nutidig kirke i mission. Kirke i dag handler ikke kun om gudstjeneste og kirkelige handlinger, men også om undervisning, diakoni og mission, siger han.

De tre sidstnævnte er i høj grad noget, kirkelige organisationer har haft som opgave, mens folkekirken traditionelt har koncentreret sig om gudstjenester og kirkelige handlinger. I dag er grænserne blødt op. Menighedsrådene har også kastet sig over kirkehøjskoler, babysalmesang og andre aktiviteter.

Kirkelige organisationer er både Indre Mission og Kirkefondet og mange flere. De fleste har af navn, nogle også af gavn, lånt etiketten folkekirkelig. De konkurrerer indbyrdes ikke mindst om midler har ofte stærke ledere, mange frivillige og er hurtige til at gå i gang med nye opgaver.

På den anden side står folkekirken med en kirkeskatte- og offentligt betalt sikker base, et tungt system og en mangfoldig menighed. Samt ønske om at få flere til at deltage aktivt i kirkelivet.Det kunne være et perfekt samliv. Her kommer Mogens Mogensens danske model ind.

På spørgsmålet om opskriften ikke igen ender med, at Tordenskjolds soldater i dansk kirkeliv fornyer sig ved at klippe hinanden i nye frisurer, svarer Mogens Mogensen med et grin:

Glem ikke, at det var Tordenskjolds soldater, der vandt krigen! Men der skal da rekrutteres flere soldater. Det bliver svært, fordi unge i dag ikke bliver længe, hvis andre og bedre tilbud viser sig.

Mogens Mogensen foreslår flere samarbejdsformer.

Han taler sig mest varm på det, han kalder konsulent- og kontraktmodellerne. Kontraktmodellen eksisterer på en måde allerede i dag. For eksempel samler mange sogne ind til Folkekirkens Nødhjælp, og mange stiller lokaler gratis til rådighed for spejderbevægelser.

Men han ser gerne konceptet udbygget. For eksempel ved at lade spejdere helt eller delvist overtage et sogns ungdomsarbejde.

Konsulentmodellen går endnu videre. Den kræver, at menighedsrådene vil betale. En model kunne være, at Indre Mission, som er stærke på søndagsskoler, for eksempel bliver betalt for at udføre udviklingsarbejdet for et menighedsråd, der gerne vil have en søndagsskole.

I dag arbejder blandt andet Kirkefondet på den måde, men formen skal udbygges. Blandt andet med nationale centre inden for alle kirkelige områder. Her skal forskere, lærere og praktikere virke, så den hjælp, det kirkelige liv får, bliver så kvalificeret som muligt.Mogens Mogensen mener, at mange af de kirkelige udvalg, der eksisterer i dag, ofte drukner i ineffektivitet, fordi der mangler ressourcer og kvalificeret inspiration. Og økonomi.

Menighedsråd er vante til at betale, når det handler om bygninger. Men det er jo lige så vigtigt at investere i kirkens liv og vækst.

For 10-20 år siden kunne det her ikke lade sig gøre. Det kan det nu. Det er en oplagt chance for både at være et kirkeligt svar i tiden og en modkultur, der viser en anden, mindre individualistisk vej.

benteclausen@kristeligt-dagblad.dk