Forskere vil bygge bro mellem Darwin og Gud

Flere amerikanere tror på Djævlen end på Darwin. Nu vil amerikanske forskere mindske spændingerne mellem videnskab og religion. I Danmark har vi slet ikke den samme konflikt, vurderer forsker

I et land, hvor evolutionsteorien kun har minimalt større opbakning end ufoer og hekse, er der behov for oplysning.

Det mener i hvert fald nogle af USAs førende forskere, samlet i det amerikanske videnskabsakademi, som derfor har udgivet en letforståelig præsentation af evolutionsteorien.

Netop i USA er konflikten mellem naturvidenskab og religion de seneste år blevet skærpet. Blandt andet har tilhængerne af den religiøst udsprungne intelligent design-teori fået teorien indført i flere skoler som et alternativ til Darwins teori om arternes oprindelse, mens andre stater med hjælp fra domstolen har forbudt offentlig undervisning i den kontroversielle teori.

Og de amerikanske videnskabsfolks letlæselige udgave af evolutionsteorien skal da også netop oplyse om evolutionen og samtidig vise, at man godt kan tro på både Darwin og Gud, lyder det i forordet til Videnskab, evolution og kreationisme, som udgivelsen hedder.

Som Videnskab, evolution og kreationisme viser, kan beviset for evolutionen godt være fuldt foreneligt med religiøs tro. Videnskab og religion er forskellige måder at forstå verden på. Ved unødvendigt at placere dem i opposition til hinanden, mindsker man begges potentiale for at bidrage til en bedre verden, lyder det fra forskerne bag udgivelsen.

Meget tyder på, at der i USA er behov for et større kendskab til evolutionsteorien. En meningsmåling fra november viser, at kun 42 procent af amerikanerne tror på Darwins teori. Til sammenligning tror 35 procent på ufoer og 31 procent på hekse, mens 62 procent tror på Djævlen.

Mens de amerikanske forskere kæmper for at oplyse deres landsmænd om evolutionsteorien, er situationen en helt anden herhjemme. 82 procent af danskerne tror på evolutionsteorien, hvilket placerer os næsthøjest i en undersøgelse med resultater fra 34 lande, kun overgået af Island. Og evolutionsekspert Jørgen Kjems, professor ved Molekylærbiologisk Institut ved Aarhus Universitet, ser da heller ikke noget behov for en øget oplysningsindsats på linje med det amerikanske initiativ.

Vi har slet ikke den kristne modstand mod evolutionsteorien, som man har i USA, ikke mindst i Midtvesten. Og selvom langt størstedelen af danskerne er medlem af folkekirken, tror jeg ikke, at de oplever det som nogen konflikt i forhold til Darwins teori. Og selvom en meget lille procentdel af danskerne måske ikke kender evolutionsteorien, er de ikke fjendtlige over for den, som man oplever det i dele af USA, siger Jørgen Kjems.

rasmussen@kristeligt-dagblad.dk