Prøv avisen

Her bliver Reformationen både levende og lokal

Sognepræst Gerda Jessen har fået genskabt stien bag Tvilum Kirke og etableret en anløbsbro ved Gudenåen, så munkene kan lægge til, når de kommer sejlende ved reformationsfejringen i Tvilum. Foto: Bjørg Tulinius

Munke kommer sejlende op ad Gudenåen og går i land ved Tvilum Kirke, der tidligere var kloster. Og langs stien op til kirken er der boder med salg af relikvier og bålstegt kød, når sognet til september markerer Reformationen

Idéen kom til hende en oktoberdag i 2014. Sognepræst Gerda Jessen havde i længere tid været optaget af, hvordan hun også lokalt kunne være med til at markere 500-året for Luthers banebrydende teologi. Og nu stod hun ude på gårdspladsen foran præstegården, da det hele pludselig gik op i en højere enhed.

For den smukke gamle klosterkirke i Tvilum, som hun betegner som sognets juvel, er i sig selv et stykke reforma-tionshistorie. Det allerførste navn på præstetavlen i kirken er nemlig samtidig navnet på en af de augustinermunke, der var kommet sejlende til klostret langs Gudenåen, da det stadig var katolsk. Hvis man derfor kunne fortælle hans historie, kunne man samtidig fortælle ikke bare egnens, men også Reformationens historie. Fortælle den store historie via den lille historie.

”Jeg kunne simpelthen se det for mig: Munkene, der lægger til land i det her smukke område. Med Gudenåen i baghaven og de bløde bakker i Søhøjlandet på den anden side og et kloster, der lå som en ensom majestæt midt i landskabet. Et kloster, der var et kraftcenter i området i middelalderen, og som i dag fremstår som en ganske særlig kirke, hvor man næs-ten stadig kan fornemme munkene sidde i murene. Og hvor en af dem ligefrem blev sognets første protestantiske præst. Tænk, hvis vi kunne genskabe det scenarie og på den måde få sat både billeder, stemninger og følelser på tiden både før og efter Reformationen,” fortæller Gerda Jessen.

Idéen blev delt. En styregruppe gik i gang, og i denne uge blev det første informationsmøde holdt i sognegården. Med 50 fremmødte sognebørn og andre frivillige, der er blevet lige så begejstrede for sognepræstens idé og nu glæder sig til at gå i gang med at forberede både skuespil og middelaldermarked, der til september skal levendegøre tiden op til Reformationen. Ved deres egen kirke.

En af dem, der har meldt sig til at hjælpe, rejser sig og fortæller hvorfor.

”Jeg er vokset op her på egnen, hvor mine forældre havde en gård. Jeg er også konfirmeret i kirken og er kommet her med min familie til gudstjenester om søndagen. Nu er mine forældre døde, og vi har et familiegravsted på kirkegården, så Tvilum Kirke betyder meget for mig. Da jeg så hørte om Gerdas idé, blev jeg virkelig glad og fik også lyst til at hjælpe. Jeg har meldt mig til at stå for kostumerne, så hvis I har lyst til at melde jer til syholdet, vil det være dejligt,” siger Lene Lerche til de andre mødedeltagere.

Flere af de andre rejser sig også og fortæller, hvad de vil bidrage med. En tidligere smed vil stå ved en af boderne på markedspladsen og vise sit gamle smedehåndværk frem, andre kommer med mjød og honning, og en naturvejleder håber at kunne præsentere en tam ravn.

”Og fra Silkeborg Højskole dukker vi op med et helt hold elever, omkring 120. Vi vil brygge øl, så der dufter af malt og humle. Slagte og stege høns og kaniner og samtidig sælge relikvier og afladsbreve, så vi både kommer til at se, smage, føle og røre Reformationen,” fortæller højskoleforstander Jacob Zakarias Eyermann.

Det er Gerda Jessens niece, dramaturg Anna Liin Jessen, der har skrevet selve teaterstykket ”Da Reformationen kom til Tvilum”. Om augustinermunken Villum Pedersen, der i allerførste scene kommer gående sammen med de andre munke i procession med gregoriansk sang. Her får han øje på bondepigen Karen – og en forbudt følelse er født.

”Jeg vidste ikke selv så meget om Reformationen, men Gerda har foldet Luthers tanker ud for mig og de andre i styregruppen. Og selvfølgelig ved vi ikke reelt, hvad der skete med Villum Pedersen, men i stykket gør han sig mange af de samme overvejelser, som Luther gjorde, så vi på den måde får præsenteret teologien også. Og så har jeg indlagt en kærligheds- historie, hvor der er mange følelser på spil, for at fortælle en god og glædelig historie, som Reformationen jo var,” siger Anna Liin Jessen.

Skuespillerne er allerede gået i gang med at øve replikkerne. Stien ned til Guden-åen er igen blevet tydelig fra kirken. Og hvor den ender, er der kommet en helt ny anløbsbro, så alt er klar til at tage imod munkene, når de atter kommer til Tvilum den 14.-16. september. Der er 900 billetter til salg til de fire opførelser af skuespillet, og Gerda Jessen har allerede fået opkald fra hele landet, selvom salget først begynder til juni.

”Indtil nu har jeg faktisk været helt rolig og sikker på, at alt nok skal lykkes. At vejret bliver godt. Markedet og skuespillet en bragende succes. Men jeg må indrømme, at der begynder at komme sommerfugle i maven. Det er jo lige om lidt, at idéen bliver til virkelighed,” siger Gerda Jessen til de frivillige, inden mødet slutter med fællessang.

En helt ny salme til reformationsfejringen i Tvilum – selvfølgelig skrevet af endnu en lokal, salmedigteren Leif Rasmussen.