Prøv avisen

Haarder vil kirkebøvl til livs

keminister Bertel Haarder (V) opfordrer nu enhver med en pc til at skrive til ham om deres oplevelser med bureaukratisk ”kirkebøvl”. Foto: Linda Kastrup

Flere kirkeministre har sagt at det skal være lettere at være menighedsråd. Nu spørger den nuværende minister menighedsrådene selv, hvad de synes er det mest unødvendige bureaukrati i folkekirken

Hvad er det egentlig, der plager landets menighedsråd? Kirkeminister Bertel Haarder (V) opfordrer nu enhver med en pc til at skrive til ham om deres oplevelser med bureaukratisk ”kirkebøvl”.

Det sidste begreb har han selv opfundet til brug for kampagnen ”Bort med kirkebøvlet, Bertel - ind med idéerne”.

I et særligt skema på Kirkeministeriets hjemmeside, kan enhver fortælle om de problemer, man alt for ofte støder ind i som menighedsrådsmedlem, og som gør det surt at være med i et menighedsråd.

Menighedsrådsformand i Adventskirken i København Gorm Skat Petersen synes, at det er en forfriskende måde, Bertel Haarder går til afbureaukratiseringen på.

”Måske lidt friskfyragtigt, men ellers er det positivt, at han tager problemet op. Nu er vi som menighedsrådsmedlemmer ikke hele tiden på Kirkeministeriets hjemmeside, så derfor kunne han godt have offentliggjort sin opfordring, så alle menighedsrådsmedlemmer kunne se den med det samme,” siger Gorm Skat Petersen.

Det er hans erfaring, at besværligheder i regnskabssystemer og lønsystemer for folkekirkens ansatte er noget af det, som volder menighedsrådene størst problemer - og de systemer kommer fra Kirkeministeriet selv.

”Flere kirkeministre har lovet at lette bureaukratiet for menighedsråd, men endnu er der ikke sket noget radikalt, så måske skulle ministeriet til at kigge på sig selv. På den anden side kunne Landsforeningen af Menighedsråd også kvalificere debatten ved selv at spørge menighedsrådene, hvad de oplever som de største bureaukratiske problemer, nu da kirkeministeren har åbnet debatten,” siger Gorm Skat Petersen, som peger på, at et andet af de store problemer er, at det sommetider er for besværligt for menighedsrådene at samarbejde på grund af Kirkeministeriets regler.

Søren Abildgaard, du er formand for Landsforeningen af Menighedsråd. Hvorfor spørger I ikke menighedsrådene, hvad de oplever som deres største bureaukratiske problemer?

”Foreningen er netop i gang med en intern proces, som blandt andet gennem fokusinterviews og undersøgelser blandt menighedsrådsmedlemmer skal udpege de største bureaukratiske problemer. Vi arbejder som forening for menighedsrådene med at gøre det lettere at være menighedsråd. Derfor er vi også interesseret i at få konkrete eksempler frem på, hvor menighedsrådene selv oplever besvær i deres arbejde, som skyldes uhensigtsmæssigheder i lovgivningen, og om de pålægges de rigtige opgaver,” siger Søren Abildgaard.