Prøv avisen

Hvad bør ændres ved gudstjenestens form?

I øjeblikket debatteres fremtidens mulige guds- tjenesteformer. Her ses en højmesse i Ganløse Kirke på Sjælland anno 2017. Det er Malene Buus Graeser, der er præst. Arkivfoto. Foto: Kåre Gade/Helsingør Stift

Et udvalg i folkekirken udgav denne sommer den første af tre rapporter om gudstjenestens udvikling og rammer. Kristeligt Dagblad har spurgt fire iagttagere, hvad de helst så ændret ved gudstjenesten