Prøv avisen
Bedste&værste

Eske Willerslev: Folkekirken udnytter ikke sit enorme potentiale

Kirken er hæmmet af sin insisteren på altid at skulle tage udgangspunkt i Gud og Bibelen, når den skal nå ud til mennesker, mener evolutionsbiolog Eske Willerslev. Foto: Paw Wegner Gissel

Det Nye Testamente er det smukkeste værk, evolutionsbiologen Eske Willerslev har læst. Han ærgrer sig over, at budskabet derfra ikke er nået bredere ud i befolkningen og giver kirkens ”manglende evne til at møde folket” skylden for det

Hvad er det bedste ved kristendommen?

Jeg synes personligt, at Det Nye Testamente er det smukkeste værk, jeg nogensinde har læst. Især næstekærligheden er fantastisk. Jeg synes, kristendommen har meget at byde på i dag. Der er brug for den i den verden og det samfund, vi lever i.

Vi kan også lære meget af tanken fra Det Nye Testamente om - sådan tolker jeg det i hvert fald - at paradis er at finde her på jorden, mens vi lever. Der er mange andre religioner, der også er smukke, men hvor det handler om en stor gevinst på den anden side af dette liv. Ingen ved, hvad der er på den anden side, så jeg synes, det giver god mening at tage udgangspunkt i, at det er i vores nuværende liv, at glæderne skal findes frem for i livet efter døden. Hvis der er endnu et liv efter døden, er det bare endnu en bonus, men vi kan ikke være sikre på, at det er tilfældet.

Næstekærligheden er sindssygt god og smuk. Jeg hører hele tiden, at vi ikke går i kirke mere, og at kristendommen ikke har nogen relevans længere. Men når jeg læser i Bibelen, bliver det tydeligt for mig, at det langtfra er sandheden. Hele vores samfund og vores lovgivning og den måde, vi ser og behandler hinanden på, er gennesyret af Det Nye Testamente. Det er vigtigt, at det bliver tydeligere for alle, hvor fundamentalt den kristne tankegang har præget og stadig præger os.

Hvad er det værste ved kristendommen?

Ligesom med alle andre religioner er fundamentalisme det værste ved kristendommen. Jeg kan ikke komme i tanke om noget tilfælde overhovedet, hvor fundamentalisme har bidraget med noget godt. Kristendommen, i hvert fald i Det Nye Testamente, er i virkeligheden utrolig omfavnende og rummelig. Fundamentalisme er det modsatte, fordi den ikke vil acceptere, at folk er forskellige. Det kommer der ikke noget godt ud af.

Hvad er det bedste ved folkekirken?

Folkekirken sidder på et grundlag, der gør, at den burde have en vigtig rolle i det danske samfund. Kirkens budskab er utroligt smukt og meget relevant for vores samfund i dag, hvor flere er ensomme og mange kæmper med fysiske og psykiske lidelser. Derfor mener jeg, at kirken har et stort potentiale.

Hvad er det værste ved folkekirken?

Det værste er så, at folkekirken i mine øjne ikke til fulde udnytter sit store potentiale. Jeg synes, at folkekirkens vigtigste rolle er at være der for menneskene ude i samfundet. Den skal understøtte de svage og udsatte og være i berøring med langt flere, end den er nu.

Jeg tror, det er et resultat af, at den ikke har været god nok til at følge med tiden og transformere sig hurtigt nok. Jeg tror, at for at opnå succes må kirken i højere grad slippe prædikenen og Bibelen. Det kan virke bagvendt at sige, for det at være kristen betyder jo, at man tager udgangspunkt i Bibelen. Men her mener jeg, at det vigtigste er, at man lever og handler som kristen, snarere end at man prædiker Guds ord. Man bliver nødt til at møde folk, hvor de er. Der er så forsvindende få i det danske samfund, som tror på, at man kan finde sandheden i en bog eller i en prædiken, men jeg er sikker på, mange vil værdsætte den kristne handling i form af næstekærlighed og omsorg. Kristendommen er smuk og relevant og har så meget at byde på, men det er nødt til at ske i en form, som nutidens mennesker kan forholde sig til.

Hvad er det bedste ved gudstjenesten?

Personligt går jeg meget sjældent i kirke for at deltage i en gudstjeneste. Det mest positive ved gudstjenesten er vel nok, at den i nogle tilfælde kan støtte nogle mennesker, der har brug for at være der. Hvis der er en god prædiken, der perspektiverer Bibelens historier til i dag, kan den skabe stof til eftertanke.

Hvad er det værste ved gudstjenesten?

På en måde kan man sige, at gudstjenesten har udspillet sin rolle lidt, for der er næsten ingen mennesker læmgere, som tager til en gudstjeneste for at høre en prædiken. Jeg synes derfor, at kirken burde bruge flere kræfter på at være ude blandt folket. Som jeg sagde tidligere, har den et enormt potentiale og kan være relevant for mange mennesker i dag. Mennesker, der er sårbare eller har brug for hjælp. Jeg synes ikke altid, kirken formår at være relevant for folket. Desværre.

Jeg siger ikke, at kirken ikke kan holde gudstjeneste og være ude blandt folket på samme tid. Jeg siger blot, at hvis jeg sad i stolen og skulle prioritere socialt arbejde eller at fastholde en tradition i form af gudstjenesten, ville jeg have det fint med at nedprioritere det sidste.

Hvad er det bedste ved det multikulturelle samfund?

I mine øjne er der rigtig meget godt at sige om det multikulturelle samfund. Et samfund, der er mangfoldigt i forhold til kultur og etnicitet, er en virkelig stor gave. Mangfoldighed skaber rummelighed, den skaber fremdrift, og den skaber viden og dynamik. Den globalisering, der foregår i øjeblikket, ser jeg som noget overvejende meget positivt, der kan berige det danske samfund. I øjeblikket er jeg i USA, hvor man virkelig kan se, hvilken dynamik et multikulturelt og multietnisk samfund skaber. Vi skal ikke være bange for at blive en del af det. Det vil berige os.

Hvad er det værste ved det multikulturelle samfund?

Det er desværre uundgåeligt, at det multikulturelle samfund også skaber konflikter. I sådan et samfund bliver ekstremisme tydeligt, og det er farligt. Ekstremisme tolererer ikke diversitet. Ekstremismen er modreaktionen på rummelighed.

Når det er sagt, mener jeg dog, at gevinsten ved et multikulturelt samfund overskygger det negative. Og heldigvis, for globaliseringen kan vi ikke styre. Om vi vil det eller ej, er vores økonomi, vores uddannelsessystem, vores kultur og så videre på alle ledder og kanter en del af globaliseringen. Så vi skal forsøge at bruge det positivt i stedet for at gøre det modsatte. Vi må vende kasketten og sige, at vi ikke kan bruge fremmedfjendskhed og modstand mod forandring til noget, for den er her, og der bliver mere og mere af den. Det er den uundgåelige udvikling. Så frem for at bekæmpe det multikulturelle samfund bør vi omfavne det og få det bedste ud af det. Og der er meget godt at hente. Så frygt ikke.