Prøv avisen

Fra Indre Mission til Grundtvig

Hoptrup Højskole i Sønderjylland blev startet i 1920 af KFUM og KFUK og Indre Mission. Den epoke sluttede i år, hvor højskolen efter en betalingsstandsning gik i samarbejde med den selvejende institution »En bro til livet« - og den hviler nu på

Det hele begyndte i 1920, hvor Hoptrup Landevejskro - opført i 1853 - blev købt af KFUM og KFUK i Danmark - med tilslutning fra Indre Mission. Formålet med købet var at oprette en højskole. Siden har der været højskole i den lille sønderjyske landsby, en halv snes kilometer syd for Haderslev. Men som på mange andre af landets højskoler har eleverne svigtet i de senere år, og trods flere forsøg på at redde højskolen endte det med en betalingsstandsning i februar i år.

Men betalingsstandsningen blev samtidig redningen for højskolen. For i de sidste fem år har »Højskolen - en bro til livet« ført en lidt omtumlet tilværelse med husly forskellige steder. De to parter indgik et samarbejde, så Hoptrup Højskole den 1. september i år på ny kunne åbne dørene for et hold højskoleelever.

- Vi har under hele forløbet haft et godt samarbejde med den bestående bestyrelse, der med stor velvilje gik ind på, at højskolen skulle føres videre, selvom det betød et skifte fra Indre Mission til Grundtvig, fortæller forstander Ronald Risvig.

- Hidtil har højskolen haft et repræsentantskab hentet fra KFUM og KFUK og Indre Mission, men det er nu ændret til en skolekreds, der i princippet er åben for alle, og hvor »En bro til livet« har tre medlemmer ud af bestyrelsens i alt 11 medlem-mer.

Hoptrup Højskole er åben for alle interesserede, og via samarbejdet med »En bro til livet«, er der udviklet et miljø, hvor også psykisk sårbare og sindslidende mennesker kan trives.

- Højskolens opgave er at vække og nære livsgnisten, styrke livsmodet og gøre os livsduelige, selvom vi godt ved, at der ikke gives færdige svar på livets mangfoldige spørgsmål. Vi vægter historie og sang højt, sammen med det mundtlige, formidlet via fortælling. Den gode fortælling har en stor plads i vores hverdag. Fællesfag fylder meget, og alle har samfundsfag, historie og morgensang. Det er det perspektiverende - det folkelige, vi lægger vægt på. Vi vil give plads og rum til, at man her kan »finde sig selv«. Vi er nærværende og har den daglige rytme, der gør, at bl.a. sindslidende og sårbare kan trives her. Her er overskueligt, og på de lange kurser er der kun omkring 40 elever. Det er det antal, som f.eks. sindslidende kan overskue. Vi ønsker ikke at lave en »osteklokkehøjskole« - men et sted, der er livgivende at være - for alle, siger Ronald Risvig.

Voksne på højskole

Helt i tråd med højskolens holdning har man lavet et nyt tiltag, »Voksne på højskole«.

- Det er et højskoleophold for det, vi kalder »periodisk sårbare voksne«. Det kan f.eks. være syge- og dagpengemodtagere, eller nogle, der har brug for at stå af ræset en periode. Det kan også være nogle med dårlige familieforhold, skilsmisse, eller hvis man bare har brug for en helle. Dem kan vi tilbyde undervisning i almene højskolefag samt vejledning, hvor de får nogle redskaber til, hvordan de kan komme videre. Vi sigter på at skabe et miljø, der summer af munterhed, humor og stille intensitet, og vi satser hele tiden på, at vores kursister skal lære noget om sig selv, livet og andre. Et åndehul, så det enkelte menneske kan finde sit eget frirum - en helle - som de kan bygge videre på, siger Ronald Risvig.

Forstander Ronald Risvig lægger meget vægt på, at Hoptrup Højskole er en almindelig højskole med almindelige højskolefag - og at miljøet og skolens dagligdag og undervisning er tilrettelagt, så også folk med et mere sårbart sind kan være med. Derfor er »nærvær« et nøgleord for ham og stedet.

- Når man tager på højskole, skal man være »fredet« - det skal være et helle i livet. Det skal være et sted, hvor man ikke skal andet end at være - til stede. Nærvær er kimen til det nye, og det er det, vi skal skabe rum for. Få lidt ro på, så vi kan mærke, hvad det egentlig er, livet vil os, siger Ronald Risvig.

kirke@kristeligt-dagblad.dk

Fakta

Hoptrup Højskole

Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev

Tlf. 74 57 52 13

www.enbrotillivet.dk

48 værelser, heraf 21 dobbelte

Lange kurser forår og efterår på 1-4 mdr.

Korte kurser på 1-2 uger samt 4 dages kurser

Korte kurser bl.a.:

Sønderjysk jul og nytår

Det livgivende NU - om evigheden i tiden

Nærvær og samtale - om livsglæde og arbejdsglæde

Matador - en folkelig prædiken

Kunst, kultur, natur og historie. Ekskursioner og vandringer i Sønderjylland.

Recovery. Hvordan kan mennesker komme sig efter en psykisk lidelse?