Prøv avisen

Forsker sår tvivl om korsfæstelsen

Svensk forsker kan ikke finde belæg for korsfæstelsen i de ældste kristne skrifter. Foto: .

Svensk doktordisputats viser, at korsfæstelsen som beskrevet i Biblen ikke har dækning i de antikke skrifter

"Korsfæstet, død og begravet", lyder det i trosbekendelsen, men ifølge den svenske doktor i religionsvidenskab Gunnar Samuelsson har korsfæstelsen, som den er beskrevet i Biblen, måske aldrig fundet sted.

Det er i hvert fald resultatet af hans netop udkomne 400-sider lange afhandling om, hvad der er skrevet om korsfæstelsen i de ældste kristne tekster.

Gunnar Samuelsson har undersøgt store dele af litteraturen om Jesu død og korsfæstelse og har tjekket materialets henvisninger til antikke tekster. Gennem den undersøgelse er han nået frem til, at der er udprægede misforståelser og fejloversættelser af de oprindelige skrifter.

"Hvis man kigger på de oprindelige tekster, så er de blevet oversat forkert, og forfattere af senere litteratur henviser til tekster, som det ikke lader til, de ved, hvad handler om," siger han til den svenske avis Dagen.

Læs mere på Dagens hjemmeside

De antikke tekster, som han har undersøgt, er de oprindelige aramæiske, græske, latinske og hebraiske skrifter, der er blevet bevaret fra oldtiden. Heri findes meget lidt belæg for korsfæstelsen, som den kendes fra Biblen, men Gunnar Samuelsson nægter ikke, at den kan have fundet sted.

"Pointen er, at vi ud fra de antikke tekster ikke ved, om korsfæstelsen har fundet sted. Der er sket en form for ophængning, men på hvilken måde er fuldstændig uklart," siger han til Dagen.

Forskellige former for ophængning var en udbredt straffeform på Jesu tid, men hvorvidt korsfæstelse blev Jesu endeligt, er der altså ikke meget bevis for.

Netop kors og korsfæstelse er nemlig nogle af de ord, som er blevet oversat forkert fra de oprindelige tekster. Det betyder, at den detaljerede beskrivelse af Jesu lidelse og død, der findes i Biblen, ikke har meget grundlag i oldtidens bevarede skrifter.

Selvom Gunnar Samuelsson ikke i sin disputats sætter spørgsmåltegn ved, om Jesus døde for menneskeheden, har han stadig modtaget kritik fra svenske kristne.

Nogle mener, han undergraver idéen om Jesu kærlighed og opofrelse for menneskeheden. Men det afviser han og siger, at hans kærlighed til Biblens ord er større nu end nogensinde.

"Vi skal læse Guds ord, som det står, og ikke som vi tror, at det står," siger han til Dagen.