Prøv avisen

Grønt lys til nedrivning af musikskolen i Ringkøbing

Striden om nedrivningen af den gamle skolebygning i Ringkøbing fortsætter, selvom der nu er givet grønt lys til, at nedrivningen kan begynde. Foto: Jens Bach

Onsdag aften gav Ringkøbing Provstiudvalg tilladelse til, at den gamle skolebygning på torvet i Ringkøbing kan rives ned. Men Bevar Ringkøbing Bymidte har klaget over beslutningen

Der er ikke meget håb tilbage i stemmen hos læge Birte Pedersen, der er talskvinde for borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte.

Onsdag aften gav Ringkøbing Provstiudvalg tilladelse til, at den gamle skolebygning på torvet i byen kan rives ned, så der kan opføres et nyt kirke- og menighedshus. Dermed ser det nu ud til, at den omstridte beslutning om at fjerne den 115 år gamle rødstensbygning er endelig.

Birte Pedersen og en lang række borgere i byen har ellers kæmpet imod menighedsrådets planer og blandt andet fået opbakning hos en række kongelige bygningsinspektører, der fremhæver den gamle skoles arkitektoniske kvaliteter og anbefaler renovering i stedet for nedrivning.

”Det eneste, der nu kan udsætte processen, er en henstilling fra Naturstyrelsen om at undersøge bygningen for flagermus. Det tager tre døgn, og hvis der er flagermus, skal der laves en udslusningsplan og findes andre opholdssteder til dem,” siger Birte Pedersen.

Men selvom dagene sandsynligvis er ved at være talte for byens gamle musikskole, er sagen ikke slut. Bevar Ringkøbing Bymidte har netop sendt en klage over menighedsrådets embedsførelse til biskop over Ribe Stift Elof Westergaard.

Borgerinitiativet klager over, at formanden for menighedsrådet, Poul Agergaard, og formanden for byggeudvalget, menighedsrådsmedlem Hans-Ole Jessen, undlod at fremvise et dokument fra december 2014, hvor bygningen sættes til at have en høj bevaringsværdi.

Vurderingen er foretaget af arkitekt Ebbe Marxen, som Hans-Ole Jessen havde bestilt til at vurdere bygningen. Dokumentet blev først offentligt kendt, da en af præsterne i Ringkøbing Kirke tidligere i denne måned gjorde opmærksom på det.

Biskop Elof Westergaard bad derefter menighedsrådet om at fremsende det som en del af den almindelige aktindsigt.

”Det kan godt være, vi ikke kan redde bygningen nu. Men det hele havde måske set anderledes ud, hvis de to herrer havde fremlagt lige netop dét dokument. Men de fremlagde det ikke og har senere hævdet, at Marxens besigtigelse var en opgave af mere 'privat karakter'.

Det krænker vores retsfølelse her i byen, at medlemmer af et menighedsråd kan opføre sig på den måde, og vi mener, at både formanden og kassereren har handlet ulovligt og misbrugt deres magt,” siger Birte Pedersen.

Biskop Elof Westergaard går nu i gang med at kigge på klagen og peger derudover på en anden vigtig side af sagen.

”Det er jo en sag, der har splittet sognet, så der er også en stor opgave i at få kirkelivet til at fungere igen. Den opgave er jeg også gået i gang med,” siger han.

Som Kristeligt Dagblad kunne fortælle tidligere på ugen, har 58 borgere i Ringkøbing deponeret deres udmeldelse af folkekirken på baggrund af denne sag. Udmeldelserne effektueres, hvis eller når menighedsrådet gør alvor af planerne om at rive musikskolen ned.

Næstformand i Ringkøbing Menighedsråd Svend Aage Hoppe siger, at han ikke kender noget til klagen over embedsførelsen i menighedsrådet. Men menighedsrådet går nu videre med planerne.

”Vi er ved at undersøge bygningen for flagermus, og når det er sket, begynder nedbrydningen, så vi kan komme i gang med at bygge det nye hus,” siger han.