Prøv avisen

Hjemløse forbereder sig på døden

På opfordring af præst laver hjemløse nu testamenter, der forklarer, hvordan de ønsker deres begravelse. For hjemløse har stort behov for både en præst og en tro

Præst får hjemløse til at skrive testamenter, der forklarer, hvordan de ønsker deres begravelse

En vil gerne have hældt en guldøl ud over kisten, mens en anden ønsker, at hunden kommer med i kirken.

Mange hjemløse gør sig tanker om deres egen død og begravelse, men ender med at blive bisat under helt andre former, fordi hverken de pårørende eller præsten aner, hvad den hjemløse har forestillet sig. Derfor opfordrer diakonipræst i København Asser Skude nu alle de hjemløse, han møder gennem sit arbejde, til at udfylde et testamente med deres ønsker i forbindelse med deres sidste rejse. Testamenterne er tilgængelige i forskellige væresteder for hjemløse i København.

"Hvis man har levet et langt liv på gaden under navnet Papegøjen, er det ikke sikkert, at slægtningene finder ud af, at det er Hans-Jørgen, der er død. Ved at udfylde "Min sidste vilje" beskytter vi den hjemløse mod at ende med at få en begravelse imod egne ønsker. Dødeligheden er langt højere blandt hjemløse, og gennemsnitslevealderen er 40 år. De fleste har døden tæt inde på livet og gør sig tanker om den," siger Asser Skude.

Simon Ankjærgaard, redaktør på de hjemløses blad Hus Forbi kalder testamenterne for "en fantastisk god idé". Hus Forbis sekretariat er et af de steder, hvor de hjemløse kan få opbevaret deres testamenter. Inden for de seneste 14 dage er to hjemløse døde. Han siger:

"Testamenterne tvinger dem til at være mere konkrete i deres ønsker. Faktum er, at de hjemløse altid sætter pris på de bisættelser, som Asser Skude forestår. De føler sig mere velkomne i kirkerummet, når det er en præst de kender."

Det er Simon Ankjær- gaards klare indtryk, at rødderne, som han kalder de hjemløse, har et stort behov for at have en præst og en tro.

"Mange siger til hinanden til bisættelserne, at ?det er mig næste gang?. Det er sådan, det føles for dem. Jeg oplever, at der er en enorm religiøsitet blandt de hjemløse. De bliver nødt til at tro på et eller andet og på, at der er et bedre liv på den anden side," siger Simon Ankjær- gaard.

Også Ole Skou, socialjurist i de hjemløses landsorganisation, SAND, vurderer, at det betyder meget for de hjemløse at komme godt herfra.

"Det er meget vigtigt for de hjemløse at kunne blive begravet af en præst, de har et positivt forhold til – sammen med vennerne – og at det sker på en rigtig værdig måde," siger Ole Skou.

Diakoniekspert og lektor i teologi på Aarhus Universitet Johannes Nissen mener ligeledes, det er vigtigt, at socialt udsatte også bliver hørt om døden og for eksempel får mulighed for at tale med en præst.

"For mennesker, der måske ikke har så mange pårørende, betyder det noget, at nogen anerkender deres ønsker om begravelse, og at nogen viser, at de bryder sig om dem. Det at kunne sætte ord på sine ønsker og dermed skabe håb, det er vigtigt, når man ellers er ude i tovene," siger Johannes Nissen.