Prøv avisen
1000 år med kristendom på færøerne

Fra hedenskab til kristendom

16 nordiske biskopper har meldt deres ankomst til Færøerne for sammen med regentparret at fejre tusindåret for kristendommens indførelse på øerne i Nordatlanten

Dronning Margrethe og prins Henriks korte tur til Færøerne i pinsedagene kommer til fulde til at stå i kulturens - og herunder særligt i kirkens tegn. Regentparret rejser til Færøerne for at være med til at fejre tusind-året for kristendommens indførelse på Færøerne, og højtidsfesten vil blive fejret med deltagelse af bl.a. kirkeminister Margrethe Vestager (R) samt ikke færre end 16 nordiske biskopper, der i det store bispeskrud vil gå i procession fra det ældgamle Tinganes til Torshavns domkirke.

Gudstjeneste på isoleret ø

Dronning Margrethe har på sine efterhånden mange besøg på Færøerne været på så godt som alle øerne på nær den svært tilgængelige Fuglø. Efter Dronningens eget ønske, når hun under dette besøg lige en tur til den barske Fuglø, hvor hun i den isolerede, lille bygd Kirke skal overvære en degnegudstjeneste.

Ifølge Færøernes biskop, Hans Jacob Joensen, er Færøerne det eneste land i verden, hvor beboerne selv opsøger kirken og holder gudstjeneste, selv om præsten ikke er til stede.

Igennem flere hundrede år er der i så godt som alle de færøske kirker således blevet afholdt gudstjenester på alle søn- og helligdage, enten af bygdernes degne eller sognepræsten.

Ifølge det foreløbige program flyver dronning Margrethe og prins Henrik til Vagar Lufthavn lørdag 10. juni med et af forsvarets fly, hvorefter regentparret går om bord på »Dannebrog«, der forinden er afsejlet til Vågøen.

Ved den officielle modtagelse i Torshavn skal regentparret bl.a. bese tingstedet på det gamle Tinganes, hvor vikingehøvdingene ifølge færingesagaen havde drabelige kampe og diskussioner om, hvorvidt man skulle gå fra hedenskaben over til kristendommen.

Prins Henrik, der er protektor for Røde Kors i Danmark, skal herefter besøge Røde Kors-afdelingen i Torshavn, og om aftenen skal regentparret overvære en færøsk kulturaften med bl.a. færøsk dans og skuespil i Nordens Hus.

Procession til domkirken

Pinsesøndag er den store højtidsdag, hvor regentparret først ankommer til domkirken, mens de 16 nordiske biskopper med Færøernes biskop Hans Jacob Joensen i spidsen går i procession fra Tinganes til domkirken. Efter festgudstjenesten byder Færøernes Stift på frokost, og om aftenen er landsstyret vært ved en middag.

Samme dag - den 11. juni - fylder prins Henrik 66 år, men da det ikke er nogen rund fødselsdag, er det ikke meningen, at der skal gøres noget ekstra for prinsen i den anledning.

Anden pinsedag flyver regentparret om formiddagen ifølge de foreløbige planer med helikopter fra Torshavn til Fugløen, hvor dronning Margrethe og prins Henrik deltager i Kirke bygds degnegudstjeneste. Kort efter ankomsten til kongeskibet i Torshavn igen, byder regentparret indbudte gæster til soupér, og herefter sejler »Dannebrog« til lufthavnen på Vågøen, hvor Dronningen og prinsen stiger om bord på flyet hjem til Danmark.

Bispemøde

Foruden Dronningen og de nordiske biskopper deltager flere politiske repræsentanter fra Danmark i den færøske højtidsfest. Ikke blot den nuværende kirkeminister Margrethe Vestager - men også Torben Rechendorff (K), der var kirkeminister, da Færøerne blev et stift og fik sin første biskop i 1990, deltager.

Det samme gælder bl.a. tidl. folketingsformand Erling Olsen og formanden for Folketingets kirkeudvalg Birte Rønn Hornbech (V). Samtlige 10 biskopper i Danmark har også sagt ja til at være til stede ved højtidsfesten på Færøerne. Dertil kommer Grønlands biskop, mens i alt fem biskopper deltager fra henholdsvis Norge, Sverige, Island og Finland.

De kirkelige repræsentanter ankommer til Færøerne allerede torsdagen inden festdagen pinsesøndag, hvilket bl.a. skyldes, at der om fredagen vil blive afholdt bispemøde.

Biskopperne og resten af gæsterne fra Danmark skal dertil om lørdagen bl.a. til Færøernes gamle bispesæde - middelalderbygden Kirkebø. Her står Færøernes mest betydningsfulde fortidsminde: ruinen af øernes domkirke fra den tidlige middelalder.

Biskop Hans Jacob Joensen har samtidig tilbudt biskopperne at prædike i de færøske kirker anden pinsedag. Tre færøske præster har dog modsat sig, at to af de danske biskopper holder gudstjeneste i deres kirker, da Danmarks biskopper i 1997 tillod forkyndelse af homoseksuelle par i kirken.

Øernes resterende præster har derefter skrevet et »undskyldningsbrev« til de danske biskopper, hvor de skriver, at de ikke støtter kollegernes afvisning, ligesom de påpeger, at færøske kirkefolk finder, at det er en stor ære, at biskopperne prædiker i deres kirker.