Prøv avisen

Gylden kunst på den katolske domkirke

I går pågik et større arbejde ved Sankt Ansgars Kirke i Bredgade med at løfte det gyldne kunstværk op på bygningens facade. – Foto: Jens Welding Øllgaard

Billedhugger Henrik B. Andersen har skabt et stort kunstværk til Københavns katolske domkirkes facade

I 1765 blev et lille katolsk kapel, betalt af kejserinde Maria Theresia af Østrig, indviet i Bredgade i København. 250 år senere, i 2015, blev lille Vilhelm Stæger døbt i det, som i dag er den katolske domkirke Sankt Ansgars Kirke i Danmark. Begge navne kan man læse på en kvadratisk skulptur i gylden bronze, der i går blev sat op på domkirkens facade. Den er blevet skabt af billedhugger og professor Henrik B. Andersen. Hans idé var at sætte et monument over perioden ved at indgravere 251 af menighedens navne fra høj til lav, læg til gejstlig og fra 1765 til 2015, hvor man bestilte mindesmærket.

Efter Reformationens indførelse i Danmark i 1536 blev det forbudt at holde katolsk messe, og man skal frem til religionsfriheden i 1849, før katolikker igen fik hjemstedsret i landet. Den nuværende Sankt Ansgars Kirke er opført umiddelbart før Grundloven, hvilket var en særlig undtagelse for diplomater, selvom religionsfriheden endnu ikke var vedtaget. Derfor er den i sin arkitektoniske udformning og tilbagetrukkenhed fra gadeplanet beregnet til at glide mere eller mindre ubemærket ind i bybilledet og har ikke noget tårn, der kunne fange opmærksomheden. Klokketårnet blev først opført 100 år senere.

Nu har Henrik B. Andersen givet hele den katolske kirkebygnings facade et løft med den moderne metalskulptur ”Echo”. Kunstværket har fået sin plads på den ene side af kirkedøren. På den anden side står en skulptur med stav og kors af benediktinermunken Ansgar, der kom fra Tyskland og blev kendt som Nordens apostel.

”De to værker spiller sammen i en dialog og danner en helhed, symboliseret ved navne på menighedens kendte og ukendte personer gennem alle årene, som er indgraveret i et mønster, så de fremkalder korset i pladens midte. Værket spiller sammen med kirkefacadens arkitektur og den katolske menigheds gang ud og ind i kirken som et åndedræt. Det er kirken og dens omgivelser, der har skabt værket, ikke mig der kommer med noget og fortæller, hvad det skal betyde,” siger Henrik B. Andersen, som ikke anser sig selv for at være kirkelig, men som altid har været optaget af den kristne teologi.

Formand for skulpturens arbejdsgruppe Andreas Rude blev mere og mere begejstret for værket, efterhånden som den store kranvogn i går formiddags fik løftet det tunge relief på plads.

”Idéen var at sætte et minde over mange af de almindelige mennesker, der gennem tiden er kommet i kirken, og derfor har vi i mange timer bladret os gennem bøger og protokoller med dåb, første kommunion, bryllup og begravelse. Desuden ser vi en stor værdi i, at monumentet ikke er blevet til med en check fra Vatikanet, men er betalt af danske, ikke-katolske fonde og udført af en dansk kunstner, der har arbejdet ud fra en moderne, dansk tradition,” siger han.

Kunstværket indvies på søndag af biskop Czeslaw Kozon.