Her er Danmarks mest populære kirker

De mest populære kirker i Danmark hører også til blandt de mest aktive og dem, der er skarpest profileret. En særlig oversigt over de mest søgte kirker i Danmark, som Danmarks Statistik har udarbejdet for Kristeligt Dagblad, viser, at flertallet af kirkerne på top 10-listen er præget af konservativ kristendom. Der findes ikke tal over kirkegangen i Danmark, men derimod registrerer det nationale statistikkontor antallet af kirkegængere, der går til alters hver søndag. En top 10-liste baseret på disse tal er en sikker strømpil for kirkernes popularitet. Topscoreren blandt de mest søgte kirker er Christianskirken i Århus, hvor den indre missionske sognepræst Esper Thiedemann er en af kirkens tre præster. Nummer to på listen er den karismatiskprægede Karlslunde Strandkirke syd for København, hvor sognepræst Helge Pahus markerer kirkens profil. På tredjepladsen finder man Skt. Paulskirken i Århus med blandt andet den indremissionske sognepræst Flemming Baatz Kristensen. Top 10-listen rummer kun en københavnsk sognekirke, nemlig den karismatiskprægede kirke i Bethlehems sogn, mens Jylland markerer sig stærkt. Hele to sognekirker i Holstebro, Nørrelandskirken og Holstebro Kirke, er blandt landets 10 mest søgte. Desuden finder man også her Ikast Kirke, Skjern Kirke og Århus Domkirke. Landets tredje største by, Odense, er repræsenteret med Skt. Hans Kirke. Generalsekretær i Kirkefondet, Kaj Bollmann, der til daglig arbejder med at styrke livet i folkekirkens menigheder, glæder sig over listen. - Det er alle markante sogne med et udadvendt menighedsliv. Det er bemærkelsesværdigt, at man ikke finder de intellektuelle modeprædikanter på listen. Måske kun Århus Domsogn kan siges at være søgt på grund af sine prædikanter. I de 10 sogne er det typisk, at det ikke udelukkende er præsten, det kommer an på, men i høj grad menighedslivet, siger Kaj Bollmann, som dermed mener, at listen viser, at man ikke nødvendigvis skal tilhøre en bestemt fløj i folkekirken for at få succes. - Det handler om, hvordan man sætter sig i relation til omgivelserne og ikke er bange for at have en profil. Alle kirker på listen er aktive kirker med et aktivt menighedsliv, og det tror jeg, gør en forskel, siger Kaj Bollmann. Leder af Institut for Praktisk Teologi på Københavns Universitet, Hans Raun Iversen, har siden 1970'erne fulgt dansk kirkeliv og forsket i kirkesociologi. - Listen viser, at missionshus-trofastheden er blevet til kirkegang, siger Hans Raun Iversen. - En anden effekt, som uden tvivl spiller ind, er, at hvor der er mange kirkegængere, kommer der flere til, og hvor der er få, bliver der færre. Der er ikke tale om, at man går efter prædikanten, måske på nær Århus Domsogn, men at missionshusgangen er konverteret til kirkegang og sikkert suppleret med et antal af tidens vækkelsesunge, siger Hans Raun Iversen. Han mener, at kirkerne på listen viser en klar profil på godt og ondt. I for eksempel de missionske menigheder kan de vante kirkegængere føle sig trygge i den samme gudstjenesteform fra gang til gang, mens det er småt med anderledes tilbud. Siden 1990 har det samlede antal altergæster i hele folkekirken ligget stabilt på 2,3 millioner årligt. Hans Raun Iversen oplyser, at man regner med, at en procent af befolkningen, det vil sige en ud 100 danskere, går til alters hver søndag. Omkring århundredskiftet, hvor vækkelserne i Danmark kulminerede, var tallet 10 procent. I dag bringes den første i en række artikler fra kirker, hvor der er fuldt hus om søndagen. Side 7 x De 10 mest populære kirker antal Gudstjenester Altergæster pr. sogn Altergæster med altergang gudstjeneste Christians (Århus) 14.129 127 111.3 Karlslunde Strandsogn 12.736 106 120.2 Skt. Pauls (Århus) 11.820 130 90.9 Århus Domsogn 11.637 112 103.9 Holstebro 10.280 113 91.0 Ikast 10.250 146 70.2 Nørrelands (Holstebro) 10.168 58 175.3 Betlehems (København) 9.690 113 85.8 Skt. Hans (Odense) 9.412 77 122.2 Skjern 8.500 65 130.8