Første skridt er taget til Himmelske dage 2022

I Roskilde Stift har man sat gang i det maskineri, der skal sørge for, at Himmelske dage i 2022 bliver en succes. Det sker på baggrund af tidligere erfaringer og Roskilde Stifts styrker, fortæller nyudnævnt formand for Lokalkomiteen

Elsebeth Garde Kjær skal ud over sine primære funktion som sognepræst i Svogerslev også styre forberedelserne til Himmelske dage i 2022, der finder sted i Roskilde Stift. – Privatfoto.
Elsebeth Garde Kjær skal ud over sine primære funktion som sognepræst i Svogerslev også styre forberedelserne til Himmelske dage i 2022, der finder sted i Roskilde Stift. – Privatfoto.

Den 26. maj 2022 synes nok for de fleste noget langt ude i fremtiden. Men i Roskilde Stift har man allerede taget hul på det omfattende arbejde, der skal kulminere den 26. til den 29. maj 2022, hvor man er vært for det største kirkefestival herhjemme, Himmelske dage.

De holdes hvert tredje år, og værtsstafetten har man overtaget fra Herning Stift, der lagde stift til arrangementet med de mange koncerter, debatter og foredrag i 2019. Ved et bisbemøde i starten af året kunne Peter Fischer Møller, der er biskop i Roskilde Stift, fortælle, at man havde nedsat en lokalkomite, der skal drive forberedelserne frem.

Komiteen har haft sit første møde, og her havde man især fokus på at lære af de erfaringer, man har gjort sig med Himmelske Dage på Heden i Herning. Det fortæller komiteens formand, Elsebeth Garde Kjær, der er sognepræst i Svogerslev.

”Vi er rigtigt imponerede af det arbejde, som de har gjort. Vi har især noteret os de positive erfaringer, de har gjort sig med ikke at trække arrangement tilbage til idrætsområder og haller, men at få det ud i området til gader, torve og parker. Vi er i komiteen meget bevidste om, at det ikke må blive et indforstået kirkearrangement, der kun henvender sig til dem, der allerede benytter de kirkelige tilbud,” fortæller hun.

Elsebeth Garde Kjær fortæller videre, at de mere negative sider af erfaringsoverleveringen primært har kredset om nogle praktiske spørgsmål, eksempelvis om at passe på med at overfylde programmet med arrangementer samt et generelt behov for flere frivillige hænder. Med summen af erfaringerne fra Herning har lokalkomiteen nu et grundlag for et forhåbentligt succesfuldt værtskab, men ikke en opskrift.

”Der er sikkert mange erfaringer, vi vil læne os op ad, men vi skal finde ud af, hvordan netop vi som stift vil gribe det an. Både for at få det, som gør Roskilde unikt, i spil, men også fordi vi ikke har præcis de samme vilkår som i Herning. Eksempelvis har vi ikke et sted som Boksen i Herning, hvor vi kan holde store shows, men så må vi jo tænke ud af boksen og gøre det på en anden måde,” fortæller Elsebeth Garde Kjær.

Hun understreger, at man er i den allerspædeste start, men det er essentielt for at opnå et succesfyldt værtskab af Himmelske dage, at man får samlet de gode kræfter, som Roskilde rummer på tværs.

”Vi er opmærksomme på, at byen har en særlig plads i Danmarkshistorien som domkirkeby, men vi er også en festivalby. Derfor vil vi meget gerne inddrage nogle gode folk fra Roskilde Festival og trække på deres erfaringer. Vi vil gerne stå for en bred folkefest, der viser alt det, som en kirke kan, og her kan vi trække på en masse stærke kapaciteter i Roskilde,” forklarer hun.

Arbejdet med at få samlet stiftet om værtskabet tager næste skridt med en stor temadag den 7. marts, hvor der er inviteret en lang række folk fra folkekirken, frikirkerne, kirkelige organisationer og andre lokale kapaciteter.

Blandt de forhåbentlig mange gode ideer og arbejdsgrupper bliver det Elsebeth Garde Kjærs og lokalkomiteens opgave at finde den røde tråd, der skal være temaet for Himmelske dage 2022. Hvad det bliver, kan Elsebeth Garde Kjær naturligvis ikke sige endnu, men hun har en idé om, hvad festivalen skal tilbyde folk.

”Vi vil gerne vise kirken og kristendommen som en vigtig og samfundsrelevant medspiller i det liv, folk lever. den skal være en inspiration for os alle som borgere i en mangfoldig verden, som åndelige individer og som mennesker, der deler en klode og har et ansvar over for hinanden.”