Prøv avisen

Haarder åben over for muslimsk bøn i folkeskolen

Dansk kultur og kristendomskundskab har særlig vægt i folkeskolens undervisning, understreger undervisningsminister Bertel Haarder. Men det udelukker ikke, at der kan fremsiges bønner fra en anden trosretning, siger han. – Foto: Leif Tuxen.

Det er helt legalt at fremsige bønner fra en anden trosretning ved morgensamling i folkeskolen, så længe eleverne har mulighed for at blive fritaget, mener undervisningsminister Bertel Haarder (V)

Både muslimske, jødiske og kristne bønner er velkomne i den danske folkeskole. For så længe eleverne har mulighed for at blive fritaget, kan alle bønner i princippet nå frem til skolernes morgensamlinger. Det fastslår undervisningsminister Bertel Haarder (V) i et svar til Socialdemokraternes uddannelsesordfører, Christine Antorini. Bertel Haarder understreger, at dansk kultur og kristendomskundskab har særlig vægt i folkeskolens undervisning.

Men det udelukker ikke, at fremsigelse af bøn fra en anden trosretning end kristendommen kan finde sted i forbindelse med fællesarrangementer som for eksempel morgensamling. Som ved fadervor er det dog en forudsætning at bønnen ikke må være forkyndende, svarer Bertel Haarder.

Uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti Martin Henriksen kalder udmeldingen for endnu et knæfald fra ministerens side.

Det er alt for vidtgående, hvis en skole begynder at fremsige en muslimsk bøn om fredagen. Folkeskolen skal integrere elever med en anden kulturel baggrund end dansk ind i den danske kultur. Hvis skoler begynder på fredagsbøn, har det den stik modsatte effekt. Vi skal slet ikke tage de mange kulturelle særhensyn i folkeskolen. Ministeren har nu lukket en dør på klem jeg synes, det ville være passende, hvis han lige så stille lukkede den igen. Han går socialisternes ærinde, som ønsker et multikulturelt samfund, og det synes jeg, han skal lade være med, siger Martin Henriksen.

Den socialdemokratiske uddannelsesordfører, Christine Antorini, ønsker, at alle former for fællesbøn skal ud af folkeskolen. Samtidig mener hun, at Haarders udsagn strider imod et andet svar, han har givet hende i forbindelse med fadervorsagen.

Her svarer ministeren, at fadervor og enhver bøn, der har fadervor som grundtype, er i orden, fordi det ikke betegnes som forkyndelse. Det må betyde, at muslimsk eller jødisk bøn, der næppe hviler på fadervor, ikke må forkyndes til morgensamlingen. Det viser, at der ikke er klare retningslinjer for forkyndelse, herunder ligestilling af religioner samt respekt for religionsfriheden. Et yderligere argument for at rejse en mere principiel debat om religionens rolle i folkeskolen, siger Christine Antorini.

Uddannelsesordfører for SF Pernille Vigsø Bagge er tilfreds med Bertel Haarders syn på sagen og mener, at det er op til den enkelte skole at bestemme, hvad der sker på morgensamlingerne.

Vi skal passe på med at være voldsomt bange for det, den enkelte skolebestyrelse beslutter. Det vigtigste er, at man ikke fremhæver en religion frem for en anden, at man ikke forkynder, og at man kan blive fritaget, siger Pernille Vigsø Bagge.

Hun kan sagtens forestille sig at praktisere bønner fra forskellige verdensreligioner i forbindelse med temauger i skolerne.

Det ville være kærkomment og naturligt. Det kan oplyse børn på et højere niveau, for som det er i dag, tror man udelukkende, at religion er farlig. Det kunne være gavnligt, hvis folkeskolen modarbejder den tendens. Fundamentalisme og fanatisme kan være farlig, men religionen i sig selv er ikke farlig, siger Pernille Vigsø Bagge.

Charlotte Dyremose, uddannelsesordfører for De Konservative, bakker også op om ministerens synspunkt.

Vægten skal være på den danske kultur og på kristendommen, men det ændrer ikke på, at man også kan lave andre ting i folkeskolen. Personligt kan jeg godt være ked af, hvis børn skal lære muslimske bønner i skolen, men uanset hvad, så mener jeg ikke, at vi politikere på Christiansborg skal blande os, så længe skolerne lever op til folkeskolens formålsparagraf. Den enkelte skole må finde balancen, konkluderer Charlotte Dyremose.

schelde@kristeligt-dagblad.dk

leder side 16