Gravpriser kommer ikke på nettet

Kirkeministeriet afviser at lægge priserne på begravelser i de enkelte sogne ud på Internet

Det bliver ikke Kirkeministeriet, som gør alle priser på begravelser offentligt tilgængelige på Internet. Derimod vil ministeriet gerne lægge reglerne for prisfastsættelsen ud. Ministeriet vil også gerne indskærpe over for provstierne, at priserne på begravelser skal være nogenlunde ens inden for den enkelte kommune. Det står klart efter et møde i december mellem embedsmænd i Kirkeministeriet og Forbrugerrådet. Rådet modtog i efteråret et stigende antal klager over priserne på begravelser, og derfor kontaktede rådet daværende kirkeminister Margrethe Vestager (R) med et ønske om at få undersøgt prisfastsættelsen nærmere. Margrethe Vestager var interesseret i at sikre »rimelige vilkår for alle personer - uanset religiøst tilhørsforhold - når disse skal erhverve et gravsted«. Ministeren indbød derfor i et svarbrev repræsentanter fra Forbrugerrådet til mødet i ministeriet. Ifølge afdelingschef Villy Dyhr fra Forbrugerrådet blev det et »godt og konstruktivt møde«. Men det blev også klart, at Kirkeministeriet ikke ville lægge alle gravstedspriser ud på Internet. Det ville kunne opfattes som endnu et centralistisk indgreb i menighedsrådenes selvstændighed. I forvejen var ministeriet netop i december, blandt andet her i Kristeligt Dagblad, blevet kritiseret voldsomt for sit kirkebogsprojekt og de nye ministerielle hjemmesider, www.sogn.dk og www.provsti.dk. Desuden havde Kirkeministeriet heller ikke ressourcer til at indsamle oplysningerne. Villy Dyhr håber nu, at de enkelte sogne og provstier selv vil skilte med deres priser på begravelser på nettet, så forbrugerne kan orientere sig om de prisforskelle, der er. Han er nemlig overbevist om, at der stadig er menighedsråd og kommuner, som kræver for høje priser i forhold til omkostningerne. Forbrugerrådet har forhørt sig hos flere fagforeninger om lønniveauet for kirkegårdsansatte, og de oplysninger har bestyrket rådets mistanke om, at priserne nogle steder er for høje. Prisforskel er i orden Et andet kritikpunkt over for kirkegårde og menighedsråd har været, at medlemmer af folkekirken har kunnet få en begravelse billigere end ikke-medlemmer. Margrethe Vestager nævner imidlertid i sit svarbrev, at medlemmer af folkekirken gennem kirkeskatten bidrager til at dække kirkegårdenes underskud, og derfor er det i orden at gøre forskel på medlemmer og ikke-medlemmer. Dette argument accepterer Forbrugerrådet også. - Det er en fair betragtning, at et menighedsråd vil gøre det billigere eller måske helt gratis for folkekirkens medlemmer. Det ser vi ingen problemer i, bare det ikke betyder, at ikke-medlemmer kommer til at betale mere end de faktiske udgifter, siger Villy Dyhr.