Gudstjeneste i sports- eller maskinhallen? Kirker planlægger coronasikker jul

Mange kirker er begyndt at forberede deres coronavenlige markering af årets mest travle højtid. Flere steder er der blevet lejet sporthaller til den 24. december, mens andre forbereder sig på flere gudstjenester end normalt

Danskerne kommer ikke til at sidde som sild i en tønde ved årets julegudstjenester. For at undgå den smittefarlige situation arbejder de fleste af landets sogne medalternative måder at forsamles på. Foto: Ritzau Scanpix
Danskerne kommer ikke til at sidde som sild i en tønde ved årets julegudstjenester. For at undgå den smittefarlige situation arbejder de fleste af landets sogne medalternative måder at forsamles på. Foto: Ritzau Scanpix

Når borgerne i Jyderup tager til gudstjeneste juleaften i år, er det ikke sognets kirke, de skal gå ind i. De skal derimod bevæge sig et par 100 meter længere ned ad vejen til byens sportshal, Jyderup Hallen.

På grund af coronasituationen herhjemme har det nordvestsjællandske sogn nemlig besluttet at rykke kirkens julefejring til den 800 kvadratmeter store hal. Dermed er der mere plads, fortæller sognepræst Lars Ulrik Jensen, som selv fik idéen til at leje hallen.

”I Jyderup Kirke må vi med de nuværende restriktioner samle 38 personer, og i Holmstrup Kirke er det 61. Da vi plejer at have omkring 750 mennesker igennem juleaften i vores to kirker, var beslutningen om at tage hallen i brug egentlig ret let. Her kan vi – hvis ellers forordningerne til den tid tillader det – have omkring 200 deltagere ad gangen,” siger Lars Ulrik Jensen og tilføjer, at kirken også kommer til at bruge hallen til gudstjenester i forbindelse med den lokale skoles juleafslutning.

Flere kirker er så småt begyndt at komme med konkrete initiativer til julegudstjenesterne, som på grund af coronakrisen skal holdes noget anderledes i år. For det anslås, at hver tredje dansker går i kirke juleaften, og det skaber et pladsproblem for mange kirker.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kristeligt Dagblad har tidligere skrevet om, at nogle sogne går med overvejelser om flere og kortere gudstjenester, om bookingsystemer, mindre salmesang eller leje af større lokaler til gudstjenesterne den 24. december.

Og det er altså den sidste af de muligheder, som man har valgt i Jyderup. For Lars Ulrik Jensen har det været vigtigt, at kirkegængerne stadig skulle kunne synge, hvilket gør, at afstanden mellem deltagerne også skal være større. Han ved dog også, at selve kirkerummet kan have betydning for nogle danskeres juletradition.

”Men jeg tror samtidig, at folk har forståelse for, at vi står i en ekstraordinær situation, hvor dette er det bedste, vi kan gøre under forholdene. Vi vil pynte op og gøre alt for, at det bliver et hyggeligt rum,” siger han.

Også andre steder i landet har kirker allerede nu lejet haller til den 24. december. Det gælder blandt andet i Glyngøre Kirke ved Limfjorden, som har lejet den lokale Glyngøre Hallen, mens nabosognet Sæby har lånt en maskinhal nær kirken af en lokal minkavler.

I Abildgård Kirke i Frederikshavn har man lejet Arena Nord Messecenter, hvor der normalt er plads til 4000 mennesker, og her skal der afholdes to gudstjenester juleaften med plads til 500 personer til hver. Det fortæller provst i Frederikshavn Provsti Viggo Ernst Thomsen.

”De andre kirker i provstiet overvejer at arrangere en til to julegudstjenester mere juleaften, en mere lillejuleaften, når det mørkner, og ligeledes juledag. Og så vil vi livestreame gudstjenesterne og frejdigt henvise til DR’s julegudstjeneste,” siger han og tilføjer, at præsterne i provstiet derudover har drøftet vigtigheden af at forventningsafstemme med deres menigheder.

”På grund af coronarestriktionerne kan vi i år ikke undgå at røre ved den gamle jul. Så vi skal huske at melde ud via artikler og annoncer i lokalaviserne.”

I Falster Provsti planlægger man ifølge provst Michael Fagerlund også at holde flere gudstjenester end normalt. I Klosterkirken i Nykøbing Falster forenkles liturgien og skæres antallet af salmer ned fra fire til tre, så der er plads til en ekstra gudstjeneste, og i den lille Nordre Kirke i samme by vil man i stedet lave ”Betlehemsvandringer” på kirkegården med salmer og nogle stop undervejs.

I Væggerløse syd for Nykøbing Falster planlægges det, at gudstjenesten skal foregå på præstegårdens gårdsplads, mens præst og kirkemusik står i døren til en stor lade.

Ifølge Michael Fagerlund er det meste stadig på skitseplan, men målet er, at ingen eller så få som muligt skal gå forgæves juleaftensdag. Det betyder dog også, at både præster og kirkemusikere kommer til at trække et meget stort læs, som ikke kan undgå at påvirke deres egen fejring af juleaften.

”Fra begge grupper har jeg ikke hørt andet end, at man tager handsken op og er helt indstillet på at gå all-in,” siger han.

I sidste måned udsendte Københavns Stift et dokument udviklet af dets presse- og kommunikationsafdeling med en række forslag til måder, hvorpå man kan fejre både allehelgen og jul under coronarestriktionerne.

Her nævnes det eksempelvis, at man kan uddele pakker med julesalmer og godter, at konfirmander kan sende julekort til sognets plejehjem og hospitaler, at præster kan ringe rundt til de borgere, der har behov for det, og at gudstjenester kan gøres tilgængelige online.