Gymnasier vil styrke historiebevidstheden

Historielærere er utilfredse med den måde, deres fag er blevet evalueret på, men er enige i flere af anbefalingerne

De danske gymnasielærere i historie vil meget gerne arbejde på at styrke elevernes historiebevidsthed, som Danmarks Evalueringsinstitut i en rapport har anbefalet dem at gøre. Men lærerne er rasende over den måde, historiefaget er blevet evalueret på - og den måde pressen har fremstillet sagen på.

Det kom frem, da Danmarks Evalueringsinstitut i går holdt konference i København om »perspektiver for historiefaget i gymnasiet«. Historie er sammen med fysik det første gymnasiefag, instituttet har evalueret i en omfattende rapport baseret på undersøgelser på 15 gymnasier.

- Det er, som om de vil lære os at spise pænt med kniv og gaffel, selv om vi har gjort det i mange år, siger historielærernes formand, Kristian Jacobsen fra Det Frie Gymnasium.

Rapporten lægger blandt andet op til, at historiebevidsthed skal betones mere i undervisningen, at der skal være flere skriftlige opgav-er, og at eleverne skal arbejde sammenhængende en uge med en stor skriftlig histo-rieopgave, som de får karakter for.

Kristian Jacobsen erkender, at han er enig i mange af de anbefalinger, rapporten kommer med. Men historielærerne er kede af, at medierne har fremstillet sagen, så man kan få indtryk af, at faget er i dyb krise. Formanden frygter, at undervisningsministeren vil ændre bekendtgørelsen for historiefaget på, hvad han oplever som et »forkert grundlag«.

Partsindlæg

Også undervisningsministeriets fagkonsulent, Henrik Skovgaard Nielsen, frygter, at rapporten vil blive brugt forkert:

- Evalueringen er først og fremmest en gruppe menneskers fortolkninger. Det er indsigtsfulde mennesker, men alligevel kan rapporten kun betragtes som et parts-indlæg, sagde han.

Direktør for Danmarks Evalueringsinstitut, Christian Thune, understregede flere gange, at anbefalingerne ikke er »gudgivne«, men blot en række henstillinger. Han tilføjede dog, at instituttet vil overveje sin fremtidige strategi over for pressen. Da rapporten udkom, var den nemlig ledsaget af en pressemeddelelse, hvor der blandt andet stod bombastiske ord som: »Forskellene på den historieundervisning, danske gymnasieelever modtager, er så betydelige, at Undervisningsministeriet må gribe til handling«.

mikkelsenkristeligt-dagblad.dk