Homoseksuelle: Vielses-forslag er ikke vidtgående nok

Regeringens forslag er udtryk for forsimplet kønsopfattelse, lyder det i høringssvar fra Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Regeringens forslag er udtryk for forsimplet kønsopfattelse, lyder det i høringssvar fra Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Godt, men ikke godt nok.

Det er den vurdering, som regeringens lovforslag for homoseksuelle vielser får med på vejen fra Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, forkortet LGBT Danmark.

LÆS OGSÅ: Her er lovforslag om homoseksuelle vielser

Regeringen præsenterede i går de to lovforslag, der dels muliggør kirkelig vielse for homoseksuelle, dels giver præster mulighed for at undlade vielse af homoseksuelle.

Dermed blev de mange høringssvar også offentliggjort. Og i sit høringssvar understreger LGBT Danmark, at man grundlæggende er meget tilfreds med indholdet.

Men formuleringerne i lovforslaget er dog udtryk for en forsimplet kønsopfattelse, lyder det samtidig i høringssvaret, der er underskrevet af foreningens landsformand, Vivi Jelstrup, kirkepolitisk talsmand George Hinge og retspolitisk talsmand Søren Laursen.

Blandt andet peges der på, at der i lovforslaget åbnes op for ægteskab "mellem to personer af forskelligt køn og mellem to personer af samme køn".

Her foretrækker LGBT Danmark, at man i stedet havde valgt formuleringen "ægteskab mellem to personer, uanset disses køn".

"Det er stadig Landsforeningens opfattelse, at denne formulering er mere inkluderende, korrekt og fremtidssikker, og vi foreslår igen dens anvendelse", skriver foreningen med henvisning til, at man tidligere har fremført dette argument, senest i 2009.

"Dengang gjorde Landsforeningen opmærksom på, at det at man så vidt muligt bør undgå at lovgive med udgangspunkt i en kønsopfattelse, der bygger på en forenklet forståelse af de to køn", skriver Landsforeningen i sit høringssvar.

Som eksempel nævner Landsforeningen, at der i regeringens eget regeringsgrundlag også sættes fokus på juridisk kønsskifte, forstået som en person efter et kønsskifte også får de juridiske rettigheder og pligter, der følger med det nye køn.

"Dette peger i retning af, at dansk lovgivning kunne blive mere inkluderende overfor borgere, der ikke er ciskønnede. Derfor ville det være uheldigt at lave en vigtig justering af familieretten formuleret med udgangspunkt i en forenklet kønsopfattelse", skriver Landsforeningen, som med begrebet cis-kønnede henviser til personer, der lever op til samfundets forventninger til deres køn.

I sit høringssvar skriver Landsforeningen desuden, at vielsesattester også bør "formuleres kønsneutralt, så der ikke er alternative betegnelser for ægtefællerne hvis de har modsat hhv. samme køn. Det bør således være samme attest der anvendes for alle par uanset ægtefællernes køn".