Prøv avisen

Kirkelig bogkonkurrence med LGBT-krav

Modelfoto. Foto: Iris/Ritzau Scanpix

Grundtvigsk Forum har udskrevet en konkurrence i børnelitteratur med det benspænd, at der skal optræde mindst én seksuel minoritet. Man ønsker formentlig at positionere sig som frisindet, siger professor i teologi

Alle kan nu indsende bud på en børnebog til en konkurrence udskrevet af Grundtvigsk Forum, men hvis der ikke er en seksuel minoritet med, har man tabt på forhånd. Et af kravene i den nyligt udskrevne konkurrence i børnelitteratur fra den kirkelige forening er nemlig, at mindst én LGBT-person skal medvirke. LGBT dækker over lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.

Ønsket med konkurrencen er ifølge en pressemeddelelse fra Grundtvigsk Forum at få en større mangfoldighed i fortællinger, ”som også afspejler den virkelighed, flere og flere børn lever i i dag”. Dermed markerer foreningen sig i en debat om køn og seksualitet, som de seneste måneder har interesseret foreninger på en anden fløj i dansk kirkeliv.

I sommer var Indre Mission og Evangelisk Luthersk Netværk ude med en kritik af et såkaldt normopløsende syn på køn og seksualitet. Og det er ikke tilfældigt, at Grundtvigsk Forum nu kommer på banen, mener professor emeritus og tidligere direktør for Søren Kierkegaard Forskningscenteret Niels Jørgen Cappelørn.

”Man har bemærket, at andre kirkelige aktører på det seneste har rørt på sig i denne debat, og nu vil man gerne lægge afstand til dem. Man går ud fra, at folk ikke kan tænke selv, og at man er nødt til at sende signaler om, at man har en anden holdning end de konservative i folkekirken. Denne tavse eller indirekte polemik handler om at positionere sig enten som frisindet eller som konservativ,” siger han.

Jens Lomborg, formand for Evangelisk Luthersk Netværk, var aktiv i debatten om køn og seksualitet i sommer. Han undrer sig heller ikke over, at den anden fløj i folkekirken repræsenteret af Grundtvigsk Forum nu melder sig ind i debatten, men han er ikke imponeret over kampagnen.

”Det er et typisk kirkeligt knæfald for tidsånden, hvor man accepterer en præmis om, at alt er lige godt. Kirken har i årtusinder sagt, at ægteskabet er mellem mand og kvinde, men nu er der kræfter inden for kirken, som kraftigt ønsker at rykke det standpunkt – især her i Danmark og Sverige. Det er dog værd at bemærke, at globalt set er det blot et lille mindretal, der ønsker at ændre syn på ægteskabet,” siger han.

Tidligere højskoleforstander Jørgen Carlsen er mere positiv over for initiativet.

”LGBT-sagen er blevet en darling for mange. Det er noget, rigtig mange gerne vil bakke op om, og det ser jeg ikke det store problem i. Grundtvigsk Forum er jo ikke en virksomhed, der tjener penge, men de kan måske alligevel vinde lidt på bundlinjen ved at støtte LGBT-sagen, fordi de derved viser, at de ikke vil slå i hartkorn med de snerpede og kropsforskrækkede, som mange mennesker forbinder med kristendommen,” siger han.

Formand for Grundtvigsk Forum Kirsten M. Andersen afviser, at børnelitteraturkonkurrencen på nogen måde forholder sig til et udspil om køn og seksualitet fra kirkelige foreninger.

”Overhovedet ikke. Det er ikke nogen hemmelighed, at der er smalle miljøer i folkekirken, der forholder sig anderledes end den brede folkekirkelighed i disse spørgsmål. Vi er ikke ude i et identitetspolitisk ærinde i spørgsmålet om køn og seksualitet. Konkurrencen handler om litteratur, der gerne må afspejle den verden, som børnene vokser op i, herunder også mødet med forskellige familie- og samlivsformer. God litteratur og kristendom har det tilfælles, at de begge beskæftiger sig med alle dele af menneskelivet, så hvorfor skulle dette ikke være en sag for en kristen organisation?”, spørger hun.

Hvorfor sætter I fokus på netop seksualitet frem for alle de andre dele af menneskelivet, som kristendommen beskæftiger sig med?

”Det er rigtigt, at mennesket består af mange sider, og at køn kun er en del af de mange måder, hvorpå vi er forskellige fra hinanden. Vi tog dette tema op, fordi Vartov ligger på Regnbuepladsen, og for at vise godt naboskab ved at deltage i Copenhagen Pride med litteraturkonkurrencen.”