Prøv avisen

Fredsommeligt årsmøde i Danmission

Repræsentantskabsmøde præget af positiv debat - væk var sidste års kritik

Danmission har med sin nye missionsplan, »Følgeskab i vidnesbyrd og tjeneste«, for alvor taget fat på fremtiden. Mogens S. Mogensen, tidligere generalsekretær i Sudanmissionen, i dag konsulent i mission og ekstern lektor ved Københavns Universitet, mener, at Danmission med sin plan i høj grad er med til at tegne linjerne for, hvordan fremtidens missionsarbejde vil forme sig.

- Planen vil være til gavn for hele det danske missionsarbejde, fastslår han, og tilsyneladende er man også positivt stemt for den i Danmissions bagland.

Missionsplanen var det vigtigste punkt på Danmissions repræsentantskabsmøde i Sommersted i Sønderjylland i weekenden, hvor bestyrelsen fik mandat til at arbejde videre med planen efter en livlig, men positiv debat.

I det hele taget var stemningen denne gang helt anderledes end på repræsentantskabsmødet i fjor, hvor det haglede ned med kritik over bestyrelse og medarbejdere efter en turbulent tid med underskud, fyringer og offentlig diskussion om berettigelsen af dyre businessclass-flybilletter.

Medspillere

I den nye plan introduceres ordet »følgeskab« frem for partnerskab, og Danmission tilslutter sig hermed en tendens, som i disse år gør sig gældende i hele den vestlige verdens missionsarbejde.

Mogens Mogensen siger:

- Det kan opfattes som et forsøg på at komme ud af den vanetænkning, at Vestens kirker, som jo har de økonomiske ressourcer, opfatter sig selv som verdens herre. I fremtidens missionsarbejde skal vi i Vesten indrette os på en mere ydmyg rolle i erkendelse af, at kristendommens tyngdepunkt er flyttet til Asien og Afrika. Vi skal være medspillere i missionsindsatsen.

Med missionsplanen, som skal endeligt vedtages på repræsentantskabsmødet næste år, koncentrerer Danmission sin indsats til fem fokusområder og vil fremover lægge tyngdepunktet i sit arbejde i Cambodja og omkringliggende lande.

Planen tager også højde for, at de traditionelle missionskredse de seneste år har været kraftig på retur. I stedet satses nu på direkte medlemskaber og netværksgrupper knyttet til bestemte projekter.

Samtidig gør man et stort arbejde for at få unge med, som kan bære missionsarbejdet ind i fremtiden. På kun godt et år har Danmission fået opbygget en ungdomsgruppe på 100 medlemmer, oplyser ungdomsgruppens formand, Klaus Debel-Hansen. Ungdomsarbejdet har gennem de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer sidste år været i kontakt med over 60.000 børn og unge. 26 unge var sidste år udsendt af Danmission som volontører.

steens@kristeligt-dagblad.dk