Prøv avisen

Homo-diskussion i Finland fordobler udmeldelser

Der har været masseflugt fra kirken i Finland efter kritiske udtalelser over for homoseksuelle. Foto: Colourbox.com.

I Finland har diskussionen om kirkens forhold til homoseksuelle fordoblet antallet af udmeldelser. I Danmark kan man også forvente udmeldelser, men af den stik modsatte grund

Det sætter kirkens højrefløj i et dilemma, hvis der kommer et nyt autoriseret ritual for velsignelse af registrerede partnerskaber i kirken eller for vielse af homoseksuelle par. For udviklingen kan skærpe modsætningerne mellem dem, der på det grundlag vælger at forlade folkekirken, og dem, der bliver tilbage for her at kæmpe videre for deres synspunkter.

I Finland har der i den seneste tid raset en debat omkring de homoseksuelle og kirken, og det har affødt en veritabel medlemsflugt. I 2009 udmeldte 43.000 sig af Finska Kyrkan. Dette tal steg i 2010 til næsten det dobbelte. Over 80.000 opsagde deres medlemskab af kirken, hvoraf op mod 30.000 meldte sig ud på bare en enkelt uge efter en tv-debat, som i den grad satte sindene i kog.

Som i Finland vil debatten herhjemme om nye kirkelige ritualer for homoseksuelle par formentlig også medføre, at nogle forlader folkekirken, men slet ikke i samme omfang, mener formanden for højrefløjsorganisationen Evangelisk Luthersk Netværk, sognepræst Henrik Højlund. Og i forhold til Finland vil det i Danmark være den diametralt modsatte gruppe, der melder sig ud, mener han.

De mange udmeldelser i den finske kirke kommer nemlig fra mennesker, som reagerer mod, at kirken her er præget af en konservativ holdning til homoseksuelle og foreløbig ikke er kommet længere end til et forslag om at indføre en frivillig bøn for homoseksuelle par i kirken. I Danmark derimod vil det først og fremmest blive konservative kristne fra kirkens højrefløj, der vælger at forlade folkekirken, hvis det ender med, at der indføres et officielt ritual, som de mener er imod kirkens grundlag. Men måske bliver de alligevel:

"Modsat bevægelsen i Finland, som handler om, at mange siger, de ikke vil være i kirken længere, fordi den ikke vil rette sig ind efter samfundets ligestillings- ideologi, er der i Danmark tale om mennesker med en så grundfæstet og dyb kærlighed til kirken, at man ikke bare ved at lave noget bras i den kirke, kan få dem til at gå," siger Henrik Højlund og fortsætter:

"Mange vil tværtimod i endnu højere grad vælge at blive i et forsøg på at hjælpe kirken."

Lektor, dr.theol. Peter Lodberg, Aarhus Universitet, peger på, at den danske folkekirke er mere rummelig over for forskellige teologiske holdninger end den finske.

"Selvom vi også har en hård diskussion i Danmark i øjeblikket, har vi tradition for, at den type af diskussioner ikke splitter folkekirken, når det kommer til stykket. Det kan godt være, at der i en periode vil ske en vækst i de indremissionske valgmenigheder, men den del af de indremissionske præster, som sidder i præsteembeder, har tradition for at blive i kirken – med den begrundelse, at man ikke ønsker at overlade kirken til de vantro," siger han.

"Derimod kan der snarere blive tale om en skærpelse af en konflikt inden for Indre Mission mellem dem, der tager skridtet og går – og måske vil lave deres egen valgmenighed – og dem, der ønsker fortsat at kæmpe inden for folkekirkens institutionelle rammer. Her vil man også komme til at opleve en generationskonflikt i Indre Mission."

steens@k.dk