Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Folkemødets kirkelige debatter har varme samfundsspørgsmål i fokus

Vi håber også, at politikerne vil få øje på folkekirken som samtale- og samarbejdspartner også uden for folkemødet,” siger redaktør af Folkekirken.dk, Ellen Aagaard Petersen om folkekirkens tilstedeværelse på Folkemødet på Bornholm. – Foto: Sille Arendt

De kirkelige aktører på Folkemødet har fokus på klima, køn og ligestilling, men satser også på samtaler om tro. Målet er at vise, hvad kristendom kan bidrage med i samfundsdebatten

Hvad er kirkernes rolle i den globale ulighed? Er der plads til kristendommen i Danmark? Er kønnet blot en social konstruktion? Og hvilke religionspolitiske opgaver venter for et nyt Folketing?

Det er blot nogle af de samfundspolitiske spørgsmål, som kirkelige aktører sætter til debat på Folkemødet på Bornholm og forsøger at få en broget blanding af teologiske, økonomiske, udviklingspolitiske og andre eksperter til at svare på i samtale med blandt andet politikere og debattører. De kirkelige aktørers program er præget af Folkemødets samlende tema, FN’s verdensmål, og ikke mindst klima, udvikling og ulighed bliver sat på dagsordenen. Det gælder både hos Grundtvigsk Forum, som i sit telt også byder på højskolesang, uddannelsespolitisk debat og Mands minde-foredrag med Per Stig Møller.

”I Grundtvigsk Forum skelner vi ikke mellem det kirkelige og alt det andet. For os er det kirkelige som et centralvarmeanlæg, der ligger under alle vores aktiviteter, og vi ser det ikke som vores opgave at sørge for, at det kirkelige eller kristne skinner specielt igennem på Folkemødet. Vi er forpligtet på at sætte det grundtvigske i spil i en nutidig sammenhæng, og her kommer det kirkelige uundgåeligt i spil,” siger sekretariatsleder i Grundtvigsk Forum Joachim Juel Vædele.

Han fremhæver det kirkepolitiske topmøde arrangeret i samarbejde med Kristeligt Dagblad som et af højdepunkterne på Folkemødets program og tilføjer, at Grundtvigsk Forum især er gode til at få folk til at tale sammen på tværs af folkekirkelige, religiøse og politiske retninger. Topmødet med overskriften ”Religion i en religionsforskrækket tid” byder på både kristne, en muslim og en ateist, og som tilhører skal man endelig blande sig i debatten, understreger Joachim Juel Vædele.

”Vi lægger stor vægt på, at almindelige mennesker kommer til orde og er derfor ret kritiske over for de arrangementer, hvor et eller andet hot shot er ordstyrer, mens et panel af kendisser diskuterer, uden at tilhørerne bliver inddraget,” siger han.

I folkekirkens telt er der også lagt vægt på at inddrage deltagerne i samtalerne, som for en dels vedkommende handler om FN’s verdensmål. Hver dag er der en verdensmåls-debat, og desuden er der i morgen fra klokken 15 til 16 en samtalesalon, hvor man kan tage en ”snak i kaffehøjde om klimaforandringer og grøn omstilling”. Som sin samtalepartner kan man vælge en bioetiker, en sognepræst eller en teologistuderende.

”Vores mål er at vise, hvordan kirke og kristendom kan bidrage med noget særligt i de aktuelle debatter i samfundet, og det gør vi ved at inddrage præster og teologer i samtaler og debatter, men også ved at spore de øvrige paneldeltagere ind på den teologiske bane. Vi håber også, at vi kan skabe rela- tioner til andre aktører, som vi kan samarbejde med på nogle af de her områder, og at politikerne vil få øje på folkekirken som samtale- og samarbejdspartner også uden for folkemødet,” siger redaktør af folkekirken.dk Ellen Aagaard Petersen.

I teltet ”Mellem Himmel & Jord” finder man debatter om udviklingspolitik, køn og ligestilling, religionens rolle i samfundet og forholdene for forfulgte kristne. Bag arrangementerne står 11 forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer samt ni lokale frikirker, og ifølge general- sekretær i Frikirkenet Mikael Wandt Laursen afspejler programmet dels organisationernes særinteresser, dels aktuelle emner i det politiske landskab, hvor arrangørerne ønsker at vise, at kristendommen kan være med til at præge samfundet.

”Folkemødet er en unik chance for at sætte aktører sammen, som ikke ellers mødes, og give dem mulighed for faktisk at tale sammen og forstå hinanden i stedet for at råbe ad hinanden,” siger han og nævner som eksempel en debat om køn som biologi eller valg med deltagelse af repræsentanter for blandt andet den katolske kirke, folkekirken, Frikirkenet, LGBT+ og det politiske miljø.

Både hos Grundtvigsk Forum og i Mellem Himmel & Jord-teltet kan man desuden opleve politikere som Søren Pape (K), Naser Khader (K) og Morten Messerschmidt (DF) i samtale om deres personlige tro, og hvordan den spiller ind på deres politiske beslutninger.

I Folk og Tro-teltet, hvor man kan møde organisationer som Luthersk Mission og Evangelisk Luthersk Mission, er der blandt andet debat om religiøse friskolers vilkår og international mission og om, hvordan unge kristne kan bidrage til samfundet ud fra forskellige faglige baggrunde. Aktørerne bag Mellem Himmel & Jord-teltet står desuden bag pilgrimsvandringer og gospelkoncerter og en stort anlagt økumenisk gudstjeneste i Allinge Kirke på søndag klokken 10.30.

Folkemødet begynder i dag.