Prøv avisen

Frankrig undersøger for Tjernobyl-kræft

Kræftpatienter anmelder Frankrig for at have løjet om atomskyen fra Tjernobyl-værket. Nu reagerer landets sundhedsminister

skriver fra Lyon 15 år efter ulykken på det sovjetiske atomkraftværk i Tjernobyl den 26. april 1986 har den franske sundhedsminister, Bernard Kouchner, besluttet at iværksætte en epidemiologisk undersøgelse af antallet af tilfælde af kræft i skjoldbruskkirtelen. Det sker, efter at 100 kræftpatienter har anmeldt den franske stat for forgiftning, ligesom andre tidligere har indgivet lignende anmeldelser i sagerne om kogalskab og aids-inficeret blødermedicin. Patienterne lider af kræft i skjoldbruskkirtelen, en lidelse, som især fremkaldes af jod-131, der blev frigjort i store mængder ved ulykken på det sovjetiske atomkraftværk. De mener, at deres sygdom er en konsekvens af den franske regerings afvisning af at træffe forholdsregler imod strålingen fra atomskyen, som efter ulykken bevægede sig hen over Europa. De franske myndigheder hævdede, at atomskyen efter at have passeret Østeuropa, Skandinavien, Tyskland, Østrig og Schweiz havde bevæget sig uden om Frankrig. I modsætning til andre europæiske lande, herunder Danmark, forbød Frankrig ikke at benytte mælk fra græssende køer, ligesom man fortsatte med at sælge og spise grøntsager og andre afgrøder, som kunne have været udsat for radioaktivt nedfald. Ingen indgreb - Vi anklager myndighederne for ikke at have truffet de nødvendige foranstaltninger for at beskytte befolkningen, og for at have forfalsket måleresultater for at kunne benægte eksistensen af radioaktivt nedfald over Frankrig, siger kræftpatienternes advokat, Christian Curtil. Han henviser blandt andet til en rapport fra EU-parlamentet, som godtgør, at antallet af tilfælde af kræft i skjoldbruskkirtelen voksede markant i de europæiske lande umiddelbart efter 1986, og samtidig fastslår, at antallet af kræfttilfælde havde været endnu større i for eksempel Belgien og Østrig, hvis ikke myndighederne havde truffet visse forholdsregler. Kræftpatienternes anmeldelse støttes af det uafhængige forskningscenter Crii-rad, som blev oprettet i 1986 af forskere, som ikke troede på myndighedernes påstand om, at atomskyen var gået uden om Frankrig og havde tabt det meste af sit radioaktive indhold, inden den nåede så langt. - I Polen uddelte man jodtabletter. Det kunne man også have gjort i Frankrig. Man kunne have inddraget mælkeproduktionen og de friske grøntsager ligesom andre lande. I stedet opfordrede den daværende franske sundhedsminister, Michle Barzach, franskmændene til at gøre, som de plejede, siger Crii-rads leder, Roland Desbordes. Fortsat forgiftning Målinger, som Crii-rad har foretaget i løbet af de seneste måneder af indholdet af cæsium-137 i jordprøver fra Frankrig og en række europæiske lande, især Tyskland, Østrig og Polen, viser, at det sydøstlige Frankrig og Korsika fortsat er forgiftet af cæsium-137. På grundlag af det nuværende indhold af cæsium-137 i disse prøver kan man regne sig frem til indholdet af jod-131 i dagene efter ulykken og atomskyens passage over Europa. Hvis man i dag måler værdier på 4000 becquerel pr. kvadratmeter for cæsium-137, var der for 15 år siden over 13.000 becque-rel for jod-131, eller den tærskel, som ifølge de britiske myndigheder burde udløse et indgreb for at beskytte befolkningen mod forgiftning. I Frankrig, især på Korsika, har Crii-rad for nylig målt værdier på 50.000 becquerel for cæsium-137. Stigende antal tilfælde For kræftpatienterne og deres advokat hersker der ingen tvivl om, at kræftsygdommene skyldes nedfaldet fra atomskyen. Alle europæiske lande, og især Ukraine, hvor Tjernobyl befandt sig, har konstateret en vækst i antallet af tilfælde af kræft i skjoldbruskkirtelen siden 1986. Men der findes ingen tal, som viser, at væksten er større i Frankrig end i andre lande. For Frankrig har ikke noget centralt kræft-register. Det er for at skaffe klarhed over påstandene, at sundhedsminister Bernard Kouchner har besluttet at iværksætte en epidemiologisk undersøgelse af kræftsygdommens udbredelse. Mangel på direkte beviser Patienternes advokat, Christian Curtil, erkender, at der ikke findes direkte beviser for, at antallet af kræftpatienter er vokset markant i Frankrig som følge af myndighedernes modvilje over for at gribe ind. - Vi har kun indirekte indicier, som for eksempel en korsikansk læges egne statistikker, som viser en vækst på 200 procent, siger han. Robert Desbordes fra Crii-rad understreger, at institutionen støtter patienternes anmeldelse, fordi man ønsker at få kastet fuldt lys over myndighedernes administration af Tjernobyl-katastrofen. Det var formentlig for ikke at puste til modstanden mod Frankrigs egne atomkraftværker, at man nægtede atomskyens passage over fransk territorium. Skyen nåede først de nordlige egne af Sverige og Norge i de første dage efter ulykken den 26. april. Den 28. april vendte vinden til sydvest og blæste skyen mod Danmark og derefter henover det meste af Vesteuropa. Den 29. april passerede den over Frankrig, hvorefter vinden igen vendte og sendte den østover mod Norditalien, Grækenland og Tyrkiet. Det kan vare adskillige år, før anmeldelsen fører til sigtelser og en retssag. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Bernard Kouchner. Forskerne har haft vanskeligt ved at fastslå, hvor mange menneskeliv ulykken på a-kraftværket i Tjernobyl i det daværende Sovjetunionen har kostet, blandt andet fordi visse kræftsygdomme måske endnu ikke er brudt ud. Det menes, at 1800 børn i det, der i dag er Rusland, Ukraine og Hviderusland, har fået konstateret kræft i skjoldbruskkirtelen mellem 1986 og 1998. Det er mellem 10 og 100 gange hyppigere end tidligere. Usikkerheden skyldes ufuldstændig viden om antallet af tilfælde før 1986. Dertil kommer tilfælde af samme kræfttype hos voksne.