Prøv avisen

Biskop til studerende: Glæd jer til præstejobbet - i Viborg Stift

I løbet af de to dages charmeoffensiv i Viborg Stift møder de studerende fra Pastoralseminariet både biskop Henrik Stubkjær (stående) og flere af stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer. De 22 studerende bliver færdige på Pastoralseminariet til december og kan allerede nu begynde at søge stillinger i folkekirken, hvor der er stor efterspørgsel på nye præster. - Foto: Flemming Jeppesen/Fokus

I en tid med præstemangel er der rift om de nyuddannede teologer. 22 af de studerende fra Pastoralseminariet har derfor været inviteret på charmeoffensiv i Viborg Stift

På bordene i bispegårdens mødesal står der kaffe og friskbagte boller - og plasticmapperne ligger klar. Der er en til hver af de 22 studerende fra Pastoralseminariet i Aarhus, der skal besøge Viborg Stift i to dage for at høre om livet som præst i et af landets geografisk største stifter.

Bagerst i mappen ligger en oversigt over stiftets ledige præstestillinger lige nu. Og der bliver heller ikke lagt skjul på, at todages-besøget ikke kun er en service for de studerende, men i mindst lige så høj grad er en oplagt mulighed for stiftet.

”Det er jo en rigtig god måde at få profileret os på. Vi ser generelt, at der er færre ansøgninger til stillingerne, og vi har også måttet ud i genopslag. Samtidig kan vi se, at det ikke bliver bedre fremover, hvor flere af de ældre præster går af, og der ikke uddannes nok til at tage over. Der er med andre ord rift om de nyuddannede over hele landet,” siger biskop Henrik Stubkjær.

Biskoppen indleder de to dages besøg med at byde velkommen og fortælle de studerende om selve stiftet, biskoppens rolle, og de visioner, Viborg Stift har for fremtidens folkekirke. Og han gør meget ud af at fortælle, at Viborg Stift er præget af en stor opbakning til folkekirken, der samtidig er kendetegnet ved en bred teologisk mangfoldighed.

”Jeg oplever en stor åbenhed omkring det kirkelige her og en stor interesse for at samarbejde. Det oplevede jeg blandt andet meget stærkt efter terrorangrebet i København, hvor tre unge piger helt spontant gik i gang med at finde ud af, hvor folk kunne mødes om mandagen. Vi tilbød at åbne domkirken, hvis folk havde et behov for at samles i en kirke, og da min kone og jeg kom derhen om aftenen, var 600 mennesker mødt op. Den aften blev domkirken virkelig det sted, der samlede Viborg.”

Ved et af bordene sidder Mark Steven Pedersen og lytter. Om tre måneder er han færdig med Pastoralseminariet og klar til at trække i præstekjole. Allerede nu kan han gå i gang med at søge, og Viborg Stift kunne godt være en mulighed.

”Jeg synes, det er en god idé med et besøg i et stift, hvor vi både møder biskoppen og nogle af de præster, der er ansat i stiftet. Blandt andet stiftspræsten, der også er vejleder for de nyansatte. Jeg glæder mig meget til selv at blive sognepræst, så jeg kan komme ud og gøre en forskel for en række mennesker ved hjælp af evangeliet,” siger han.

Nogle af hans medstuderende vil dog ikke være præster lige med det samme.

”Jeg har allerede fået ansættelse i Indre Mission, når jeg er færdig. På et tidspunkt vil jeg gerne være præst, men nu får jeg lige noget erfaring fra et andet arbejde først,” fortæller Andreas Bøge.

Og det er faktisk ikke atypisk, at de teologistuderende vælger andre veje end præstejobbet. Selv efter at de har taget kurset på Pastoralseminariet, der ellers er et kursus, der netop skal kvalificere de unge til en ansættelse i folkekirken.

”Der er jo stor forskel på at have studeret teologi i mange år og så til pludselig at skulle 'træde i karakter' som præst. Pastoralseminariet er derfor også et afklaringssted for mange, hvor de finder ud af, hvilken slags præst de gerne vil være, eller om de vil gå en anden vej. Det kræver faktisk også mod at få transformeret det akademiske til en virkelighed, hvor du møder mennesker i alle faser af livet og både skal kunne rumme det og samtidig selv kunne give noget,” fortæller lektor på Pastoralseminariet Benedicte Hammer Præstholm.

Men der bliver nu virkelig lyttet med stor interesse og stillet mange spørgsmål, da biskop Henrik Stubkjær fortæller om, hvordan de nye kandidater helt konkret skal ansøge - og om den bispeeksamen, han indkalder til, hvis de bliver udvalgt til et embede.

”Husk at relatere jeres ansøgning til det konkrete opslag. Sæt jer ind i, hvad det er for et sogn - og hvad I har at byde ind med netop der. Og så er det simpelthen et krav, at I besøger sognet, taler med nogle fra menighedrådet, kontakter provsten og besøger mig. Hvis I så får jobbet, kommer I herind til en bispeeksamen inden ordinationen. Her vil jeg blandt andet bede jer om en refleksion over præstens forkyndelse af opstandelsen anno 2015, en skitse til et konfirmandforberedelsesforløb og høre, hvad I har tænkt i forhold til relationen mellem præst og menighed - og jer selv og jeres familie.”

”Præsteembedet er det bedste og det fineste embede i Danmark. Med en høj grad af frihed, hvor I selv prioriterer jeres tid. Vi bliver også mødt med en fantastisk tillid. Folk åbner til det inderste i deres liv, og det at være præst er derfor dybt meningsfuldt, hvor I gør noget, som ingen andre kan. Men husk også at sige nej - og husk jeres familie. Sørg for at være færdig med jeres prædiken fredag eftermiddag, så der er tid til et glas rødvin og noget hygge. Hvis I bliver ansat, kommer jeg på besøg hos jeres ægtefæller om nogen tid og hører, om I overholder det,” lyder det med et smil fra Henrik Stubkjær.