Folkekirkens uddannelser skal trimmes

Udvalg under Kirkeministeriet lægger op til, at en del af præsternes uddannelse skal ligge i stifterne

Flere års diskussion om strukturen for den folkekirkelige uddannelsespolitik er nu mundet ud i en række anbefalinger fra et udvalg under Kirkeministeriet. Udvalget, der har bestået af kontorchef Steffen Brunés, fuldmægtig Hanne Lett og kontorfuldmægtig Janne Holm, lægger op til relativt få justeringer i den eksisterende struktur (se boks). Steffen Brunés, der har været formand for udvalget, er også næstformand i den otte mand store bestyrelse, som i dag står i spidsen for Folkekirkens Uddannelser. De folkekirkelige uddannelsesinstitutioner er opstået ved knopskydning over en årrække, og derfor har der især i de senere år været kritik af, at undervisningsindsatsen i de fem selvstændige institutioner ikke har været tilstrækkeligt koordineret. På Kirkeministeriets konference »Fremtidens præst« i 1998 efterlyste formanden for bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelser, biskop Kjeld Holm, derfor en evaluering af institutionerne. Det drejer sig om Præstehøjskolen og Folkekirkens Pædagogiske Institut, der begge har hjemsted i Løgumkloster, pastoralseminarierne i Århus og København og Præsternes Efteruddannelse, der arrangerer kurser for præster i de første fire år af deres ansættelse. De fem institutioner, der har et samlet årligt budget på omkring 21 millioner kroner, har i dag hver deres rektor. I rapporten fra Kirkeministeriets udvalg lægges der op til, at Præstehøjskolen og Folkekirkens Pædagogiske Institut sammenlægges og i fremtiden får fælles ledelse i form af et rektorat. - Det ligner det, vi selv har lagt op til, siger Eberhard Harbsmeier, der er rektor for Folkekirkens Pædagogiske Institut. Han mener, at en sammenlægning vil være naturlig, fordi de to institutioner ligger dør om dør og allerede har et udbygget samarbejde. Samtidig understreger Eberhard Harbsmeier, at han forventer, at rektorstillingen på Præstehøjskolen, som nedlægges når rektor Niels Thomsen går på pension til efteråret, erstattes af en lektorstilling. Det ventes, at Eberhard Harbsmeier bliver rektor for den nye institution efter sammensmeltningen. - Min personlige opfattelse er, at vi har en rektor, der vil kunne varetage den samlede institution, siger Hanne Lett i Kirkeministeriet. Udvalget lægger også op til, at en del af undervisningsudbudet i fremtiden skal ligge i de enkelte stifter. Til at finansiere dette foreslår udvalget, at en af de i alt fire uger, hvor præsterne i dag deltager i Præsternes Efteruddannelse, afskaffes, og at de fem institutioner hver afleverer en mindre del af deres budget til at drive stiftskurserne. Endelig foreslår udvalget, at Den Permanente Arbejdsgruppe under Folkekirkens Uddannelser løsrives og omdannes til et ekspertorgan. - Vi ønsker, at styrke Den Permanente Arbejdsgruppe som et sagkyndigt organ, der skal kunne rådgive institutionerne, siger Hanne Lett, der tilføjer, at biskopperne og Præsteforeningen efter udvalgets mening ikke længere skal have sæde i Den Permanente Arbejdsgruppe.