Gerningsmanden begrunder massakren med bibelvers

Terrorsigtede Anders Behring Breivik læste i Bibelen en opfordring til væbnet kamp

Grafisk præsentation af hvilke ord, der bruges mest i den terrorsigtedes manifest. Heraf ses det, at "kristne" og "Kristendom" optræder ofte i teksten. -
Grafisk præsentation af hvilke ord, der bruges mest i den terrorsigtedes manifest. Heraf ses det, at "kristne" og "Kristendom" optræder ofte i teksten. - Foto: Kim Schou/wordle.net

Salmernes bog kapitel 144, vers 1:

Lovet være Herren, min klippe, som opøver mine hænder til kamp og mine fingre til krig.

Med håndplukkede historiske kendsgerninger og bibelvers som ovenstående forsøger den terrorsigtede Anders Behring Breivik i et 1516 sider langt manifest, som han lagde ud på internettet kort før massakren i Norge, at overbevise omverdenen om, at hans gerninger er Guds ønske og Guds vilje. Og at alle, der gør som den terrorsigtede, modtager Guds velsignelse.

LÆs OGSÅ: Højrenationalist har perverteret kristendom

Manifestet er i store dele angreb på islam og Europas behandling af islams tilhængere. Mindre dele er en guide til terrorhandlinger og en dagbog. Tre passager beskæftiger sig helt konkret med at retfærdiggøre handlinger, som den massakre Anders Behring Breivik begik, ud fra Bibelens ord.

Mest bemærkelsesværdig er kapitlet Kristen begrundelse for kampen og underafsnittet Bibelen og selvforsvar (oversat fra engelsk). Her understøtter han påstanden om, at kristne er forpligtet på, hvad han kalder selvforsvar, med en række bibelvers. I Det Gamle Testamente finder han vers fra Moseloven om dødsstraf for tyveri, og fra fortællingen om David, da han var i krig - vers, hvor våben nævnes. Han fremhæver også, at David slog Goliat ihjel, ligesom krigsretorik i flere af Davids salmer nævnes. I Det Nye Testamente fremhæver Anders Behring Breivik tilfangetagelsen af Jesus i Getsemane Have. Her trækker disciplen Peter et sværd, og Jesus beder ham lægge det til side.

LÆS OGSÅ: Kirkefolk fordømmer terror-teologi

Jesus sagde til Peter, at han skulle lægge sit sværd på plads - ved hans side. Han sagde ikke: smid det væk, skriver Anders Behring Breivik på side 1330.

I tillæg til bibelversene kommer han ind på katolsk kanonisk lov fra korsfarertiden, hvoraf det kan læses, at aflad garanteres dem, der griber til våben mod ugudelige. Helt præcis martyrens aflad, som pave Innocent III institutinaliserede i 1095.

Og ud af alt dette konkluderer han to ting. Det ene er, at våben og drab i selvforsvar nævnes flere steder i Bibelen og derfor må være velset af Gud. Det andet er, at Gud vil velsigne dem, der i selvforsvar slår ugudelige ihjel, ligesom korsfarerne gjorde for 1000 år siden, og ligesom isralitterne gjorde mod deres fjender for 2500 år siden.

Korsfarelse er ikke blot en ret, men en pligt ifølge kanonisk lov, skriver han.Og så kommer tolkningen, der får hans ligning til at gå op: Krig mod muslimer og marxister er lig selvforsvar. Med den tolkning underforstået fortsætter han med at opregne bibelvers, som han opfordrer til, at læseren studerer nøje. De vil vise dig den utrolige overnaturlige kraft, som Gud kan kanalisere igennem dig, hvis du er villig til at træde ind i og vandre med hans salvelse, skriver Anders Behring Breivik.Salvelsen er, skriver han, Guds kraft til at gå ind i kampen. Bevæbnet. Og igen benyttes bibelvers, hvori Gud lover at være med mennesker og gå foran dem i kamp som bevis på, at Gud vil være med dem, der gør, som Anders Behring Breivik gjorde. Disse bibelvers trækkes i teksten ud af sammenhænge, der handler om alt andet end muslimer og marxister, men er poesi, profeti eller beskrivelser af konkrete krige og situationer.

Troen den rette forståelse af kristendommen som begrundelse fylder meget i manifestet. Kristne eller Kristendom er begge de ord, som er mest benyttede i hele manifestet, lige efter ord som Europa/europæisk, islam/islamistisk og muslim/muslimsk/muslimer.

Objektivt set er manifestet velskrevet. Anders Behring Breivik staver korrekt og holder et solidt sprogligt niveau på engelsk. Han har tydeligvis læst meget, især på internettet, hvortil de fleste af hans talrige fodnoter peger hen.

Men alt taget i betragtning må man i beskrivelsen af indholdet tage et gammel ordsprog til hjælp: han læser Bibelen, som fanden læser Bibelen!

LÆS OGSÅ: Højrenationalist har perverteret kristendom

LÆS OGSÅ: Kirkefolk fordømmer terror-teologi


LÆS MERE OM TERRORSAGEN HER