Prøv avisen

Formand til menighedsråd: Sæt kirkeskatten ned

"Hvis ikke menighedsrådene tager fornuftige beslutninger omkring økonomien, gør vi os sårbare for kritik, og det er med til at skade synet på alle menighedsråd og hele folkekirken,” sagde Søren Abildgaard.

De fleste menighedsråd burde have lavere indtægter. Det mente både kirkeminister Bertel Haarder (V) og formanden for Landsforeningen af Menighedsråd på foreningens årsmøde i weekenden

Den samme folkekirke for færre penge. Sådan lød opfordringen fra kirkeminister Bertel Haarder (V), da han talte til repræsentanter for landets menighedsråd på årsmødet for Landsforeningen af Menighedsråd i Nyborg i weekenden.

Formand for Landsforeningen af Menighedsråd Søren Abildgaard havde også kig på folkekirkens stigende indtægter. Overskuddet hos menighedsrådene var i 2014 steget til 296 millioner kroner. Han ser gerne, at det beløb falder i de kommende år.

”Det vil være et rigtigt signal at sende til samfundet, hvor der er områder, som også skal holde udgifterne i ro eller skære ned,” sagde Søren Abildgaard.

Formanden kan ikke bestemme over menighedsrådene, men blot opfordre til at spare, for folkekirken har ikke nogen overordnet styring af, hvordan menighedsrådene rundt om i landet bruger deres penge.

”Der kan være saglige grunde til det årlige overskud, fordi der er anlægsprojekter i nogle sogne, som er nødt til at blive videreført næste år. Men jeg vil sige, at når projekterne er færdige, så er det på tide at se på, om kirkeskatten ikke kan sænkes i stedet for bare at holde den uændret. Hvis ikke menighedsrådene tager fornuftige beslutninger omkring økonomien, gør vi os sårbare for kritik, og det er med til at skade synet på alle menighedsråd og hele folkekirken,” sagde Søren Abildgaard.

Fattige sogne kan ganske vist have brug for at fastholde kirkeskatteprocenten, men, mente Søren Abildgaard, når man lægger alle landets forskellige kirkeskatteprocenter sammen, må det samlede resultat i de kommende år gerne være et fald.

Sønderjylland har ofte høje kirkeskatteprocenter. Disse var genstand for et indlæg på årsmødet fra næstformand i Tønder menighedsråd Kirsten Juul Sørensen.

”Det er vigtigt at holde kirkeskatten i nedadgående retning. Men vilkårene er meget forskellige fra sogn til sogn. Vi har en høj skatteprocent, fordi udskrivningsgrundlaget er lavt. Derfor må man bevare de lokale nuancer, når vi diskuterer kirkeskat,” sagde hun.

Tommy Carlsen, menighedsrådsformand i Glostrup Sogn ved København, var på årsmødet stort set ene om at tale imod udmeldingerne.

”Hvis ikke vi sparer op fra år til år, er der simpelthen anlægsprojekter, som aldrig ville blive til virkelighed. Blandt andet fordi konsulentordningen er utrolig langsom og betyder, at vi indimellem er nødt til at udskyde projekter til de efterfølgende år. Men man skal ikke opfinde projekter, bare fordi man har penge nok, for eksempel til nye udsmykninger,” argumenterede Tommy Carlsen.