Historisk dom til Hizb-ut-Tahrir

Talsmanden Fadi Abdullatif idømt betinget fængsel for trusler

Der blev skrevet dansk retshistorie, da talsmanden for den yderligtgående, muslimske organisation Hizb-ut-Tahrir i går i Københavns Byret blev idømt 60 dages betinget fængsel for trusler, forhånelser og opfordring til drab på jøder.

Talsmanden, Fadi Abdullatif, var tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 266b, den såkaldte racismeparagraf på baggrund af en løbeseddel rettet mod jøder, hvori Hizb-ut-Tahrir blandt andet skrev: »Og dræb dem, hvor end I finder dem, og fordriv dem, hvorfra de fordrev jer«.

Overtrædelser af racismeparagraffen har adskillige gange ført til dom, og blandt andre er fire medlemmer af Dansk Folkepartis Ungdom fornyligt idømt syv dages betinget fængsel for en plakat. Men i alle tidligere domme har der været tale om forhånelse og nedværdigelse, mens Fadi Abdullatif i går blev dømt for trusler, hvilket også er omfattet af racismeparagraffen.

Dommen blev begrundet med, at løbesedlen var rettet mod en bestemt gruppe troende, og at truslen var rettet mod alle jøder, og ikke kun jøder i Israel, som hævdet af Fadi Abdullatif.

Anklageren i sagen, politiadvokat Michael Jørgensen, havde under sagen opfordret retten til at idømme Fadi Abdullatif en ubetinget fængselsstraf »af måneders varighed« på grund af truslerne i løbesedlen. Og selv om der i går kun blev tale om en betinget straf, er han tilfreds med det signal, som dommen sender.

- Der er tale om en dom, som markerer alvoren, omfanget og den systematiske udbredelse af truslerne. Det er desuden positivt, at retten vurderede truslerne som rettet mod alle jøder, for sådan vil de unægteligt blive opfattet, siger Michael Jørgensen.

Også Jacques Blum, formand for Mosaisk Troessamfund, udtrykte tilfredshed med dommen.

- Det er godt, at det danske samfund siger hertil og ikke længere, sagde Jacques Blum ifølge Ritzau.

Fadi Abdullatif valgte umiddelbart efter retssagen at anke dommen, som han betegner som en politisk afgørelse. I en pressemeddelelse, som han læste op i retten efter domsafsigelsen, gentog han, at løbesedlen udelukkende sigtede mod situationen i Israel.

- Det er en opfordring til at bekæmpe Sharons overgreb på muslimerne i Palæstina. Dommeren er af politiske grunde nødt til at komme med den dom, lød det fra Fadi Abdullatif ifølge Ritzau.

Fakta

Racismeparagraffen

Med gårsdagens dom over Hizb-ut-Tahrirs talsmand har en dansk domstol for første gang afsagt en dom med henvisning til, at der var tale om ulovlige trusler efter den såkaldte racismeparagraf, straffelovens paragraf 266b. I tidligere domme baseret på racismeparagraffen har der været tale om forhånelse eller nedværdigelse. Paragraffen lyder som flg.:

¤ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil to år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

rasmussen@kristeligt-dagblad.dk