Prøv avisen

Frank Dahlgaard i kampvalg

Folketingsmedlem gør i aften et sidste forsøg på at få Kristeligt Folkepartis sikre mandat i København

I Kristeligt Folkeparti er der nu udbrudt en åben strid om, hvem der skal være partiets spidskandidat i Københavns amt efter Flemming Kofod-Svendsen. Han forlader Folketinget efter næste valg til fordel for et job som generalsekretær i indsamlingsorganisationernes branche-forening, ISOBRO.

Flemming Kofod-Svendsen har været opstillet i Gladsaxe og Lyngby, og opstillingen i de to valgkredse giver næsten med sikkerhed valg til Folketinget. Det fik i august løsgængeren Frank Dahlgaard til at melde sig ind i Kristeligt Folkeparti i håb om at overtage mandatet. Han blev imidlertid afvist af et flertal på otte mod fem i amtsbestyrelsen allerede i september, men i aften gør han med opbakning fra den lokale kredsbestyrelse i Gladsaxe et nyt forsøg på alligevel at blive kandidat, erfarer Kristeligt Dagblad.

Kredsformanden Ane-Mette Kamstrup-Jørgensen vil nemlig på kredsgeneralforsamlingen holde en afstemning blandt de menige medlemmer om Frank Dahlgaards kandidatur, og så håber hun, at det vil få amtsbestyrelsen til at skifte mening. Ane-Mette Kamstrup-Jørgensen regner med, at stort set hele kredsen bakker op om Frank Dahlgaard, og hun lægger ikke skjul på, at hun er frustreret over, at amtsbestyrelsen på forhånd har afvist ham, allerede inden han var blevet foreslået som kandidat af en kreds.

Andre tilbud

- Vi vil ikke bare fejes af bordet, og vi vil nu prøve, om ikke det kan få amtsbestyrelsen til at ændre holdning, at en kreds ønsker at opstille Frank Dahlgaard, siger Ane-Mette Kamstrup Jørgensen.

Frank Dahlgaard begrunder sit ønske om fortsat at blive opstillet i Gladsaxe med, at han har boet i Lyngby og Gladsaxe i 27 år, og han vil gerne være sikker på at blive valgt, hvis han stiller op. Han peger på, at det vil forringe hans karriere-muligheder som journalist, hvis han lader sig opstille i en anden og mere usikker kreds.

- Jeg har fået tilbudt opstilling i flere andre kredse, men det har jeg pænt takket nej til. Jeg vil grumme gerne være journalist igen, hvis jeg ikke kan blive valgt til Folketinget. Og hvis jeg skal have et job med at analysere den politiske udvikling for eksempel på et stort dagblad, vil det ikke være så smart at komme lige fra et valg, hvor jeg har været ude og føre en intens valgkampagne for et parti, siger Frank Dahlgaard.

Kristeligt Folkepartis amtsbestyrelse i København har ellers netop besluttet at gøre amtsformand Bodil Kornbech til spidskandidat i amtet, og hun bliver dermed sandsynligvis Flemming Kofod-Svendsens efterfølger i Folketinget, selv om det i sidste ende er kandidaternes personlige stemmetal, som afgør, hvem der vælges.

Spidskandidaten kan dog regne med ekstra opbakning fra partiet i form af flere valgplakater og optræden på lokal-tv. En anden mulighed er, at spidskandidaten som Flemming Kofod-Svendsen opstilles i flere kredse i samme amt og dermed øger mulighederne for at få flest personlige stemmer.

Det var desværre ikke muligt at få en kommentar fra Bodil Kornbech inden redaktionens slutning i går.

hoffmannkristeligt-dagblad.dk