Formand for jøder: Nødvendigt opgør med rabiate imamer

Regeringens indsats mod radikale imamer er både forståelig og nødvendig, mener formanden for Det Jødiske Samfund i Danmark Dan Rosenberg Asmussen. Samtidig er der risiko for at puste til religionsforskrækkelse som kan ramme alle trossamfund

Dan Rosenberg Asmussen mener, at det er vigtigt, at man ikke på baggrund af nogle få brodne kar laver kollektiv afstraffelse af en hel gruppe. – Foto: Leonhard Föger/Reuters/Scanpix

Dan Rosenberg Asmussen, i et nyhedsbrev til Det Jødiske Samfund i Danmark skriver du, at det er på tide, at der skrides ind over for islamistiske hadprædikanter. Kan du uddybe dit synspunkt?

"For Det Jødiske Samfund er truslen fra visse imamers direkte eller indirekte opfordringer til vold eller drab på jøder jo ganske konkret. Der eksisterer en række konkrete sager, som har forbindelser til nogle af de radikale muslimske miljøer, som nu er til debat. Vi anerkender fuldt ud, at det er juridisk vanskeligt, når man skal indveje hensynet til ytringsfriheden. Men vi må bare konstatere, at der er behov for at gøre noget."

Kan du pege mere konkret på, hvad du mener der bør gøres?

"Nej, det mener jeg er for tidligt. Der er taget et politisk initiativ, som vi har forståelse for, men jeg mener ikke arbejdet er så langt, at vi kan komme med konkrete tilbagemeldinger. Det er en vanskelig balancegang mellem behovet for at tage et opgør med hadprædikanterne og med de parallelsamfund, hvor et hadefuldt forhold til blandt andet jøder trives, og så det andet vigtige hensyn, at man ikke på baggrund af nogle få brodne kar laver kollektiv afstraffelse af en hel gruppe. Det har vi som religiøs minoritet mange historiske erfaringer med. Og vi skal passe på, som nogle biskopper også har påpeget, at det ikke er religionsfriheden, som bliver ofret her."

Er det din opfattelse, at rammerne for fri trosudøvelse bliver snævrere i disse år?

"Ja, desværre. Om 14 dage skal SF’s landsmøde behandle et forslag om ulovliggørelse af drengeomskæring. Det vil være et alvorligt indgreb i religionsfriheden og ville, hvis det blev gennemført, med stor sandsynlighed føre til, at mange jøder ville føle sig udstødte og kriminaliserede. Vi kan godt mærke, at når tv-udsendelser som den aktuelle TV 2-dokumentar og lignende ruller over skærmen, så er det hver gang med til yderligere at mindske tolerancen og forståelsen for religiøse rettigheder i bred forstand."

Er de politikere og debattører, som står i kø for at gribe ind over for islamister, dermed også med til at puste til den generelle religionsforskrækkelse?

"Vi kan konstatere, at forløb som det, vi ser i øjeblikket, er med til at mindske tolerancen for religion generelt. Det betyder ikke, at programmerne ikke rejser en relevant debat – men hvis man bruger det som anledning til at generalisere fra enkelttilfælde til alle muslimer, til trossamfund generelt eller til nogle af de religiøse skikke, som muslimer og jøder har tilfælles, så hopper kæden af. Vi er nødt til at bevare evnen til at skelne. Og lige så vigtigt det er at gribe ind over for opfordringer til stening, kvindeundertrykkelse og parallelsamfund, lige så så vigtigt er det at bevare retten til frit at udøve sin tro."