Garde: Traditionelle kristne blev erstattet af folk med nyreligiøs spiritualitet i menighedsråd

Retsteolog Kristine Garde påpeger flere forhold, hvor præst Annette Berg har været anledning til stor splittelse i Vig Sogn. Via aktindsigt i en række klager kalder hun sagen for meget kritisk og opfordrer til grundige undersøgelser af både præste- og sognesag

Selvom der i november blev holdt en støttedemonstration for Annette Berg ved Vig Kirke, så er menighedens holdning til den nu suspenderede sognepræst slet ikke så entydig positiv.
Selvom der i november blev holdt en støttedemonstration for Annette Berg ved Vig Kirke, så er menighedens holdning til den nu suspenderede sognepræst slet ikke så entydig positiv. . Foto: Leif Tuxen.

Det er en meget ulykkelig og vanskelig sag, biskop over Roskilde Stift Peter Fischer-Møller skal tage stilling til. Sådan siger retsteolog Kristine Garde, når hun beskriver sagen om den suspenderede sognepræst i Vig, Annette Berg, der offentligt har udtalt sig positivt omkring reinkarnation - i flere omgange. I et indlæg i dagens avis beskriver Kristine Garde en række andre forhold, der også er blevet klaget over i forbindelse med Annette Berg. Blandt andet gudstjenester med fremmedartet liturgi og store samarbejdsproblemer.

”Og klagerne dækker ikke kun over enkeltpersoners utilfredshed med deres sognepræst. Annette Berg har faktisk hovedparten af sognet imod sig,” fortæller Kristine Garde, der selv har bistået nogle af de utilfredse Vig-borgere med at formulere et udkast til deres klage. Hun har derudover fået aktindsigt i øvrige klager og tilladelse til at omtale dem i dagens avis.

”Derigennem kan jeg jo se, at der har været stigende utilfredshed de seneste fem-seks år, og at det eskalerede ved det seneste menighedsrådsvalg, hvor de traditionelle menighedsrådskristne blev erstattet af en gruppe sympatisører med Annette Bergs mere nyreligiøse spiritualitet. Og da hun så kom med sine utvetydige udtalelser om sin tro på reinkarnation, stod det klart for mange, hvorfor de ikke længere følte sig hjemme i deres sognekirke,” siger Kristine Garde.

At hun har hjulpet med at formulere en klage, ser hun ikke som noget, der ellers påvirker hendes egen rolle i sagen.

”Jeg betragter mig ikke som part i sagen, men som en, der har udformet et responsum. Det er svært for almindelige folkekirkemedlemmer at formulere en klage, som kan tillægges betydelig vægt. Der er blandt andet et stort dokumentationskrav, og derfor afholder man sig fra det. Men nu er mange af sognebørnene altså nået til den erkendelse, at kombinationen af Vig Sogn og Annette Berg er uholdbar. De er som sådan ikke ude efter præstens hoved, men de føler sig hjemløse i deres egen kirke og er derfor søgt til andre sogne. Og de er bekymrede for, om biskoppen bare ophæver suspensionen til januar, så hun er tilbage som deres sognepræst igen.”

Som Kristine Garde ser det, har klagerne også god grund til at være bekymrede.

”Klagerne opfatter hende som en utroværdig prædikant. For det kan godt være, at Annette Berg ikke udtaler sig direkte om reinkarnation på prædikestolen - men hun tror jo på det som privatperson. Og det store teologiske problem har at gøre med, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en læresag på den baggrund. Man må jo finde en afklaring af, hvad en præst må tro på personligt i forhold til sin forkyndelsesforpligtelse som præst i den danske folkekirke.”

Som retsteolog har Kristine Garde ikke selv et bud på den rigtige løsning, som hun kalder for en svær opgave for biskoppen.

”Jeg vil ikke udtale mig om sagens udfald. I den her sag har jeg ikke taget parti for det ene eller det andet. Men jeg vil sige, at sagen er så kritisk og kræver så grundige undersøgelser, at det er meget vanskeligt for mig at se, at man kan ophæve suspensionen af Annette Berg til januar.”

Kristeligt Dagblad har været i kontakt med sognepræst Annette Berg og biskop Peter Fischer-Møller, men ingen af dem har ønsket at kommentere de kritikpunkter, der fremgår af Kristine Gardes indlæg.