Hvad er det for et stift, den nye biskop overtager?

I dag har Aarhus Stift fået ny biskop. Her er en række ting, som er værd at vide om stiftet

Henrik Wigh-Poulsen bispevies den 6. september i Aarhus Domkirke.
Henrik Wigh-Poulsen bispevies den 6. september i Aarhus Domkirke. Foto: Mathias Christensen

Efter 21 år som biskop i Aarhus Stift går Kjeld Holm på pension, og stiftet har i dag valgt en ny biskop. 

Det bliver domprovst i Fyens Stift Henrik Wigh-Poulsen, der overtager bispekåben efter Kjeld Holm.

Men hvad er det for et stift, han overtager? Læs her og bliv klogere. 

Størst målt på kirker og præster 

Aarhus Stift er med sine 340 præster og 360 kirker Danmarks største målt på kirker og præster. Det er den måske største udfordring for den nye biskop, lyder det fra biskop i Aarhus Stift Kjeld Holm, som i øvrigt mener, at det er ”Danmarks bedste stift”.
 
”Den kommende biskop går ind til et stort arbejdspres, fordi der er så mange præster og kirker. Det bliver selvfølgelig også en udfordring, hvad man vil gøre med de kirker på landet, som mister medlemmer i kraft af vandringen fra land til by. Men det er et vidunderligt mangfoldigt stift, og jeg har aldrig oplevet det som præget af stærke kirkelige og teologiske modsætninger."

Markant biskop

En anden stor udfordring bliver at udfylde de meget store sko, som Kjeld Holm har udfyldt gennem 21 år som biskop. Det mener Marie Vejrup Nielsen, religionsforsker ved Aarhus Universitet.

”Den nye biskop overtager stiftet fra en meget kendt biskop. Man skal fylde nogle store sko ud forstået på den måde, at Kjeld Holm har været i embedet længe og har været ekstremt synlig i samfundet og kulturlivet i Aarhus. Folk er vant til ham og den måde at være biskop på. Så det bliver en opgave at markere sig som ny biskop.”

Artiklen fortsætter under billedet 

2015.05.07. Bispevalg Aarhus  med Jens maibom Pedersen og Henrik Wigh Poulsen.
henrik´s kone og to sønner  var tilstede.
Grete hustru og de to sønner Jens Peter på 22 og Johannes på 19. deres tredje søn Kristoffer på 27 var forhindret.
tekst  Bjørg Tulinius
©. foto Lars Aarø.
2015.05.07. Bispevalg Aarhus med Jens maibom Pedersen og Henrik Wigh Poulsen.
henrik´s kone og to sønner var tilstede.
Grete hustru og de to sønner Jens Peter på 22 og Johannes på 19. deres tredje søn Kristoffer på 27 var forhindret.
tekst Bjørg Tulinius
©. foto Lars Aarø. Foto: Lars Aarø / Fokus

Kludetæppe af kirkelige retninger

Ser man på det kirkelige liv i stiftet, finder man både liberale præster, grundtvigsk-inspirerede menigheder på landet, indremissionske menigheder i byerne og en stor gruppe af yngre, teologisk konservative kirkegængere, som samler sig i valgmenigheder i Aarhus og mest holder sig for sig selv. Det fortæller teologilektor ved Aarhus Universitet Peter Lodberg.

Det bliver derfor en udfordring for den kommende biskop at holde sammen på stiftet, mener han.

”Aarhus Stift kan meget let falde fra hinanden i teologiske parallelsamfund, hvor man ikke har noget med hinanden at gøre. Under det nuværende bispevalg lader Indre Mission og den kirkelige højrefløj til at have afsondret sig fra valgkampen. Det er en skam, hvis mindretal udelukker sig fra den folkekirkelige hovedstrømning, for folkekirken lever af sin mangfoldighed.”

2015.05.07. Bispevalg Aarhus  med Jens maibom Pedersen og Henrik Wigh Poulsen.
henrik´s kone og to sønner  var tilstede.
Grete hustru og de to sønner Jens Peter på 22 og Johannes på 19. deres tredje søn Kristoffer på 27 var forhindret.
tekst  Bjørg Tulinius
©. foto Lars Aarø.
2015.05.07. Bispevalg Aarhus med Jens maibom Pedersen og Henrik Wigh Poulsen.
henrik´s kone og to sønner var tilstede.
Grete hustru og de to sønner Jens Peter på 22 og Johannes på 19. deres tredje søn Kristoffer på 27 var forhindret.
tekst Bjørg Tulinius
©. foto Lars Aarø. Foto: Lars Aarø / Fokus

Tomme kirkebænke på landet 

Skal der lukkes kirker som i København? En udfordring, som den kommende biskop uvægerligt må forholde sig til, mener teologilektor Peter Lodberg, som peger på de stadig mere tomme kirker i landområderne som en voksende udfordring. 
 
”Stiftet er præget af de jyske landområder, men den store folkevandring fra land til by – ikke mindst til metropolen Aarhus – skaber store udfordringer, såsom hvad man skal gøre med de landsbykirker, der i de kommende år bliver overflødige.”

Stolt teologisk arv

Stiftet er stærkt præget af universitetslivet og flere teologiske og kirkelige uddannelser på et forholdsvist lille område – teologiuddannelsen på Aarhus Universitet, Menighedsfakultetet og Aarhus Pastoralseminarium.

Det giver stiftet en stor teologisk bevidsthed, ikke mindst fordi man bærer på arven efter det 20. århundredes mest markante danske teologer – de fire store Aarhus-teologer Lindhardt, Sløk, Prenter og Løgstrup.

Faldende dåbstal og uforløste kræfter 

Den faldende dåbsprocent i stiftets større byer er ligesom i andre storbystifter en kæmpe udfordring, mener Peter Lodberg. Kirkelivet i stiftet er samtidig præget af et stort frivilligt engagement. Lysten og kræfterne til at vende udviklingen er derfor til stede, men stiftet har ikke formået at samle kræfterne og gøre en fælles indsats for at styrke kontakten til for eksempel yngre familier, mener han.

”Der er et meget stort uforløst potentiale i stiftet, som en kommende biskop overtager, og udfordringen er at samle indsatsen. Hele arbejdet med dåbsundervisning og kontakt til yngre familier bliver ikke prioriteret.”

Marie Vejrup Nielsen er inde på noget af det samme. Der er et stigende ønske rundt omkring i stiftets kirker om, at man udpeger en klar retning for, hvad kirken vil i Aarhus Stift, fortæller hun.

”Vi ved, at der er en kolossal interesse for kirkens tilbud i stiftet. Men der ligger stadig en opgave i at bygge bro både mellem kirkens engagerede og mellem de engagerede og den store gruppe af medlemmer, som måske er glad for tilbud som babysalmesang, men ellers ikke har et tæt forhold til kirken.”