Prøv avisen

Husk at leve et aktivt og virksomt liv

-- I Danmark er vi så heldige, at nogle af vore bedste digtere har skrevet salmer, siger litterær direktør Johannes Riis, Gyldendal. -- Foto: Scanpix.

SALMESTAFET: -- "Har hånd du lagt på Herrens plov" er en usentimental salme med praktiske anvisninger til at leve et jævnt og muntert, virksomt liv på jord, mener Johannes Riis, som er litterær direktør på forlaget Gyldendal

Har du en yndlingssalme?

– Jeg holder meget af Grundtvigs salme "Har hånd du lagt på Herrens plov". Det er en dejlig usentimental salme, som giver udtryk for både livslyst og virketrang. Den fokuserer primært på, at vi er forpligtede af livet her og nu, et liv, hvor man må forvalte sit pund og sine talenter i stedet for at grave dem ned. Men salmen rummer jo også et evighedsperspektiv, der peger ud over livet på jorden.

Hvornår lærte du salmen at kende?

– Det var en af dem, jeg lærte udenad i skolen. Jeg er vokset op på en gård på landet, så ploven og furerne så jeg dengang helt konkret for mig, og det gør jeg såmænd stadigvæk.

Hører salmen for dig til i en bestemt sammenhæng?

– Nej, den kan bruges i mange situationer. For det er en livsbekræftende salme, som siger, at man skal klø på og ikke lade sig kue af døden. Salmen rummer en slags opsang, en opfordring til at leve aktivt og virksomt og lære af sine erfaringer: "Om hastværk fald dig bragte, så lær kun at gå sagte!"

Hvad betyder de danske salmer for dig?

– De betyder meget, for salmerne anskueliggør kristendommen for os i den virkelighed, vi lever i. I Danmark er vi så heldige, at nogle af vore bedste digtere har skrevet salmer. De moderne salmer har dog ikke den samme kraft som de gamle, de kommer tit til at virke lidt flade. Måske er det nutidens ironi og distance til tilværelsen, der gør det svært at bruge de samme store ord, som eksempelvis Brorson og Kingo brugte. Når vi stadig holder af de gamle salmer, er det nok også fordi, de konfronterer os med en enklere og mere enfoldig tro, end vi er vant til i dag.

Johannes Riis har valgt at sende stafetten videre til Poul Erik Tøjner, som er museumsdirektør på Louisiana. Han vil i næste uge fortælle om sin yndlingssalme på denne plads.

kristendom.dk

uSalmestafet: Læs mere om danske salmer og tidligere udgaver af salmestafetten på internetadressen: www.kristendom.dk/salmer.