Prøv avisen

Fuldt optaget i bofællesskab for hjemløse

På Kollegiet i Valby, der drives af Missionen blandt Hjemløse, er der lige så stor rift om værelserne her i sommertiden som om vinteren

På Kollegiet på Gammel Køge Landevej i Valby bor der lige så mange hjemløse her i de varme sommermåneder, som der gjorde i december og januar, da der var kuldegrader udenfor. Forstander Arne Jacobsen fortæller, at det ikke er en atypisk situation. I de seneste år har belægningsprocenten ofte været højere om sommeren end om vinteren.

Institutionen består af et bofællesskab med 110 pladser for beboere. Herudover er der 38 pladser, hvor hjemløse kan bo midlertidigt, mens de venter på at komme videre. Kollegiet drives af Missionen blandt Hjemløse og har driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

En af grundene til, at Kollegiet ikke oplever et ekstra pres om vinteren, kan være, at det ikke er en akut institution. Man kan ikke komme direkte fra gaden og flytte ind på Kollegiet, blot fordi man ikke har et sted at bo. Mange bor i længere tid i bofællesskabet på Kollegiet, og enkelte beboere har boet der i flere år.

- Det at være hjemløs er ikke det samme som at være boligløs, forklarer Arne Jacobsen.

- At være hjemløs betegnes som en psyko-social tilstand, at en person - ud over boligproblemet - har andre problemer, hvor vedkommende har brug for hjælp. Men det er de færreste, der kommer og siger: "Jeg har nogle problemer, jeg ikke kan klare, kan I ikke hjælpe mig?" Det er nemmere at sige: "Jeg har ingen steder at bo." Derfor er vi nødt til at spørge til den enkeltes situation, når folk henvender sig til os. For hvis der kun er tale om, at personen står uden bolig, så er det op til kommunens socialcenter at finde en bolig til vedkommende, siger Arne Jacobsen.

Kun mænd

På Kollegiet bor der kun mænd, og Arne Jacobsen mener, at en af årsagerne til, at der er flere hjemløse mænd end kvinder, er, at mænd er dårlige til at tale med andre om deres problemer.

En del af beboerne på Kollegiet har misbrugsproblemer enten med alkohol eller stoffer eller i form af ludomani. Det sidste giver sig udslag i, at nogle bruger flere penge på lotto eller andre spil, end de har råd til.

I afdelingen med de 38 pladser har omkring en tredjedel af beboerne en anden etnisk baggrund end dansk. Det svarer til billedet fra andre hjemløseinstitutioner i Københavns Kommune, men er en overrepræsentation i forhold til de etniske minoriteters andel af befolkningen i kommunen. Ingen ved, hvad årsagen er til den høje andel, men der er sat en undersøgelse i gang for at finde en forklaring.

- Når de udgør så høj en andel, så er det efter min mening udtryk for en dårlig integration, siger Arne Jacobsen.

Mange af beboerne med en anden etnisk baggrund end dansk kæmper også med psykiske problemer. Derimod er der ikke så massive misbrugsproblemer i den gruppe.

Fodboldturnering

På Kollegiet er der en café og en aktivitetsafdeling med bibliotek, motionsrum, edb-værksted og netcafé, hvor både nuværende og tidligere beboere kan mødes og deltage i fælles aktiviteter.

Med til de faste traditioner hører også en årlig fodboldturnering, hvor beboerne (fordelt på tre hold) og medarbejderne dyster om Kollegiemesterskabet. En gang om året arrangerer Kollegiet en fodboldlørdag, hvor der deltager hold fra de andre hjemløseinstitutioner i København. Kollegiet var dog ikke repræsenteret på det fodboldhold, der tidligere på måneden var i Østrig for at deltage i VM i hjemløsefodbold. Men Arne Jacobsen håber, at det danske holds sjetteplads kan inspirere nogle af Kollegiets beboere til at deltage næste gang.

Kollegiet har også en cykelklub. Den har tidligere deltaget i motionsløb som Hvidovre Tour, Herlev Rundt og Lolland Rundt. Den ligger dog lidt i dvale for tiden, da den ikke længere får tilskud. Cykelklubben fik i en periode et tilskud på nogle få tusinde kroner fra det tidligere bydelsråd i Valby. Tilskuddet gjorde det muligt for de interesserede beboere at betale gebyrerne for at deltage i de forskellige cykelløb. Men tilskuddet faldt væk, da ordningen med bydelsråd ophørte.

Indsnævret boligmarked

Selv om målet er, at beboerne på Kollegiet en dag kan flytte ud i egen bolig, så bliver det vanskeligere for beboerne at få deres egen lejlighed.

- I de seneste år har vi mærket, at det almindelige boligmarked er blevet mere og mere indsnævret. Det er i dag næsten umuligt for vores beboere at komme i betragtning til almindelige lejelejligheder, medmindre de får anvist en bolig gennem kommunens boliganvisning.

- Men ellers er det stort set umuligt for dem. For de fleste kan ikke blive godkendt til at låne penge til indskuddet. Dernæst er det også vanskeligt at finde lejligheder, hvor huslejen ligger på de 2000-3000 kroner, som er det højeste, vores beboere kan klare.

På den baggrund ser Arne Jacobsen med betænkelighed på regeringens forslag om, at lejerne i de almennyttige boligselskaber skal have mulighed for at købe den lejlighed, de bor i. Han frygter, at det kan føre til yderligere ghettoisering med større forskelle mellem rige og fattige. Det kan igen føre til, at mennesker med en beskeden økonomi bliver koncentreret i områder med nedslidte boliger.

- Hvis regeringens forslag gennemføres, er det i hvert fald nødvendigt at gøre en ekstra indsats for de mennesker, der ikke er i stand til at købe en lejlighed, så de får flere muligheder, de kan vælge mellem, siger Arne Jacobsen.

Gerne mindre bofællesskaber

Han ser gerne, at der blandt andet bliver etableret nogle mindre kollektiver eller bofællesskaber for hjemløse med plads til f.eks. otte eller 10 personer.

- Blandt beboerne her er der nogle, som ikke vil være i stand til at klare sig i egen lejlighed. Modsat finder jeg det heller ikke tilfredsstillende, at de skal bo her i måske 20 år i et værelse på otte kvadratmeter - og med fælles bad og toilet på gangen. Det er selvfølgelig op til den enkelte at vælge, hvad vedkommende helst vil. Men det vil være godt med nogle flere mindre bofællesskaber og med offentlig støtte, så huslejen ikke bliver for høj, siger Arne Jacobsen.

Indtil den drøm en dag går i opfyldelse, håber han, at det vil lykkes at finde penge, så Kollegiet kan få mulighed for at modernisere bade- og toiletforholdene på Kollegiet. I dag må 18-20 personer deles om hvert baderum. Baderummene og toiletterne er ikke blevet moderniseret, siden Kollegiet blev bygget for mere end 40 år siden. Arne Jacobsen vurderer, at det vil koste omkring fem millioner kroner at gennemføre renoveringen. Projektet er klar, men der er ikke økonomi til det.

kirke@kristeligt-dagblad.dk