Prøv avisen

Hul i regler om præsteansættelse lukkes

De teologiske mindretal i landets menighedsråd får nu en hjælpende hånd fra kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V). - Foto: Debel Hansen

Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V) ændrer reglerne for ansættelse af præster, så det ikke længere er muligt at besætte præste-stillinger uden om et teologisk retnings-bestemt mindretal

De teologiske mindretal i landets menighedsråd får nu en hjælpende hånd fra kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V). Ministeren ændrer nemlig reglerne for ansættelse af præster, så det ikke længere er muligt at besætte præstestillinger uden at tage hensyn til det, ministeren definerer som det teologisk retningsbestemte mindretal i menighedsrådene.

I pastorater med flere præstestillinger skal mindretallet således have mulighed for at komme til orde ved ansættelse af præster. Reglen gælder dog ikke for præster, der ansættes på overenskomstvilkår, de tidligere benævnte hjælpepræster. Samtidig kan en præstestilling i et pastorat med flere præstestillinger besættes uden opslag med en præst, der allerede er ansat i pastoratet.

Formand for Evangelisk Luthersk Netværk, Henrik Højlund, er glad for ministerens beslutning, som han finder helt naturlig og meget demokratisk. Dog ærgrer det ham, at det sker forholdsvist sent.

Jeg vil sige, at det er bedre sent end aldrig, men desværre har vi allerede nået at se eksempler på, at mindretal i menighedsrådene er blevet trynet af flertallet, selvom mindretallet havde troet, at det nu var deres tur til at vælge en præst. Men når det er sagt, er jeg selvfølgelig godt tilfreds med, at alle har mulighed for at blive hørt. Særligt fordi det ofte har været de missionske, der har været i mindretal i menighedsrådene. Selvom det ofte er dem, der slider mest på kirkebænkene, får de sjældent lov til at være i flertal i menighedsrådet, siger Henrik Højlund.

Det ændrede regelsæt sendes i høring, hvor det vil være muligt at komme med bemærkninger.

schelde@kristeligt-dagblad.dk