Heksetro er udbredt i Afrika

Mere end halvdelen af alle afrikanere syd for Sahara tror på hekse- og trolddomskraft, selvom mange af dem er kristne, viser ny undersøgelse. Eksperter mener, tallet er endnu højere

Nye tal viser, at heksetro er udbredt i Afrika. På billedet er en heksedoktor fra Mozambique i gang med at kurere patienter for sygdomme. Foto: Jørgen Schytte.

Af Marianne Nygaard Knudsen

En undersøgelse foretaget af det internationale analyseinstitut Gallup viser, at 55 procent af afrikanerne i 18 lande syd for Sahara tror på hekse- og trolddomskraft. Dermed sættes der nu tal på udbredelsen af traditionel religion i Afrika.

"Afrikanere har altid troet på hekse. Når der sker noget uforklarligt, forklares det med, at der er heksekræfter på spil. Hvis et lille barn pludselig dør, eller et familiemedlem får en uhelbredelig sygdom, så er man tilbøjelig til at tro, at det skyldes hekse," siger Martin Lindhardt, ekspert i heksetro og lektor ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet.

Han tilføjer, at tallene for heksetro sandsynligvis er væsentligt højere, end undersøgelsen viser.

Også Flemming Hansen, teolog og tidligere missionær, som har skrevet ph.d.-afhandling om, hvor meget kristne afrikanere holder fast i traditionelle religioner, er overbevist om, at det reelle tal er højere end undersøgelsens. Selvom der har været kristne missionærer i Afrika i flere hundrede år, har kristendommen langtfra udryddet afrikanernes oprindelige tro på hekse- og trolddomskraft.

"Det er helt entydigt for rigtig mange afrikanere, at trolddomskraft eksisterer som en del af virkeligheden. Derfor hænger de så meget fast ved den traditionelle tro. Som en afrikansk provst engang sagde, så er afrikanerne kristne om dagen og traditionalister om natten," siger han.

Martin Lindhardt er på linje med Flemming Hansen og mener ikke, at troen på Gud og troen på hekse udelukker hinanden.

"Mange kristne afrikanere tror, at hekse er Djævelens advokater, og derfor beder mange til Gud for at blive beskyttet mod dem. Kristendommen bekæmper altså heksene, men troen på dem lever stadig," siger han.

Ifølge undersøgelsen er de, der tror på hekse, ofte fattige og lavtuddannede, og mange tror, at det er hekse, der saboterer børnenes skolegang. I blandt andet Tanzania er der en udbredt tro på, at uddannede mennesker skræmmer hekse bort.

Undersøgelsen viser også, at livskvaliteten er lavere hos dem, der tror på hekse- og trolddomskraft, sammenlignet med dem, der ikke gør. Bekymringer og frygten for heksekraft indvirker ifølge Martin Lindhardt helt naturligt på trivslen og livsglæden.

marianne.knudsen@k.dk