Jørgen Skov Sørensen: Gud elsker os trods vores svagheder

Teolog Jørgen Skov Sørensens eksistentielle forbillede er hverken Gandhi, Mandela eller Moder Teresa, men haiku-digteren Basho, der i sine korte digte ofte udstiller menneskets svagheder

Efterhånden som teolog Jørgen Skov Sørensen bliver ældre, synes han ikke længere, at alting skal forklares. Der skal også være plads til nogle hvide pletter.
Efterhånden som teolog Jørgen Skov Sørensen bliver ældre, synes han ikke længere, at alting skal forklares. Der skal også være plads til nogle hvide pletter. Foto: Rune Lundø

Hvordan vil du beskrive din tro?

"Jeg har sådan en intellektualiseret tro, der kommer af, at jeg er uddannet teolog. Men i stigende grad, som jeg efterhånden bliver ældre, synes jeg ikke længere, at alting skal forklares. Der skal også være plads til nogle hvide pletter."

Hvordan var forholdet til religion i dit barndomshjem?

"Religionen var kristendommen, for der var ingen andre religioner i nærområdet, så det var et typisk folkekirkeligt hjem. Ikke fordi det spillede en stor rolle i det daglige, men der var ingen afstandtagen fra det. Der var stor respekt for den lokale sognepræst, når han kom på husbesøg og fik en kop kaffe. Det var vigtigt, især for min mor."

Hvad har udfordret din tro?

"Det har den religiøst betingede terror, som den er foregået de seneste 15 år. I den sammenhæng er jeg udfordret på min tro. Men det er også vigtigt at sige, at tro og religion kan få både det bedste og det værste op i mennesker. Det ligger i religionens natur."

"Jeg havde også en udfordring, da jeg begyndte på teologistudiet. Jeg fik et ordentligt spark over skinnebenet, for det var virkelig en udfordring at få nuanceret den kristne tro med teologien, som den også kan manifestere sig."

Hvad har formet den tro, du har i dag?

"Det har det faktum, at jeg har rejst rundt i verden og opdaget, hvordan andre tænker og tror. Jeg har oplevet, at religion kan være så vidt forskellig fra, hvad man er vant til i en dansk sammenhæng."

"Kristne i hele verden har så mange andre traditioner end de danske og mange andre måder at gøre tingene på."

"Teologisk er verden blevet bredere, dybere og mere uoverskuelig, end den var før i tiden. Mine teologiske byggesten er blandt andet Luther, folkekirken og den danske kirkelige tradition. Man kaster ikke sit eget i grams og ved, hvad man kommer af."

Hvordan gør din livsanskuelse en forskel i din hverdag?

"Det er ikke noget, jeg tænker meget over til daglig. Men jeg har et relativt internationalt åbent sind og har mødt mange mennesker, der ikke deler mit grundlæggende livssyn. Jeg mener ikke, at alting er lige godt. Men i udgangspunktet møder jeg det anderledes med interesse og åbenhed."

Hvem er et forbillede for dig i eksistentielle spørgsmål?

"Det er hverken Gandhi, Mandela eller Moder Teresa. Mit forbillede er haiku-digteren Basho, der i sine digte ofte udstiller menneskets svagheder. Jeg mener, det er et kristeligt synspunkt at tage sine svagheder på sig. Gud elsker os alligevel."

Hvad er det bedste åndelige råd, du nogensinde har fået?

"Jeg er blevet meget glad for ritualer. Ved nadveren står jeg et øjeblik ansigt til ansigt med Gud. Her møder jeg virkelig ånd i et kort, episk øjeblik og bliver nærmest nulstillet."