Prøv avisen

Her er Det Etiske Råd

brødtekst mangler!

Formand Erling Tiedemann Er uddannet lærer og er forhenværende amtsborgmester i Vejle Amt for Venstre. Er nu pensionist, men aktiv som leder af den katolske institution Pastoral-Centret. 67 år. Hvad er din etisk/moralske indgangsvinkel til arbejdet i rådet? - Jeg har et kristent livssyn og er intenst optaget af menneskeværdet og respekten for menneskelivet. Hvad mener du er den største etiske udfordring de næste tre år? - Tigerspringene, der forventes at ske inden for den genetiske forskning og kunnen, vil udfordre os. John Steen Johansen Forbundskonsulent i AOF. Oprindelig lærer med en bachelorgrad i psykologi. 47 år. Hvad er din etisk/moralske indgangsvinkel til arbejdet i rådet? - Et humanistisk menneskesyn. Hvad mener du er den største etiske udfordring de næste tre år? - Det bliver at forvalte genteknologien, dens mange muligheder og perspektiver såvel i lovgivningen som i praksis. Lisbet Due Madsen Uddannet sygeplejerske og har en universitetsgrad i sygepleje. Er netop blevet ansat på Sankt Lukas Hospice som chefsygeplejerske. 42 år. Hvad er din etisk/moralske indgangsvinkel til arbejdet i rådet? - Det enkelte menneske har uendelig værdi og betydning. Jeg ønsker at værne om livet lige fra de første til de sidste tegn på liv. Hvad mener du er den største etiske udfordring de næste tre år? - Den genteknologiske udvikling går så hurtig, og udfordringen ligger i at skelne mellem de gode og dårlige muligheder. Ragnhild Riis Historiker og cand.mag. arbejder som fondssekretær. 48 år. Hvad er din etisk/moralske indgangsvinkel til arbejdet i rådet? - Jeg tager udgangspunkt i en dobbelt interesse. Dels at se det enkelte menneske som unikt og uendelig værdifuldt dels at se de nye teknolgogiske muligheder i et helhedsperspektiv. Hvad mener du er den største etiske udfordring de næste tre år? - Det er, hvad vi stiller op med de DNA-profiler, der snart vil være på os alle. Skal vi vise en genetisk profil, når vi søger job, eller hvis vi finder en ny kæreste? Ole Hartling Overlæge, dr.med. på klinisk fysiologisk afdeling på Vejle Sygehus. 53 år. Hvad er din etisk/moralske indgangsvinkel til arbejdet i rådet? - Ethvert menneske skal respekteres, og det enkelte menneske har en uendelig værdi og må ikke tingsliggøres. Hvad mener du er den største etiske udfordring de næste tre år? - Det bliver at forsvare dette ikke at tingsliggøre mennesket og ikke at bruge medmennesket som middel i en tid, hvor genteknologi netop vil give mange muligheder for det. Ellen Thuesen Socialrådgiver og ansat ved det geron-topsykiatriske distriktsteam ved Amtssygehuset i Herlev. Medlem af Alzheimerforeningens hovedbestyrelse. 61 år. Hvad er din etisk/moralske indgangsvinkel til arbejdet i rådet? - Det er respekten for retten til selvbestemmelse vedrørende personlige forhold. Jeg tænker særligt på svage gruppers retssikkerhed - der er det vigtigt, at vi medtager det, jeg kalder etisk retssikkerhed. Hvad mener du er den største etiske udfordring de næste tre år? - Det er nok genteknologiens rivende udvikling, om det i tide lykkes samfundet at regulere brugen heraf, så den bliver til gavn for mennesker. Asger Dirksen Overlæge, dr.med. på Rigshospitalets lungemedicinske klinik og professor ved Københavns Universitet i intern medicin. 49 år. Hvad er din etisk/moralske indgangsvinkel til arbejdet i rådet? - Som klinisk arbejdende læge er jeg dagligt i kontakt med patienter og sundhedsvæsenets mange aktører. Jeg kan være med til at biddrage til udredningen af komplicerede problemstillinger. Hvad mener du er den største etiske udfordring de næste tre år? - Udfordringen er den store omstilling, sundhedsvæsenet er i gang med. Lige meget hvor mange penge vi pumper ind i systemet, kan resurserne ikke følge med den faglige udvikling. Så må vi prioritere, og det vil føre til en stigende privatisering, som vil medføre etiske problemer i form af blandt andet forskelsbehandling. Lene Gammelgaard Cand.jur. og politisk aktiv i 20 år for Det Konservative Folkeparti i Århus amtsråd samt Amtsrådsforeningen. 56 år. Hvad er din etisk/moralske indgangsvinkel til arbejdet i rådet? - Jeg mener, det er vigtigt, at patienterne bliver behandlet etisk rigtigt. Ellers er jeg meget ydmyg over for arbejdet i rådet og vil være meget lyttende - det er et område uden rigtige løsninger. Hvad mener du er den største etiske udfordring de næste tre år? - Udviklingen på det genetiske område går så hurtig, at vi næsten ikke kan fatte det med den menneskelige forstand. Genteknologien vil betyde krav om flere screeninger, og vil i sidste ende gøre alle os, der tror vi er raske, syge. Peter Øhrstrøm Dr.scient. i videnskabsteori- og historie på Aalborg Universitet. 50 år. Hvad er din etisk/moralske indgangsvinkel til arbejdet i rådet? - Dels min kristne livsholdning og overbevisning dels min forskning og undervisning i emner vedrørende etisk argumentation. Hvad mener du er den største etiske udfordring de næste tre år? - Kortlægningen af den menneskelige arvemasse og muligheder for at foretage genterapi vil give os mange etiske udfordringer. Frederik Christensen Uddannet lærer og har hele sit liv arbejdet med højskolen, i 30 år som forstander. Nu pensionist. 67 år. Hvad er din etisk/moralske indgangsvinkel til arbejdet i rådet? - At mennesket er en verdenshistorie i forkortning og ikke bare et medicinsk tilfælde. Hvad mener du er den største etiske udfordring de næste tre år? - Genteknologien giver os redskaber til forandring af menneskets natur, og det vil udfordre os. Nikolaj Henningsen Uddannet socialrådgiver og har arbejdet i det århusianske frontløber- og projekt-miljø - blandt andet med forebyggelse blandt unge. Driver nu sammen med to andre et kommunikationsbureau. 34 år. Hvad er din etisk/moralske indgangsvinkel til arbejdet i rådet? - Jeg møder op med røde ører og stor ydmyghed i rådet. Jeg har ikke en egentlig etisk indgangsvinkel, men vil være meget lyttende. Hvad mener du er den største etiske udfordring de næste tre år? - Jeg tror på et holistisk arbejde, hvor vi fremover vil komme til at arbejde mere helhedsorienteret, og her vil forebyggelsen være væsentlig. Og i mine øjne betyder forebyggelse ikke altid, at noget skal afskaffes. Forebyggelse kan også være at begrænse skaden. Lars-Henrik Schmidt Professor, dr.phil. og direktør for Danmarks Pædagogiske Institut. 47 år. Hvad er din etisk/moralske indgangsvinkel til arbejdet i rådet? - Mit arbejde med den praktiske filosofi er min indgangsvinkel. Jeg griber alle spørgsmål an ud fra mit virke som idehistoriker, filosof og kulturforsker. Hvad mener du er den største etiske udfordring de næste tre år? - Der er tre store spørgsmål - hvad må man spise, hvordan må man elske børn, og hvornår må man slå ihjel. Spisning strækker sig fra kannibalisme til organdonation og genmanipulation. At elske børn er lige fra incest til kloning og reproduktionsteknologi, og det at slå ihjel er alt fra mord til aktiv dødshjælp. Naser Khader Cand.polit., forfatter og medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Det Radikale Venstre. Indvandret fra Syrien som 12-årig. 36 år. Hvad er din etisk/moralske indgangsvinkel til arbejdet i rådet? - Min indgangsvinkel er mere rationel end religiøs. Jeg sidder ikke i rådet som en muslimsk minoritetsrepræsentant, men bruger min almindelige etiske sans. En af mine grundholdninger er, at man skal have respekt og ærefrygt for livet. Hvad mener du er den største etiske udfordring de næste tre år? - Det bliver i forhold til kunstig befrugtning, som vi skal styre. Hvis vi bare vil alt, der er muligt, får vi en verden, der bekymrer mig. Ægget bliver en vare i en grænseoverskridene verden, så derfor skal vi have en global etik. Andre vigtige emner er genteknologien, kloning og prioritering i sundhedsvæsenet. Sven Asger Sørensen Lektor, dr.med. på Institut for Medicinsk Genetik i København. 63 år. Hvad er din etisk/moralske indgangsvinkel til arbejdet i rådet? - Det er at give den enkelte de bedste behandlingsmuligheder uden at forstyrre hans livsværdier - her tænker jeg særligt på de genetiske spørgsmål, hvor der også skal tages hensyn til familien. Hvad mener du er den største etiske udfordring de næste tre år? - Den præsymptomatiske diagnostik, hvor man kan fravælge befrugtede æg. hvis de ikke er perfekte, bliver et stort problemområde. Så er der hele DNA-chips-teknologien, der vil give os helt uoverskuelige problemer, og endelig er der også konflikten mellem Europa og USA. Amerikanerne vil gå videre end vi med for eksempel kloning, og så må vi følge trop. Karen Schousboe Etnolog, mag.art. og forfatter. 46 år. Hvad er din etisk/moralske indgangsvinkel til arbejdet i rådet? - Det er helt afgjort kristendommen. Etikkens kilde er vores forhold til det enkeltstående menneske og ikke til principper, regler og systemer. Hvad mener du er den største etiske udfordring de næste tre år? - Det bliver at få sat styr på de nye teknikker, når det gælder kunstig befrugtning. Der er en mangel på besindelse i indførslen af de nye teknikker. Jeg frygter, det løber løbsk, og det får konsekvenser for de børn, der bliver født. Mette Hartlev Lic.jur. og lektor i sundhedsret ved Københavns Universitet. 41 år. Hvad er din etisk/moralske indgangsvinkel til arbejdet i rådet? - Det enkelte menneskes værdighed, integritet og autonomi skal beskyttes og respekteres. Min indgang til arbejdet i rådet er såvel fagligt som personligt baseret på et humanistisk værdigrundlag. Hvad mener du er den største etiske udfordring de næste tre år? Det er svært at sige, men jeg tror, en af de store udfordringer bliver, hvordan vi håndterer den genetiske information, som afdækkes med stor hast. Dette involverer, hvilke sygdomme vi vil undersøge for i fosterstadiet, og hvilke der skal begrunde en abort. Pelse Helms Kaae Chefjordemoder på Helsingør Sygehus. 49 år. Hvad er din etisk/moralske indgangsvinkel til arbejdet i rådet? - Min kontakt til livets begyndelse via mit arbejde har vakt min interesse. Jeg kommer i kontakt med den gruppe af mennesker, der står i disse svære valg. Hvad mener du er den største etiske udfordring de næste tre år? - Det er at stille de ordentlige spørgsmål, der skaber bred debat. Jeg vil også gerne sikre, at så mange som muligt bliver interesserede i den etiske debat.