Prøv avisen

Formænd for menighedsråd kritiserer kirkeminister

Det er ikke blevet mindre bureaukratisk for menighedsrådene, efter at Manu Sareen (R) er blevet minister. Foto: Leif Tuxen

Selvom kirkeminister Manu Sareen (R) har bebudet at ville gøre arbejdet for menighedsrådene lettere, er der ingen forandring at mærke i sognene. Symbolpolitik uden effekt, lyder kritikken

På trods af intentioner om at lette arbejdet for landets menighedsråd viser en rundringning, Kristeligt Dagblad har foretaget til 10 menighedsrådsformænd, at kirkeminister Manu Sareens (R) gode hensigter ikke er kommet udtryk i de lokale sogne.

Det er ikke mere end en måned siden, at kirkeministeren på et debatmøde i Lisbjerg ved Aarhus proklamerede, at menighedsråd ikke skal holdes beskæftiget med unødige regler og gøremål. I min ministertid har jeg derfor fået fjernet omkring 80 underlige regler, og jeg har sagt til mine medarbejdere: Hvis nogen kommer med en ny regel, så kom med to, I kan fjerne!.

LÆS OGSÅ:
Traditionelle kirkeretninger står svagt ved menighedsrådsvalg

Men spørger man Ligestillings- og Kirkeministeriet, har Manu Sareen ikke afskaffet 80 regler.

Derimod har han afskaffet 51 forældede cirkulærer, og dermed er der ikke nødvendigvis tale om regler, selvom et cirkulære godt kan indeholde sådanne; men lige så ofte kan der være tale om vejledninger.

Ministeriet har til hensigt at afskaffe yderligere 31 cirkulærer, hvilket i alt giver 82, men fælles for dem er, at de er taget ud af brug og altså ikke er gældende for de nuværende menighedsråd.

Ringer man til lokale menighedsrådsformænd, er der da heller ingen, der har mærket noget til kirkeministerens oprydning. Kun en af ti adspurgte kender til de afskaffede cirkulærer, men eftersom det drejer sig om forældede cirkulærer, har det jo ikke haft konkret indflydelse på menighedsrådsarbejdet, lyder det fra den pågældende menighedsrådsformand.

Heller ikke fra de andre ni adspurgte menighedsrådsformænd er der mange rosende ord at hente til kirkeministeren.

Jeg har ikke opdaget, hvorhenne det fantastiske er sket. Jeg kan i hvert fald ikke se, hvor i arbejdet det er, at det er blevet nemmere. Jeg tror, der er rigtig meget symbolpolitik i det her, lyder det fra menighedsrådsformand ved Treenighedskirken i Esbjerg Peter Hundebøll.

Også formand for Landsforeningen af Menighedsråd Inge Lise Pedersen vurderer, at de afskaffede cirkulærer for de flestes vedkommende ikke vil føles som en forskel i menighedsrådsarbejdet. Men hun vurderer dog, at der er en øget bevidsthed i Ligestillings- og Kirkeministeriet omkring vigtigheden af at aflaste menighedsrådene.

Landsforeningen er blevet hørt i to omgange, hvor vi er kommet med forslag til steder, hvor der kan forenkles. For eksempel er vi kommet med et par forenklingsforslag omkring regnskab, som er blevet taget til efterretning. Hvor meget mere konkret der kommer ud af ministeriets arbejde, er for tidligt at sige. Men det er mit indtryk, at ministeriet arbejder på sagen, siger Inge Lise Pedersen.

LÆS OGSÅ:Formand: Valgform til menighedsrådsvalg bør ændres

At en minister lover mere, end hvad vedkommende kan holde, er der dog intet nyt i, lyder det fra Tim Knudsen, pensioneret professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Rigtig mange politikere har sagt, at nu skulle der ryddes op, men jeg tror ikke, der kendes tilfælde af, at det er blevet til ret meget, når det kom til stykket. Det behøver ikke at betyde, at de ikke har ment det, og det har Manu Sareen nok også gjort, men han har bare ikke været klar over, hvor vanskeligt det er. Vi har set det gang på gang. Schlüter ville også som statsminister regelsanere, men efter ti år kunne man ikke rigtig se noget resultat af det. Oprydningen skal klares ved hjælp af embedsmænd, og de sidder jo i en regelfabrik, hvor det sikkert er meget svært at skære i deres egne pragtfulde regler. Hvis jeg skulle råde en tiltrædende minister, ville jeg sige, at de skal lade være med at sige, at de vil forenkle og afbureaukratisere. For det er meget svært.

Kirkeminister Manu Sareen, som er på efterårsferie, svarer på kritikken i en mail til Kristeligt Dagblad:

Det er en misforståelse, at der kun er tale om en fjernelse af forældede cirkulærer. Jeg har været med til at påbegynde en oprydning i de gældende regler, som jeg mener er uhensigtsmæssige for menighedsrådenes arbejde. Jeg synes blandt andet, at det er min pligt at sikre, at de nødvendige regler på folkekirkens område er ajourførte og relevante. Det arbejde har jeg igangsat, men det er ikke færdigt. Menighedsrådene skal gerne på sigt komme til at mærke, at deres administrative byrder bliver mindre, når ændringerne i reglerne har fået tid til at forplante sig.