Prøv avisen

Højrefløjens præster trodser biskopper

Fyens biskop, Kresten Drejergaard, har sagt blankt nej til i en af hans kirker at huse højrefløjspræsternes indsættelse af en pastoral vejleder, som skal være et teologisk alternativ til de otte biskoppers ledelse. Men præsterne står fast. Foto: Claus Fisker Denmark

Konflikt optrappes i kølvandet på indførelsen af vielser af homoseksuelle. Oprørske præster fremturer med planer om at indsætte deres egen åndelige vejleder ved siden af folkekirkens normale tilsyn

Kravet fra en række folkekirkepræster om en alternativ ledelse i protest mod, at otte af landets biskopper har skrevet et ritual til vielse af homoseksuelle par, spidser nu til.

Fyens biskop, Kresten Drejergaard, har sagt blankt nej til i en af hans kirker at huse højrefløjspræsternes indsættelse af en pastoral vejleder, som skal være et teologisk alternativ til de otte biskoppers ledelse.

LÆS OGSÅ: Biskop forbyder præster at indsætte ny åndelig vejleder

Det får imidlertid ikke de 51 præster, hvoraf flertallet er under biskoppeligt tilsyn, til at opgive deres forehavende. De flytter i stedet indsættelsesgudstjenesten til et andet stift i landet.

Det er den teologisk konservative paraplyorganisation Evangelisk Luthersk Netværk, som har spillet ud med kravet om en supplerende, rådgivende ledelse ved siden af biskopperne for de præster, som er imod vielse af homoseksuelle. Indsættelsen skulle foregå i dag i Sct. Hans Kirke i Odense, men her kom Kresten Drejergaard på tværs.

Biskoppens reaktion kommer helt bag på mig, siger formand for Evangelisk Luthersk Netværk, sognepræst Henrik Højlund, Løsning Kirke i Haderslev Stift, hvor indsættelsen af den supplerende ledelse i stedet er flyttet til.

At Drejergaard giver præsten i Sct. Hans Kirke et tjenstligt pålæg om, at han ikke må holde vores gudstjeneste, vidner om en leder, som har mistet sin naturlige autoritet. Vi, som er modstandere af vielse af homoseksuelle, er jo nødt til at finde en måde, så vi fortsat kan arbejde med frimodighed og glæde i folkekirken. Men denne sag viser bare, at der med indførelse af vielse af homoseksuelle permanent er lagt et stridens æble i folkekirken, siger han.

Det er rektor for Dansk Bibel-Institut, Børge Haahr Andersen, der skal være den uofficielle åndelige leder for præsterne ved siden af biskopperne. Han mener, at Kresten Drejergaard ikke har hørt præsternes ærinde.

Biskoppens reaktion beror på en misforståelse, for vi har ikke tænkt at bruge noget ritual, men holde en bods- og forbønsgudstjeneste for min nye tjeneste. Vi holder os inden for rammerne af den officielle gudstjenesteordning. Vi har brugt meget præcise og ukontroversielle ord, men biskoppen har valgt en tolkning, som ikke udspringer af vores ord. Vi har kommunikeret meget præcist, men det er ikke blevet hørt sådan, siger Børge Haahr Andersen.

Biskop i Københavns Stift, Peter Skov Jakobsen, har en del præster i sit stift, som formodes at gøre brug af den supplerende ledelse. Han siger om initiativet:

Det er en meningsløs og ligegyldig provokation at vælge at udsondre sig på den måde, og det grænser til hykleri. Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvad problemet er. Det mindretal af præster, som ikke ønsker at vie par af samme køn, har en klar, lovfæstet ret til at sige nej. Det i sig selv viser en ekstremt høj grad af rummelighed.