Prøv avisen

Folkekirkens Nødhjælp møder kritik for støtte til kirkeråd i Uganda

Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med og yder økonomisk støtte til en kirkelig organisation i Uganda, der bakker op om lange fængselstraffe til homoseksuelle. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Et ugandisk kirkeråd, som går ind for hårde fængselsstraffe til homoseksuelle, støttes økonomisk af Folkekirkens Nødhjælp. Ekstremt alarmerende, siger Venstre-ordfører, som vil tage sagen op med Udenrigsministeriet

Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med og yder økonomisk støtte til en kirkelig organisation i Uganda, der bakker op om lange fængselstraffe til homoseksuelle, som udlever deres seksualitet.

Organisationen hedder Uganda Joint Christian Council, UJCC, og er et kirkeråd, som repræsenterer en række af de største kirker i landet. Organisationen bakker op om dele af en lov, der i flere år er blevet diskuteret i det ugandiske parlament, og som blandt andet indeholder en skærpelse af den fængselsstraf, man i forvejen kan få i Uganda for at udleve homoseksualitet.

Folkekirkens Nødhjælp har ellers ofte markeret sig som fortaler for homoseksuelles rettigheder i både Danmark og udlandet og bakker da også det igangværende arrangement Copenhagen Pride op på blandt andet sin Facebook-side. Jørgen Thomsen, som er seniorrådgiver for religion og udvikling hos Folkekirkens Nødhjælp, understreger, at man i Folkekirkens Nødhjælp arbejder for frihed for minoriteter på basis af menneskerettighederne. Og de penge, man sender af sted til UJCC, går på ingen måde til at knægte homoseksuelle, siger han.

”Vi har i Folkekirkens Nødhjælp gennem mange år haft et konstruktivt samarbejde med kirkerådet i Uganda på en række punkter, hvor vi er enige med kirkerådet, og har fælles syn på spørgsmål som ligestilling mellem kønnene, demokratiudvikling og antikorruption. Og så er der spørgsmål, vi er uenige med kirkerådet om. Der er synet på LGBT-personer et af dem. Vi er åbne og kritiske i den dialog, men vi oplever, at det er vigtigere at have en dialog, som har muligheden for at flytte holdninger, end det er at træde ud af rummet og råbe ind i sit eget ekkokammer,” siger Jørgen Thomsen.

”Det er vigtigt at understrege, at det, de får støttekroner til, ikke har med antihomo-udmeldinger at gøre. Vi samarbejder om ting, vi er enige med dem om. Så er der ting, vi er uenige med dem i, og det får de ingen penge til.”

Jørgen Thomsen var i går ikke i stand til at oplyse størrelsen af det pengebeløb, Folkekirkens Nødhjælp har støttet UJCC med. Folkekirkens Nødhjælp modtog sidste år via Danida 215 millioner kroner i statslig støtte.

På trods af forsikringen om, at pengene ikke går til at modarbejde homoseksuelles rettigheder, er Michael Aastrup Jensen, udviklingsordfører hos Venstre, chokeret over sagen.

”Jeg synes, det lyder ekstremt alarmerende, og jeg vil tage det op med Udenrigsministeriet med det samme,” siger han.

”Jeg synes ikke, vi skal bruge penge hverken direkte eller indirekte på holdninger, der er så langt væk fra vores egne. Det er helt sort. Det er alarmerende, men samtidig også helt nyt for mig,” siger Michael Aastrup Jensen.

Frank Mugisha er en af Ugandas førende aktivister for homoseksuelles rettigheder og blev i går interviewet af Radio24syv. Han er bekymret over, at Folkekirkens Nødhjælp støtter UJCC. Han fortæller til Kristeligt Dagblad, at han selvfølgelig ikke er helt inde i, hvordan samarbejdet fungerer, og at han håber, at det også resulterer i, at Folkekirkens Nødhjælp har en positiv indflydelse.

”Men hvis de er klar over, hvad der sker, og de bliver ved med at støtte dem, synes jeg, det er meget uheldigt,” siger Frank Mugisha.

Der er i store dele af Afrika en udbredt skepsis over for homoseksuelle, og konsekvenserne af at udleve homoseksualitet varierer. I Uganda risikerer man fængselsstraf, mens der i blandt andet Sudan er dødsstraf for homoseksualitet. I 2011 blev en aktivist ved navn David Kato myrdet i Uganda, efter han og en række andre homoseksuelle var blevet udstillet på forsiden af en ugandisk avis under overskriften ”Hæng dem”.

I 2014 blev en lov stemt igennem i det ugandiske parlament, som skærpede straffene for homoseksuelle handlinger yderligere ved blandet andet længere fængselsstraf. Det resulterede i, at den danske stat besluttede, at bistandshjælpen skulle omlægges, således at pengene går til civile organisationer i stedet for den ugandiske stat. Loven om homoseksualitet blev annulleret kort tid efter, men en skærpelse af straffen for at udleve homoseksualitet er altså stadig på tale i parlamentet.

Helle Jacobsen, programleder for køn, kvinder og LGBTI-rettigheder hos Amnesty International, mener, at kirkerne spiller en stor rolle i spredningen af homofobi i Uganda.

”Langt de fleste i Uganda er kristne, og mange steder bliver der prædiket homofobi i kirken, som også har stor politisk magt. Præsidentens kone er kristen og super-homofobisk. Hun taler for forfølgelse af LGBTI-personer. Når hun gør det, giver hun også giver kirken magt, som også er med til at sprede homofobi. For når du har så stor en gruppe af mennesker, der er rigtigt religiøse, så lytter de meget til kirken,” fortæller hun og kalder situationen ”stærkt bekymrende”. Hun opfordrer samtidig Folkekirkens Nødhjælp til at bruge samarbejdet med UJCC til at tage en dialog.

”Det er en god mulighed for at tage en kritisk dialog og prøve at rykke deres holdning,” siger Helle Jacobsen.

Hos Folkekirkens Nødhjælp forklarer man, at man netop går kritisk til værks i sin dialog med UJCC. Det gjorde man blandt andet i forbindelse med en lov om ægteskab og skilsmisser, hvor man formidlede en dialog mellem sekulære kvinderettighedsgrupper og kirkerådet i Uganda. Resultatet blev, at et lovforslag, der styrker kvinders ret til at arve og søge skilsmisse, nu skal behandles i Ugandas parlament, og Folkekirkens Nødhjælp vurderer, at der er gode chancer for, at loven vedtages.

”Det er vigtigt at føre den dialog og være kritiske der, hvor vi er uenige, og det er vi bestemt også,” siger Jørgen Thomsen.