Se de indkomne forslag til Initiativprisen 2016

Kristeligt Dagblad har i august og september sat fokus på kirkelige initiativer. Her er alle tilmeldte initiativer undtagen finalisterne. Teksterne fra de tilmeldte arrangementer er forkortet af redaktionen

Vinderen blev fundet af (fra venstre) biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen, leder af Kirkernes Integrations Tjeneste Hans Henrik Lund, kirkeredaktør på Kristeligt Dagblad Anders Ellebæk Madsen, leder af Grundtvig-Akademiet Ingrid Ank, formand for Indre Mission Hans-Ole Bækgaard og generalsekretær for Danmission Jørgen Skov Sørensen. Foto: Jens Welding Øllgaard

Folkekirkens Familiestøtte

En hjælpende hånd til trængende familier, som ikke er i kontakt med kommunen.

Hvis bare jeg kunne gøre noget

Sammen med den lokale kirke indsamlede Karim Azizi i Horsens 100.000 kroner til flygtninge.

Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg

Netværk, der sammen med Blå Kors tilbyder praktisk hjælp til udsatte.

Fælleskirkeligt Integrationsnetværk i Haderslev

Netværk tilbyder støtte til flygtninge uanset politisk og religiøs observans.

Familienetværket i Kolding

Enlige og familier får mulighed for en økonomisk og social håndsrækning med leg, spisning og andagt.

Kirke Care i Aarhus

Tværkirkeligt projekt styrker unge og sårbare i byens natteliv ved at bygge nære relationer.

Helsingør Familietjeneste

Sandholmlejren og ressourcesvage familier får overskud fra tøj- og bogbyttemarkeder i Vestervang Kirke.

Kirkesamarbejde om flygtningenetværk

Sogne og kommune i Horsens Provsti har samarbejdet om at give flygtninge danske netværksfamilier.

Værested for indvandrerbørn

I Allerød nord for København bygger man bro mellem etnisk danske børn og børn med anden etnicitet.

Gratis fællesspisning

Efter aftenandagten i Ansgarkirken i København er der åndelig fordybelse over måltidet.

Børnetjenesten i Messiaskirken

Københavnske børnehavebørn kan tale om livets store spørgsmål på en kreativ og ikke dogmatisk måde.

Jakobskirkens Teenageband

I Roskilde kan unge lære om kristendom, mens de tæsker på trommer.

Danmarks største ad hoc-børnekor

I Østbirk/Yding Sogne kan børn prøve deres musikalske evner af til sommerbyfesten.

Konfirmander møder ældre

Både ældre og andre interesserede deltager i konfirmandundervisningen.

TeenChurch

I Struer mødes 80-120 konfirmander og andre unge for at holde deres egen gudstjeneste.

Ung Koncert

Ung Koncert er et tilbud til elever på Struer Statsgymnasium om at lave kristen koncert i kirken

Aaby Kirkes Ungdomskor

Ungdomskor tiltrækker børn og unge fra 4. klasse til 3. g til sang og gudstjeneste.

Sodavandsdiskotek i Tersløse Sognegård

Unge fra 2. til 6. klasse i Tersløse i Vestsjælland kan danse i sognegården månedligt.

Påskefortællingen klatres på kirketårnet

I Frederiksholm i Vestsjælland udleves fortællingen om Jesu’ sidste måltid og opstandelsen.

Fædregruppe med madlavning

I Sydhavnen i København mødes nybagte fædre om deres nye rolle over hjemmelavet mad i det fri.

Forstå Luthers reformatoriske motivationer

Hver måned kan tilhørere i Sundkirken i København lære om Reformationen.

Krybbespil i Smidstrup og Skærup Sogne

Frivillige hjælper med i kirkerne ved Vejle.

Gudstjenester for og med voksne udviklingshæmmede

I GLAD-gudstjenester dramatiseres bibelhistorie i Guldborgsund på Lolland-Falster.

Pilgrimsvandring fra Klode Mølle til Viborg Domkirke

I Viborg kan kirkegængere deltage i pilgrimsvandringer over en hel weekend.

Aktive kirkegængere

I Ringe Kirke deler minikonfirmanderne salmebøger ud og hælder dåbsvand op.

Kærligheden skal holdes ved lige

Hos FolkekirkeSamvirket i Aarhus kan unge par styrke deres kommunikation.

Motorvejsgudstjeneste i Silkeborg

Den 29. maj blev den nye motorvej ved Silkeborg ”indviet” med en gudstjeneste.

Klosterrutevandring i Bellahøj Kirke

Bellahøj Kirke i København inviterer til vandringer på Klosterruten.

Frivillighedskorps i Brønderslev

I Brønderslev deltager frivillige i lokale udvalg, babysalmesang og plejehjemsbesøg.

Özlem Cekics dialogkaffe

Politiker Özlem Cekic drikker kaffe med dem, hun er uenige med.

Morgenkaffe med præster

I Fjerritslev i Nordjylland er der hver fredag ”Morgensang og fredagskaffe”.

Gellerup Kirke

En sognekirke med meget engagement, nytænkning og rummelighed.

Fædregruppe med madlavning

I Sydhavnen i København mødes nybagte fædre om deres nye rolle over hjemmelavet mad i det fri.

Galleri Emmaus i Haslev

Samlingspunkt for kirkeligt frivillige, kunstinteresserede, højskolekursister.

Bogantologien ”Et liv i andres hænder”

Kirken bør gøre mere for at tage sig af de syge, skriver forfatter Lisbeth Riisager Henriksen.

Læs mere udførlige beskrivelser på kristendom.dk. Finalisterne er ikke gentaget i oversigten.