Fra julestork til julestjerne

Kirkens Jul: Førhen hang både storke og nisser i toppen af juletræet, men for at få det til at symbolisere noget kristent sætter vi nu en stjerne øverst på træet, fortæller religionssociolog

Oprindeligt hang der både storke og nisser i juletræets top. Men det kristne symbol julestjernen har i dag taget over langt de fleste steder. Som her på Rådhuspladsen i Århus, hvor børn ser juletræets lys blive tændt første søndag i advent.  -- Foto: Scanpix.
Oprindeligt hang der både storke og nisser i juletræets top. Men det kristne symbol julestjernen har i dag taget over langt de fleste steder. Som her på Rådhuspladsen i Århus, hvor børn ser juletræets lys blive tændt første søndag i advent. -- Foto: Scanpix.

"Se blot storken deroppe," står der i de tidlige opgaver af "Peters Jul". På toppen af juletræet sidder en stork i de illustrationer, som hører til de to første udgaver af julefortællingen. Men i den tredje udgave har noget ændret sig. I stedet for en stork er juletræet nu pludselig udstyret med en stjerne.

Stjernen har nemlig ikke altid siddet i trætoppen, siger Morten Warmind, der er religionssociolog ved Københavns Universitet.

Warmind forklarer, at traditionen med at have et juletræ ikke stammer fra kirken, men at kirken senere har taget traditionen til sig og har haft brug for at sætte kristne symboler på det:

– Stjernen er sat på træet for at kristne det, og ved at sætte en stjerne i toppen får vi pludselig et stærkt symbol, der minder os om Jesu fødsel knyttet til træet.

Stjernen symboliserer betlehemsstjernen fra historien om Jesu fødsel, siger Warmind. Fortællingen fra Matthæusevangeliet beskriver, hvordan de vise mænd finder Jesus i stalden ved at følge ledestjernen.

Men oprindeligt har Betlehemsstjernen og juletræet intet med hinanden at gøre, supplerer Harriet Hansen, museumsinspektør på Middelfart Museum, der i øjeblikket har en udstilling om, hvor julens traditioner stammer fra.

Selve julen var i sin oprindelse en hedensk lysfest, som de kristne først langt senere har taget til sig for at fejre Jesu fødsel.

– Efterhånden er de kristne symboler kommet ind i fejringen af julen, siger Harriet Hansen og mener, at forklaringen på, hvordan stjernen er endt på træets top, skal findes i de julesalmer og sange, vi synger.

For først da salmedigtere begyndte at beskrive stjernen i træets top, blev skikken for alvor udbredt.

– Når vi synger om træet, er vi i virkeligheden med til at fasttømre forbindelsen mellem stjernen og træet, siger hun.

Hun nævner, at vi i "Juletræet med sin pynt" synger: "og fra selve himlen gled vist den store stjerne ned."

Religionssociolog Morten Warmind peger på samme forklaring. Det første juletræ kom til Danmark i 1808, og to år senere skrev Grundtvig salmen "Dejlig er den himmel blå". Her kobler han stjernen direkte sammen med evangeliet:

– Grundtvig skriver: "Vi har og en ledestjerne, og når vi den følger gerne, kommer vi til Jesu Krist." Stjernen bliver evangeliet, der fører os til Jesus. Dermed gør han stjernen til noget utrolig vigtigt, siger Warmind.

På Dansk Folkemindesamling bakker folklorist Anders Christensen op:

– Juletræet har intet med kristendom at gøre, men stjernen er er en klar reference til den kristne tro, og stjernen er efterhånden blevet fasttømret i folks bevidsthed, så langt de fleste i dag har en stjerne i toppen af træet.

Julestjernen

Julestjernen symboliserer Betlehemsstjernen. I Matthæusevangeliet i Bibelen kan man læse, hvordan stjernen førte de tre vise mænd til stalden, hvor Jesus blev født. Tidligere hang både nisser og storke på træet, men efterhånden hænger langt de fleste i Danmark stjerne på trætoppen til jul.

Kirkens jul

Op til jul fortæller Kristeligt Dagblad om skikke og aktiviteter i kirken. Læs mere om julens traditioner på www.kristendom.dk.

bock@kristeligt-dagblad.dk